Naslovna slika

Zamena creva servo sistema

Zamena creva servo sistema upravljanja uvek se obavlja kada se tokom provere utvrdi curenje servo ulja, pukotine i nadutost creva. Uvek pogledajte servisne informacije prooizvođača pre početka zamene.

Creva servo sistema

U napojnim crevima servo ulje je pod pritiskom. Kada crevo prsne ono izlazi pod pritiskom i pada po vrućem motoru i izduvnom sistemu. Zbog vrućih delova servo ulje se dimi i može da se zapali. Mala curenja ili curenja na povratnom vodu rezultiraju niskim nivoom tečnosti u rezervoaru servo pumpe i dospevaju na podu ispod vozila. Ako nivo tečnosti postane dovoljno nisko, to može izazvati zujanje tokom vožnje. Ova buka je jača tokom vožnje uz otežano upravljanje. Ako je prisutan bilo koji od ovih simptoma ili da bi uočili probleme pre nego što postanu ovako ozbiljni, važno je da se creva servo sistema redovno pregledaju i menjuju u slučaju bilo kakvih znakova habanja.

Nikada ne pokušavajte da zakrpite ili zatvorite curenje na crevu ili na priključcima creva. Creva ne smeju da se trljaju o druge komponente jer to može da stvori rupu. Creva visokog pritiska su višeslojna od pletene čelične oplate obložene gumom sa livenim čeličnim fitinzima na svakom kraju.

Za zamenu creva servo sistema, pratite sledeće korake:

Uklanjanje creva

Postaviti posudu ispod vozila. Pri ugašenom motoru, ukloniti povratno crevo sa rezervoara ili zupčaste letve. Pustiti da servo ulje iscuri u odvodnu posudu. Olabaviti i ukloniti sve priključke neispravnog creva sa pumpe i upravljača. Ukloniti crevo.

Montaža creva

Pre montaže uporediti novo i staro crevo. Podmazati nove zaptivke ili O-prstenove servo uljem i postaviti na fitinge. Montirati nov crevo na svoje priključke i pritegnuti silom koja je navedena u uputstvu.

Provera stanja

Ako se menjalo odvodno crevo, povezati povratno. Uliti novo servo ulje u rezervoar do maksimuma. Obaviti izvlačenje vazduha iz sistema po zadatoj proceduri. Uključiti motor i nakon kratkog zagrevanja obrtati upravljač nekoliko puta. Proveriti stanje creva i priključaka na curenje

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera servo ulja
youtube - Test MAP senzora
youtube - Čišćenje i rastavljanje glave motora