Naslovna slika

Kako popraviti auto – princip rada, postupak popravke i potreban alat

Za održavanje, ispitivanje ispravnosti automobila potrebno je znati princip rada sistema, kako popraviti auto, koji je postupak popravke i potreban alat. Kako na vozilu postoji veliki broj sistema i komponenata sa različitim varijacijama izrade i načina rada, neophodni su izvori informacija o konstrukciji i uputstvima za njihovo održavanje, ispitivanje i popravku. Ovi izvori informacija treba da su lako dostupni, pregledni i razumljivi za svakoga ko želi da sazna, nauči i primeni stečena znanja za popravku vozila.

Slika predstavlja naslovnu sliku portala AutoEdu za Kako popraviti auto – princip rada, postupak popravke i potreban alat. Na slici serviser se nalazi ispod podignutog vozila na dizalici i pneumatskim alatom skida lamelu menjača.

AutoEdu portal je namenjen serviserima, učenicima, polaznicima obuka, predavačima i svima onima koji žele da prošire svoja znanja i veštine iz oblasti održavanja i popravke vozila. Predstavljene informacije su zasnovane na američkim standardima NATEF (National Automotive Technicians Education Foundation) i ASE (National Institute for Automotive Service Excellence), evropskim standardima za servisiranje vozila i uputstvima proizvođača vozila i opreme.

Kome su namenjene informacije sa portala AutoEdu

Informacije sa portala su namenjene serviserima, učenicima, polaznicima obuka, predavačima i svima onima koji žele da prošire svoja znanja i veštine iz oblasti održavanja i popravke vozila. Teme su definisane prema standardima za obuku i obrazovanje tehničara, zakonskim propisima za rad u autoservisima i procedurama propisanim od strane proizvođača vozila, opreme i delova.

Kako je organizovana eKnjiga AutoEdu

Portal AutoEdu je elektronska knjiga kao otvoreni resurs za promociju autotehnike i pružanje informacija za razumevanje načina rada automobila, uz detaljne opise procedura održavanja i popravke. Za uspešno servisiranje nije dovoljno da znamo kako se i čime popravlja automobil, već i kako radi svaki sistem i element na tom automobilu. Zato ova eKnjiga sadrži tri oblasti: tehnologija automobila, održavanje i popravka automobila i alati i oprema za autoservise.

Tehnologija automobila

Kroz Lekcije možete da se upoznate kako radi automobil, od kojih sistema se sastoji, kako rade pojedine komponente sistema, koji su zadaci i karakteristike. Takođe, možete da saznate koja su različita rešenja za sisteme i kao da ih razlikujete. Lekcije su multimedijalnog tipa u video formatu uz objašnjenja i demonstracije rada sistema. Video lekcije se koriste za obuku tehničara mehatronike vozila, automehaničara, autoelektričara i autoelektroničara.

Postupci održavanja i popravke automobila

Održavanje, servisiranje i popravku definišu proizvođači automobila i opreme prema važećim zakonskim propisima za rad u autoservisima. Sve procedure servisiranja automobila u eKnjizi AutoEdu su grupisane kroz Automehaniku, Autoelektriku i Autoelektroniku. Dalje, svaka grupa je podeljena u podgrupe i na kraju se nalaze procedure za servisiranje pojedinih sistema i komponenata. Svaki postupak, odnosno procedura je opisana prema usvojenim standardima autoindustrije.

Alati i oprema za autoservise

Servisiranje automobila podrazumeva upotrebu odgovarajuće opreme i alata uz poštovanje zakonskih propisa za bezbednost i zaštitu okoline. eKnjiga daje opis najčešće korišćenih alata i opreme za popravku automobila. Uz opis, dato je uputstvo za korišćenje uz mere opreza. U ovom delu nalazi se i zaština oprema, kao lična zaštita, bezbednost radnog okruženja i zaštita životne sredine.

Taster kao link ka kategoriji ,,Oprema i alati''
Taster kao link ka kategoriji ,,Automehanika''
Taster kao link ka kategoriji ,,Autoelektrika''
Taster kao link ka kategoriji ,,Autoelektronika''
Taster kao link ka kategoriji ,,Lekcije''

Alat i oprema za automehaničare, autoelektričare i autoelektroničare

Deo eKnjige AutoEdu Alati i oprema daje pregled najčešće korišćenih alata i opreme u autoservisima.
Alati su grupisani kao Ručni, Pneumatski i Električni alat. Za svaki alat je dat opis, vrste, način upotrebe i mere zaštite.
Oprema je podeljena na Radioničku, Mernu i Zaštitnu opremu.
Radionička oprema je ona koja pomaže tehničaru tokom servisiranja vozila kao što su dizalice, razni držači vozila, menjača, motora i razni stoni alati.
Merna oprema pomaže serviseru tokom ispitivanja i merenja na vozilu u procesu pronalaženja i lociranja neispravnosti.
Zaštitna oprema je za ličnu zaštitu, bezbednost radnog okruženja i zaštitu životne sredine. Navedene su razne vrste ove opreme uz opis potrebe, vrste i načina upotrebe.

Slika je deo naslovne strane Kako popraviti auto – princip rada, postupak popravke i potreban alat portala AutoEdu. Na beloj podlozi prikazani su razni ručni alati ključevi, odvijači, nasadni ključevi sa dodacima i drugi.

Automehanika – postupci održavanja i popravke mehaničkih sistema na automobilu

Pod automehanikom potpadaju svi mehanički sistemi na vozilu kao što su motor, kočnice, upravljanje i vešanje. Posebnu grupu čine procedure za osnovno tehničko održavanje i kontrolni pregled vozila. U ovom delu eKnjige dati su postupci održavanja, ispitivanja i popravke sa zamenom delova mehaničkih sistema na vozilu. Svaka procedura sadrži detaljan opis postupka servisiranja sa koracima rada, korišćenje opreme i alata uz navođenje mere opreza i zaštite.

Slika je deo naslovne strane Kako popraviti auto – princip rada, postupak popravke i potreban alat portala AutoEdu. Na slici serviser popravlja mehaniku motor audi automobila u autoservisu.

Autoelektrika – postupci održavanja i popravke električnih sistema na automobilu

Autoelektrika je posebna oblast na automobilu koja obuhvata sve električne sisteme od akumulatora, preko sistema za generisanje i sprovođenje električne energije, sistema za startovanje, osvetljenja, i drugih električnih uređaja. Specifičnost servisiranja električnih sistema je korišćenje posebnih mernih uređaja za proveru električnih veličina. Za praćenje i analizu stanja električnih sistema neophodno je poznavanje osnovnih električnih veličina, čitanje električnih šema veza i poznavanje električnih komponenata njihove osobine i način provere ispravnosti i popravke. U delu Autoelektrika date su procedure ispitivanja i popravke električnih uređaja i komponenata.

Slika je deo naslovne strane Kako popraviti auto – princip rada, postupak popravke i potreban alat portala AutoEdu. Na slici je prikazan deo motornog prostora ispod haube automobila kutija osigurača i releja i akumulator kao deo električnih sistema.

Autoelektronika – postupci održavanja i popravke elektronskih sistema na automobilu

Savremena vozila imaju veliki broj elektronskih sistema koji kontrolišu i upravljaju radom mehaničkim i električnim sistemima, ili samostalno kontrolišu mnoge procese u oblasti dinamike vožnje, bezbednosti, zaštite i komfora. Svaki elektronski sistem ima računar kao centralnu jedinicu za rad celog sistema. Pojavom računara počela je era dijagnostike i upotreba dijagnostičkih alata za proveru stanja svih sistema na vozilu. Osim računara, pod elektronskim sistemima spadaju senzori i aktuatori. U delu Autoelektronika nalaze se procedure provere i popravke senzora, sitema paljenja, sistema ubrizgavanja benzinskih i dizel motora, automatskih menjača, sistema stabilnosti, bezbednosti, zaštite i konfora na vozilima.

Slika je deo naslovne strane Kako popraviti auto – princip rada, postupak popravke i potreban alat portala AutoEdu. Na slici je prikaz snimanja karateristike lambda sonde u motornom prostoru. Pipete osciloskopa preko odgovarajućih iglica su u spoju sa priključcima na lambda sondi a u gornjem desnom uglu je grafik snimljenog signala sa lambda sonde.

Lekcije

U ovoj kategoriji možete da nađete multimedijalne lekcije u video formatu. Kroz lekcije stičete znanja o načinu rada automobila i svih njegovih sistema i uređaja. Ako poznajete kako radi neki sistem i njegove komponente, koji su njihovi zahtevi i specifičnosti onda mnogo lakše možete da ih održavate, obavljate proveru ispravnosti, pronalazite uzroke kvara i popravljate. Lekcije prate najnovije preporuke i standarde za razumevanje teme i usvajanje znanja iz oblasti autotehnike.

Slika je deo naslovne strane Kako popraviti auto – princip rada, postupak popravke i potreban alat portala AutoEdu. Na slici je naslovna slika video lekcije Brizgalka u okviru dela portala AutoEdu pod nazivom Lekcije.

AutoEdu online obuka za automehaničare, autoelektričare, autoelektroniku i autodijagnostiku

AutoEdu kao eKnjiga omogućava da korisnik dobije kompletna znanja o automobilu, kako radi, kako se popravlja i koji alati i oprema se koriste u autoservisima. To je svojevrsna enciklopedija autotehnike i stalno se dopunjuje novim temama. Sve obrađene teme prate preporuke i standarde autoindustrije u delu održavanja i popravke automobila.

Sve teme su svrstane u nekoliko grupa (oprema i alati, automehanika, autoelektrika i lekcije), a dalje u podgrupe i sisteme vozila kojima pripadaju. Uz neke procedure dat je i video klip sa koracima rada. Lekcije su u video formatu kao predavanja sa opisima, simulacijama i video zapisima.

Izborom željene teme iz menija možete da započnete svoju online obuku za tehnologiju automobila.