Naslovna slika

Dijagnostika curenja servo ulja

Dijagnostika curenja servo ulja se obavlja kada se tokom provere nivoa utvrdi niži nivo ulja od propisane minimalne vrednosti. Kada imamo niži nivo ulja u rezervoaru pored dolivanja potrebno je utvrditi uzrok gubitka servo ulja. Najčešći gubitak je zbog curenje.

Kada je nivo servo ulja niži od minimalne vrednosti postoji opasnost da vazduh prodre u hidraulični deo sistema servo upravljanja. Vazduh loše utiče na rad servo upravljanja, dolazi do otežanog pokretanja upravljača i mogućnost težih kvaraova na pojedinim komponentama servo sistema. Takođe, servo ulje je veoma zapaljivo i ako padne na vruć motor ili izduvni sistem može doći do požara. Zato je neophodno otkriti i otkloniti uzrok gubitka ulja i obaviti proceduru izbacivanja vazduha iz sistema.

Curenje servo ulja na crevu

Dijagnostika curenja servo ulja

Kada se sumnja na curenje servo ulja prvo se uz isključen kontakt obrišu spoljašnjost pumpe servoupravljača, rezervoara, creva pod pritiskom, povratnog creva, hladnjaka i prenosnika upravljača. Zatim se uključi motor i nekoliko puta se upravljač okrene do kraja u jednu i drugu stranu. Ugasi se motor i obavi dijagnostika curenja servo ulja. Možda je potrebno da se nakon određenog perioda vožnje ponovo obavi pregled na curenje. Tokom dijagnostike curenja servo ulja, pogledati creva da li postoje znaci nadutosti. Uvek zameniti creva servo upravljača tačno zamenjivim crevom. Nikada ne pokušavajte da popravite ili zapečatite curenje na crevu ili na priključcima creva.

Druga metoda koristi standardne fluorescentne boje. Sledeći uputstva, odgovarajuća količina boje dodaje se u rezervoar servo pumpe. Nakon preporučenog vremena vožnje, pregledaju se sve komponente servo sistema ultraljubičastom lampom, koja će osvetliti fluorescentnu boju i olakšati uočavanje curenja.

Za dijagnostiku curenja servo ulja, pratite sledeće korake:

Čišćenje servo sistema

Očistiti spoljašnost servo pumpe i rezervoara servo ulja, zatim sva creva i njihove spojeve. Na kraju očistiti hidraulični razvodnik upravljača. Mesta koja su dosta prljava koristiti odgovarajuća sredstva za odmašćivanje i čišćenje.

Priprema servo sistema za testiranje

Startovati motor i nekoliko puta okrenuti upravljač u jednu i drugu stranu do kraja. Ako je potrebno, pustiti da se vozilo vozi nekoliko dana pre pregleda servo sistema na curenje ulja.

Dijagnostika curenja servo ulja

Detaljno pregledati sve elemente servo sistema na curenje servo ulja (servo pumpa, rezervoar, creva pod pritiskom, povratna creva, hladnjak i hidraulični razvodnik upravljača). Ako primetite da je neko crevo oštećeno ili naduto potrebno je zameniti novim odgovarajućim crevom.

Dijagnostika curenja UV lampom

Ako nije detektovano curenje ulja a i dalje se sumnja da je to uzrok gubitka ulja obaviti pregled UV lampom. Ubaciti odgovarajuću količinu fluorescentne boje u rezervoar servo ulja. Nakon preporučenog perioda vožnje, uz pomoć UV lampe pregledati ceo servo sitem upravljanja.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Čišćenje i rastavljanje glave motora
youtube - Provera sistema za pranje vetrobrana
Senzori stanja na vozilu