Provera sistema za pranje vetrobrana

Provera sistema za pranje vetrobrana podrazumeva pregled nivo tečnosti za pranje, stanje sistema za pranje i kvalitet pranja vetrobrana. Vožnja sa zaprljanim vetrobranskim staklom predstavlja rizik za sve učesnike u saobraćaju. Zbog toga, sistem za pranje je važan sigurnosni sistem i treba uvek da bude spreman za rad.

Sistem za pranje čine tečnost za pranje, rezervoar tečnosti, pumpa za pranje, vodovi, mlaznice i sistem brisača sa metlicama.

Rezervoar tečnosti za pranje obično se nalazi ispod haube vozila. Kod nekih vozila koja imaju pranje zadnjeg stakla rezervoar tečnosti može da bude zaseban i da se nalazi u zadnjem delu vozila ili prtljažniku. Pogledajte informacioni sistem ili uputstvo da biste pronašli rezervoar i poklopac za punjenje.

Tečnost za pranje vetrobrana treba da se proveri uvek kada se menja ulje motora i pri svakom servisiranju vozila. Vožnja u prašnjavim ili vlažnim uslovima može da zahteva češću proveru. Važno je da se koristi ispravna tečnost za pranje vetrobranskog stakla vozila. Zimi se koristi tečnost koja štiti od smrzavanja.

Provera sistema za pranje vetrobrana

Provera sistema za pranje vetrobrana

Nikada nemojte da koristite deterdžent za pranje veša ili pranje posuđa jer hemikalije u deterdžentu mogu da oštete vozilo.

Tečnost za pranje potiskuje električna pumpa koja se nalazi na samom rezervoaru. Pumpa potiskuje tečnost pod pritiskom preko creva do prskalice koje raspršuju i preusmeravaju tečnost na vetrobransko staklo. Proverom sistema za pranje procenjujemo stanje prskalice i njihovu poziciju.

Ako je prskalica zapušena ili iz nje izlazi slab mlaz tečnosti potrebno je da se obavi njeno čišćenje. Prskalice se lako skidaju kako bi obavili čišćenje.  Mogu da se produvaju pneumatskom duvalicom ili da se očiste specijalnim iglicama. Kada prskalica ne može da se očisti zamenjuje se novom.

U slučaju da prskalica ne preusmerava pravilno tečnost na vetrobransko staklo onda se obavlja njeno pozicioniranje. Za ovo podešavanje postoji specijalni teleskopski alat koji nam olakšava usmeravanje mlaza tečnosti za pranje.

Brisači zajedno sa sistemom za nanošenje tečnosti za pranje pomažu vozaču da jasno vidi ispred vozila u svim uslovima vožnje. Neispravne metlice brisača otežavaju pranje vetrobranskog stakla. Često se pregledom vozila ustanovi da nedostaju brisači, da su oštećeni ili istrošeni.

Metlice brisača treba proveriti kao deo spoljašnje kontrole. Treba da se provere metlice i ručice brisača. Ako vozilo nije garažirano, zbog stalnog spoljašnjeg uticaja već nakon jedne godine metlice brisača biće spremne za zamenu. Metlica brisača treba da bude fleksibilna i da nije iskrzana. Ručica brisača treba da se savija na šarki, da čvrsto drži i potiskuje metlicu brisača na vetrobransko staklo. Jednim pregledom ruke proveravaju se metlica i ručica brisača.

Nikada ne koristite brisače kada su suvi jer to može da ošteti metlicu ili da izgrebe površinu vetrobrana. Nikada ne savijajte ručice da bi metlice bolje prilegle na staklo. Ručice su napregnute od strane proizvođača i možete samo da ih oštetite. Ako ustanovite da je ručica izgubila potisnu moć, obavite zamenu.

Da biste proverili sistem za pranje vetrobrana, pratite sledeće korake:

Dolivanje tečnosti za pranje

Utvrdite lokaciju poklopca rezervoara tečnosti za pranje. Proverite nivo u rezervoaru i obavite dolivanje tečnosti za pranje. Možete da dolijete destilovanu vodu ili namensku tečnost za pranje vetrobranskog stakla vozila.

Provera pumpe

Nakvasite vetrobransko staklo i uključite brisače. Zatim uključite pumpu tečnosti za pranje i proverite pumpu sistem za pranje i stanje prskalice. Na osnovu traga obrisanog stakla procenite stanje brisača.

Provera prskalice

Ako je prskalica zapušena, skinite prskalicu. Prvo vizuelno proverite prskalicu a onda je očistite pneumatskom duvalicom i ako je potrebno iglicama za čišćenje. Kada čišćenje ne uspe zamenite je novom. Ako postoji mogućnost podešavanja obavite pozicioniranje posebnim alatom.

Provera metlice i ručice brisača

Vizuelnim pregledom i opipavanjem proverite stanje metlice i ručice brisača. Ako se ustanovi bilo koja nepravilnost obaviti zamenu metlice ili ručice brisača.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Test lambda sonde
Pregled nivoa ulja motora
L4 E-gas