Naslovna slika

Test napunjenosti merenjem napona akumulatora

Test napunjenosti merenjem napona akumulatora je brz i relativno tačan pokazatelj stanja napunjenosti u otvorenom krugu. Za merenje napona koristi se digitalni multimetar. Primenjuje se kod zatvorenih akumulatora bez održavanja i bez ugrađenog hidrometra, kao zamena za ispitivanje gustine elektrolota.

Merenje napona akumulatora

Test napunjenosti merenjem napona akumulatora

U zavisnosti od stepena napunjenosti menja se napon akumulatora. Temperatura akumulatora treba da je između 15°C i 38°C. Pre merenja akumulator treba da se stabilizuje najmanje 10 minuta, bez opterećenja. Na vozilima sa velikim pražnjenjem (upravljačke jedinice, časovnici i dodaci koji uvek troše malu količinu struje) možda će biti potrebno da se odspoji minus klema sa akumulatora. Ako je nedavno napunjen, uklonite površinsko naelektrisanje uključivanjem farova tri do pet minuta.

Grafik napunnjenost akumulatora

Odnos nominalnog napona i specifične gustine / napunjenosti akumulatora

Kada se napon stabilizuje, digitalnim voltmetrom izmeri se napon akumulatora. Potpuno napunjen akumulator treba da ima napon od 12,6 V ili više. Izmereni napon od 12,4 V označava napunjenost od oko 75%, a 12,0 V ukazuje da je akumulator prazan.

Ako test pokazuje da je napunjenost ispod 75%, napunite akumulator i obavite test kapaciteta da biste utvrdili stanje akumulatora.

Da biste obavili test napunjenosti merenjem napona akumulatora, pratite sledeće korake:

Priprema za merenje

Proveriti temperaturu akumulatora. Ako je nedavno napunjen, ukloniti površinsko naelektrisanje uključivanjem farova tri do pet minuta. Skinuti minus klemu i pustiti 10 min da se stabilizuje napon akumulatora.

Merenje napona

Digitalnim multimetrom izmeriti napon akumulatora između njegovih polova.

Analiza merenja

Na osnovu izmerenog napona, sa grafika proceniti stepen napunjenosti akumulatora. Ako je napunjenost ispod 75%, napuniti akumulator, ukloniti površinsko naelektrisanje i ponovo obaviti test napunjenosti.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube link - Provera kočione tečnosti. Na slici je merenje nivoa vlage kočione tečnosti umetanjem sonde mernog uređaja u rezervoar kočione tečnosti. Serviser sa zaštitnim plavim rukavicama u desnoj ruci drži merač plave boje a levom rukom drži sondu koju je uronuo u kočionu tečnost unutar rezervoara. U pozadini se vidi deo motora. U gornjem desnom uglu je loko youtube kanala AE - Autoedu i u produžetku piše Kako proveriti kočionu tečnost? U donjem delu slike je providna tamno siva traka na kojoj krupnim belim slovima piše Provera kočione tečnosti.
youtube - Test senzora stanja
youtube - Lekcija - Paljenje 3