Naslovna slika

Tester instalacija

Tester instalacija je višefunkcionalni merni ispitni instrument za brzu proveru stanja na električnim mrežama vozila. Takođe, služi za ispitivanje ispravnosti nekih električnih komponenata i uređaja.

Multitester

Napajanje ispitnog uređaja se obezbeđuje sa akumulatora vozila, povezivanjem direktno na akumulator ili preko priključka upaljača. Može da proverava stanje instalacije na prekid, kratak spoj ili prelazni otpor. Osposobljen je da meri jednosmerni i naizmenični napon i da na displeju pokazuje veličinu napona ili signal naizmeničnog signala niže vrednosti. Ima funkcije ispitne lampe jer utvrđuje postojanje napona i polariteta.

Preko testera instalacije može da se dovede napajanje (plus i minus) i time proveri stanje instalacije ili ispravnost nekog uređaja.

Osim napona, ispitni uređaj meri otpornost i stanje dioda.

Ima automatsku zaštitu od kratkog spoja ili preopterećenja tako da je bezbedan tokom ispitivanja i lociranja kvara na električnim instalacijama vozila.

Ovaj ispitni uređaj je za merenje napona 12/24 V. Nije za snimanje signala čiji impulsi prevazilaze navedeni napon.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Ručno ispuštanje vazduha
youtube - Zamena stabilizatora
youtube - Senzori temperature