Naslovna slika

Čekić

Čekić je ručni alat koji služi da jakim udarcima pomeri ili deformiše neki predmet. U zavisnosti od namene, postoje čekići različitog oblika i od različitih materijala. Postoje čekići sa tvdom glavom od čelika i mekani od gume, plastike, mesinga ili bakra.

Čekići sa tvrdom glavom su izrađeni od legiranog čelika visokog kvaliteta i tvdoće. Glava ovih čekića mora biti tvrđa od materijala na koji se deluje.

Mehaničarski čekić

Mehaničarski (bravarski) čekić je za opštu namenu koji na jednoj strani ima ravnu glavu, a na drugoj oštricu pod pravim uglom. Koristi se za izbijanje i postavljanje delova. Oštri deo se koristi za nepristupačna mesta kada ravni deo ne može da priđe. Postoji u različitim veličinama i težinam i uvek se bira prema potrebnom poslu. Uvek je bolje izabrati veći neko premali čekić.

Mehaničarski čekić

Čekić sa kuglastom glavom

Čekić sa kuglastom glavom ima glavu sa ravnim vrhom i kuglom. Obično se koristi za uklanjanje ili postavljanje zakivaka.

Čekić sa kuglastom glavom

Macola

Macola je najteža vrsta čekića koji se može koristiti jednom rukom. Služi za izbijanje kada je potrebno primeniti jak udarac. Obično se koristi u tandemu sa izbijačem ili cečicom za odsecanje vijaka, uklanjanje osigurača i dr.

Macola

Čekići sa mekanom glavom

Za postavljanje, pomeranje ili odstranjivanje mekanih delova koriste se čekići sa mekanom glavom. Najčešće se koristi čekić sa gumenom glavom, na primer za udaranje po radilici prilikom merenja bočnog pomeraja ili za uklanjanje zaptivke na aluminijumskom kućištu. Čekić sa mesinganom glavom se koristi za udaranje po zupčaniku ili osovini jer ih neće oštetiti.

Gumeni i mesingani čekić

Bestrzajni čekić

Bestrzajni čekić je dizajniran tako da ne odskače kada nešto udari. Čekić koji odskaće može biti opasan i štetan. Glava čekića može da bude od olova ili češće od šupljeg poliuretanom napunjenom olovnim kuglicama ili peskom. Glava apsorbuje udarac prilikom udarca, smanjujući odbijanje i odskakanje. Ovaj čekić može da se koristi pri radu na šasiji vozila ili uklanjanju zaglavljenih delova.

Bestrzajni čekić

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera servo ulja
youtube - Zamena stabilizatora
Signali sistema paljenja