Procedure servisiranja i popravke vozila

Internet portal AutoEdu bavi se autotehnikom i obrađuje procedure održavanja, ispitivanja, popravke i zamene delova vozila.

Za svakog autoservisera je od presudne važnosti da poznaje postupak održavanja i popravke vozila. Portal daje opise opštih načina i procedure rada servisera na vozilu.

Informacije sa portala su namenjene serviserima, učenicima, polaznicima obuka, predavačima i svima onima koji žele da prošire svoja znanja i veštine iz oblasti održavanja i popravke vozila.

Sve procedure su svrstane u nekoliko grupa, a dalje u podgrupe i sisteme vozila kojima pripadaju. Uz svaku proceduru dat je i video klip sa koracima procedure.