Test curenja cilindra

Za utvrđivanje stanja zaptivenosti cilindra koristi se test curenja cilindra. Pre testa motor se zagreje kako bi ulje motora moglo da obavi zaptivanje u cilindru. Zatim se olabave svećice za jedan obrtaj i pokrene motor da radi oko 15 sekundi na 1500 obrtaja. Na taj način se otklanjaju naslage čađi sa svećice koje mogu da otpadnu tokom skidanja i da se zaglave između ventila i sedišta ventila, držeći ventil otvoren i prouzrokujući lažno očitavanje tokom testa.

Test curenja cilindra

Za testiranje skida se svećica ispitivanog cilindra i svećice njemu susednih cilindara. Testiranje se obavlja kada je klip u položaju GMT (gornje mrtve tačke) u taktu kompresije. Plastična slamčica (cevčica) ubaci se u otvor svećice bez  bojazni da će oštetiti klip tokom podešavanja. Okretanjem radilice, pomoću slamčice se klip dovodi u GMT. Nakon pozicioniranja klipa nećemo znati da li je takt kompresije ili izduvavanja sve dok se ne pokrene testiranje. Ako je u taktu izduvavanja i kompresovani vazduh odlazi kroz izduvni vod, okrenite motor za jedan obrtaj radilice i ponovite testiranje.

Da bi testiranje bilo uspešno potrebno je da klip, klipnjača i bregasta budu u savršenom poravnanju. U suprotnom, pritisak na klipu iz testera curenja potisnuće klip nadole i okrenuće radilicu. Ako se to desi, otvoriće se ulazni ili izduvni ventil, zavisno od načina na koji klip završava okretanjem radilice i imaćemo neuspešno testiranje.

Pre testiranja uklanjaju se kućište filtera, merna šipka ulja motora i zatvarač hladnjaka, odnosno rezervoara rashladne tečnosti. Kada se cilindar nađe pod pritiskom vazduha potrebno je obaviti pretragu curenja osluškujući izduvni vod, iz kartera, rashladnog sistema, na zaptivkama motora i izduvnog voda.

Da biste obavili test curenja cilindra, pratite sledeće korake:

Priprema motora za testiranje

Zagrejati motor. Olabaviti svećice za jedan obrtaj i pokrenuti motor 15 sekundi na 1500 obrtaja.

Uklanjanje svećice

Skinuti svećicu ispitivanog cilindra i svećice susednih cilindara.

Postavljanje klipa u GMT

Pomoću plastične slamčice postavljene u otvor svećice, okretanjem radilice postaviti klip u položaj gornje mrtve tačke.

Povezivanje test opreme

Postaviti odgovarajući adapter u otvor za svećicu. Na adapter postaviti crevo i merni uređaj sa priključkom za dovod kompresovanog vazduha. Podesiti merač testera na nulu.

Ubacivanje komprimovanog vazduha

Tokom ubacivanja komprimovanog vazduha u testirani cilindar uveriti se da se motor ne okreće. Ako se motor okrene, vratiti klip nazad u GMT. Ako je u izduvnom taktu, ponoviti postavljanje klipa u GMT obrtanjem radilice za jedan obrtaj. Ponoviti postupak ubacivanja komprimovanog vazduha.

Slušanje na curenje cilindra

Slušati da li postoji curenje komprimovanog vazduha iz otvora za merenje nivoa ulja, kućišta leptira gasa, izduvne cevi, zaptivkama motora i pojavu mehurića u hladnjaku.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Punjenje klime
youtube - Skidanje glave motora
Klasičan sistem paljenja