Naslovna slika

Stona brusilica

Stona brusilica (tocilo) je električni uređaj koji je pričvršćen na radnu površinu. Brusilica treba da ima zaštitne oklope i štitnike. Kada se koristi neophodno je da se koristi zaštita za lice.

Tocilo

Stona brusilica

Stone brusilice su svrstane prema veličini diskova. U atoservisima najčešće se koriste diskovi od 150 do 250 mm (6-10 inch). Ne pokušavajte da postavite brusni disk veći ili manji nego što je predviđeno.

Prema nameni koriste se tri različita tipa diska:
– Brusni disk (a), koristi se za najraličitije poslove brušenja, oštrenje alata, sečenja ili skidanja, obaranja ivice nakon sečenja. Svrstavaju se prema veličini abrazivnog zrna, od grubih do veoma finih;
– Žičani disk (b), služi za čišćenje i poliranje, uklanjanje rđe, kamenca i boje, skidanje oštrih ivica nakon sečenja i slično;
– Disk za poliranje (c), namenjen je za brušenje i poliranje.

Diskovi za stonu brusilicu

Brusni (a), žičani (b) i disk za poliranje (c)

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera servo ulja
youtube - Test MAP senzora
youtube - Urezivanje navoja