Naslovna slika

Provera sistema za pranje vetrobranskog stakla

Provera sistema za pranje vetrobranskog stakla podrazumeva pregled nivoa tečnosti za pranje, stanje sistema za pranje i kvalitet pranja vetrobrana. Vožnja sa zaprljanim vetrobranskim staklom predstavlja rizik za sve učesnike u saobraćaju. Zbog toga, sistem za pranje je važan sigurnosni sistem i treba uvek da bude spreman za rad.

Sistem za pranje čine tečnost za pranje, rezervoar tečnosti, pumpa za pranje, vodovi, mlaznice i sistem brisača sa metlicama.

Na slici je prikaz procedure - Provera sistema za pranje vetrobranskog stakla. Na levoj donjoj strani slike su mlaznice za pranje vetrobrana na sivoj haubi vozila. Iz mlaznice izlazi mlaz tečnosti za pranje koji pada na vetrobransko staklo vozila. Brisači su aktivirani i u uspravnom položaju.

Rezervoar tečnosti za pranje vetrobrana

Rezervoar tečnosti za pranje obično se nalazi ispod haube vozila. Kod nekih vozila koja imaju pranje zadnjeg stakla rezervoar tečnosti može da bude zaseban i da se nalazi u zadnjem delu vozila ili prtljažniku. Pogledajte informacioni sistem ili uputstvo da biste pronašli rezervoar i poklopac za punjenje.

Tečnost za pranje vetrobranskog stakla

Tečnost za pranje vetrobrana treba da se proveri uvek kada se menja ulje motora i pri svakom servisiranju vozila. Vožnja u prašnjavim ili vlažnim uslovima može da zahteva češću proveru. Važno je da se koristi ispravna tečnost za pranje vetrobranskog stakla vozila. Zimi se koristi tečnost koja štiti od smrzavanja.
Nikada nemojte da koristite deterdžent za pranje veša ili pranje posuđa jer hemikalije u deterdžentu mogu da oštete vozilo.

Pumpa za pranje vetrobranskog stakla

Tečnost za pranje potiskuje električna pumpa (motor prskalice) koja se nalazi na samom rezervoaru. Pumpa potiskuje tečnost pod pritiskom preko creva do prskalice koje raspršuju i preusmeravaju tečnost na vetrobransko staklo. Proverom sistema za pranje procenjujemo stanje prskalice i njihovu poziciju.

Prskalica / mlaznica za pranje vetrobranskog stakla

Ako je prskalica (mlaznica ili dizna) zapušena ili iz nje izlazi slab mlaz tečnosti potrebno je da se obavi njeno čišćenje. Prskalice se lako skidaju kako bi obavili čišćenje.  Mogu da se produvaju pneumatskom duvalicom ili da se očiste specijalnim iglicama. Kada prskalica ne može da se očisti menja se novom.

U slučaju da prskalica ne preusmerava pravilno tečnost na vetrobransko staklo onda se obavlja njeno pozicioniranje. Za ovo podešavanje postoji specijalni teleskopski alat koji nam olakšava usmeravanje mlaza tečnosti za pranje.

Brisači vetrobranskog stakla

Brisači zajedno sa sistemom za nanošenje tečnosti za pranje pomažu vozaču da jasno vidi ispred vozila u svim uslovima vožnje. Neispravne metlice brisača otežavaju pranje vetrobranskog stakla. Često se pregledom vozila ustanovi da nedostaju brisači, da su oštećeni ili istrošeni.

Metlice brisača treba proveriti kao deo spoljašnje kontrole. Treba da se provere metlice i ručice brisača. Ako vozilo nije garažirano, zbog stalnog spoljašnjeg uticaja već nakon jedne godine metlice brisača biće spremne za zamenu. Metlica brisača treba da bude fleksibilna i da nije iskrzana. Ručica brisača treba da se savija na šarki, da čvrsto drži i potiskuje metlicu brisača na vetrobransko staklo. Jednim pregledom ruke proveravaju se metlica i ručica brisača.

Nikada ne koristite brisače kada su suvi jer to može da ošteti metlicu ili da izgrebe površinu vetrobrana. Nikada ne savijajte ručice da bi metlice bolje prilegle na staklo. Ručice su napregnute od strane proizvođača i možete samo da ih oštetite. Ako ustanovite da je ručica izgubila potisnu moć, obavite zamenu.

Provera sistema za pranje vetrobranskog stakla

Da biste proverili sistem za pranje vetrobrana, pratite sledeće korake:

Slika predstavlja postupak dolivanja tečnosti za pranje vetrobranskog stakla. kao deo postupka - Provera sistema za pranje vetrobranskog stakla. serviser u zaštitnim plavim rukavicama desnom rukom drži plastičnu flašu sa žutom tečnošću za pranje i uliva u rezervoar koji se nalazi u motornom prostoru vozila.

Dolivanje tečnosti za pranje vetrobrana

Utvrdite lokaciju poklopca rezervoara tečnosti za pranje. Proverite nivo u rezervoaru i obavite dolivanje tečnosti za pranje. Možete da dolijete destilovanu vodu ili namensku tečnost za pranje vetrobranskog stakla vozila.

Slika predstavlja korak provere pumpe u postupku - Provera sistema za pranje vetrobranskog stakla. Na levoj donjoj strani slike su mlaznice za pranje vetrobrana na sivoj haubi vozila. Iz mlaznice izlazi mlaz tečnosti za pranje koji pada na vetrobransko staklo vozila. Brisači su aktivirani i u uspravnom položaju.

Provera pumpe

Nakvasite vetrobransko staklo i uključite brisače. Zatim uključite pumpu tečnosti za pranje i proverite pumpu sistem za pranje i stanje prskalice. Na osnovu traga obrisanog stakla procenite stanje brisača.

Slika predstavlja proveru prskalice / mlaznice kao korak u postupku - Provera sistema za pranje vetrobranskog stakla. Serviser levom rukom u zaštitnoj plavoj rukavici drži skinutu crnu prskalicu u kojoj je uperen vrh duvalljke tokom produvavanja i čišćenja prskalice / mlaznice sistema za pranje vetrobrana.

Provera prskalice / mlaznice

Ako je prskalica zapušena, skinite prskalicu. Prvo vizuelno proverite prskalicu a onda je očistite pneumatskom duvalicom i ako je potrebno iglicama za čišćenje. Kada čišćenje ne uspe zamenite je novom. Ako postoji mogućnost podešavanja obavite pozicioniranje posebnim alatom.

Slika predstavlja proveru brisača kao korak u postupku - Provera sistema za pranje vetrobranskog stakla. Na slici serviser sa zaštitnim plavim rukavicama drži metlicu brisača i desnom rukom proverava stanje metlice brisača. Brisač je na vozilu i u pozadini se vidi vetrobransko staklo.

Provera metlice i ručice brisača vetrobrana

Vizuelnim pregledom i opipavanjem proverite stanje metlice i ručice brisača. Ako se ustanovi bilo koja nepravilnost obaviti zamenu metlice ili ručice brisača.

Takodje pogledajte

Serviser u zaštitnim plavim rukavicama drži merne pipete multimetra koje su utaknute u priključnicu senzora temperature motora. Sa leve strane na motoru je zeleni digitalni multimetar koji očitava otpornost senzora temperature. U pozadini je gornji deo motora u blizini senzora. Sa desne strane je usisni vod motora sa protokomerom. U donjem delu slike na crnoj podlozi je tekst bele boje Test senzora temperature.
Slika predstavlja postupak pregleda curenja tečnosti motora. Slika prikazuje donji deo motora podignutog vozila na dizalici. Vidi se da veći deo donjeg dela motora umazan crnim uljem što je znak curenja ulja motora.

Preporuka za video

Slika predstavlja naslovnu sliku za youtube video za Test lambda sonde. Na uklonjenom crnom konetoru lambda sonde sa desne strane slike priključene su dve igličaste crvene pipete a na njih jedna žuta a druga crna pipeta osciloskopa. U pozadini se vidi deo motornog prostora. U gornjem levom uglu slike je logo youtube kanala AE - AutoEdu a u nastavku belim slovima preko slike piše Lambda sonda - testiranje. U donjem delu slike na sivoj providnoj traci krupnim belim slovima piše Test lambda sonde. U sredini slike je logo video plejera kao crna pravougaona površina sa belim trouglom.
Slika predstavlja naslovnu sliku za video Provera ulja motora. Na slici serviser desnom rukom u zaštitnoj plavoj rukavici hvata žtu ručicu šipke merača nivoa ulja motora. Oko merača vidi se jedan deo motora u motornom prostoru ispod haube vozila. U gornjem levom uglu je logo video youtube kanala AE - AutoEdu. U nastavku preko slike belim slovima piše kako proveriti nivo i kvalitet ulj.... U donjem delu slike na providnoj sivoj traci krupnim belim slovima piše Provera ulja motora. U sredini slike je oznaka youtube plejera, na crnom pravougaonoj površini nalazi se beli trougao.
Slika predstavlja naslovnu sliku za multimedijalnu video lekciju E-Gas. Na desnoj strani slike na plavoj podlozi odozgo na dole belim slovima piše: Ubrizgavanje OTO motora, E-Gas, četvrta lekcija, logo AE - AutoEdu. Na levom delu slike na crnoj podlozi prikazan je modul leptira E-gasa.