Naslovna slika

Pomično merilo

Pomično kljunasto merilo (šubler, nonius) je merni instrument koji moži da obavlja unutrašnja, spoljašnja i dubinska merenja. Sastoji se od nepomičnog mernog lenjira i pomične merne skale koje su međusobno paralelne i izražene u mm i inch (gornja skala). Na gornjoj i donjoj ivici lenjira nalazi se šina. Po šini klizi pomični deo merila na kojoj se nalazi vernijer skala. Ova skala prolazi pored milimetarske i inčne skale.

Pomično merilo - delovi

Pomično merilo

Uz pomoć većeg para kljuna mere se spoljašnje mere. U gornjem delu se nalazi manji par kljunastih završetaka koji se unakrsno mimoilaze i služe za merenje unutrašnje mere nekog predmeta. Pri pomeranju klizača, bočno izlazi merna igla koja služi za merenje dubine.

Pomeranjem klizača postavljaju se merni završeci na merni objekat. Pomoću stezne poluge i dugmeta za zaključavanje može da se ukoči pomično merilo kako bi nesmetano obavili očitavanje izmerene veličine. Očitavanje se obavlja upoređivanjem položaja vernijer (pomične) skale i merne skale na lenjiru.

Na lenjiru se nalaze podeoci milimetarske skale i najmanja vrednost je 0,1 mm. Vernijer (pomična) skala definiše tačnost pomičnog merila. Tačnost merila može biti 1/10 mm = 0,1 mm; 1/20 mm = 0,05 mm i 1/50 mm = 0,02 mm. Kod pomičnog merila na gornjoj slici, tačnost merenja je 1/10. Vernijer skala 9 mm deli na 10 podeoka. Svaki podeok ima vrednost 0,9 mm i očitavanja su na taj način moguća sa tačnošću od 1/10 mm. Preko vernijer skale očitava se deseti deo milimetra.

Očitavanje izmerene vrednosti se obavlja prvo na nepomičnoj milimetarskoj skali a nastavlja se na vernijer skali. Do vernijer skale je očitana vrednost u milimetrima. Decimalna vrednost se očitava na vernijer skali. Kada se poklope linije na milimetarskoj i vernijer skali, vrednost broja na vernijer skali je desimalna vrednost merne veličine.

pomično merilo klase tačnosti 0,1

Očitavanje na pomičnom merilu klase tačnosti 1/10

Pomično merilo sa klasom tačnosti 1/20, 39 mm su podeljena na 20 delova. U ovom slučaju podeok na vernijer skali vredi 39 mm/20 = 1,95 mm, a tačnost očitavanja je 2 mm – 1,95 mm = 0,05 mm = 1/20 mm.

Očitavanje na pomičnom merilu klase tačnosti 1/20

Serviseri često koriste pomično merilo za merenje dužine i prečnika zavrtnja, prečnika osovine, dubine rupa, unutrašnjih i spoljašnjih dimenzija ležajeva i sl.

Starije verzije pomičnih merila su sa vernijer skalom za očitavanje izmerene vrednosti. Novije verzije su sa mernim satom koje su lakše i preciznije za očitavanje. Najnovije verzije imaju digitalni brojčanik gde se direktno prikazuje merna vrednost. Kod obe ove verzije pre početka merenja potrebno je obaviti nuliranje merila.

Pomično merilo sa mernim satom i digitalni

Nemojte nikada da pokušavate izmeriti prečnik osovine dok se ona okreće jer može da vas povredi i da oštetite merilo. Prilokom merenja obezbedite da su merne površine čiste i izvršite pravilan pritisak držeći merilo u pravilan položaj. Merenje dubine započnite tako što prvo naslonite bočni deo nepomičnog lenjira, a zatim izvucite mernu iglu. Merna igla mora da bude pod pravim uglom, jer ako je zakošena dobićete veće izmerene vrednosti. Nemojte da koristite unakrsne kljunove za obeležavanje.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Punjenje klime
youtube - Provera kočionog diska
Klasičan sistem paljenja