Merenje kompresije tokom rada motora

Merenje kompresije se obavlja tokom rada motora. Za razliku od merenja kompresije tokom pokretanja koji proverava sposobnost zaptivanja cilindra, merenje tokom rada proverava sposobnost ,,disanja“ motora da usisava i izbacuje vazduh iz cilindra. Na primer, ako je ležaj bregaste oštećen, manje vazduha će ulaziti ili izlaziti iz cilindra, u zavisnosti od toga da li je u pitanju usisna ili izduvna bregasta osovina.

Test kompresije motora

Merenje kompresije tokom rada motora

Merenje se izvodi u dva režima rada, pri praznom hodu i ubrzanju motora. Pri praznom hodu leptir gasa je zatvoren i pritisak kompresije će biti oko polovine pritiska pokretanja. U drugom režimu iz praznog hoda gas se naglo dodaje i oduzme što dovodi do naglog povećanja količine vazduha u usisni vod. Ako su ispravni usisni i izduvni sistemi pritisak kompresije treba da se poveća za 80% u odnosu na pritisak tokom pokretanja. Ako postoji ograničenje protaka u usisnom vodu pritisak će biti znatno niži, a ako postoji ograničenje u izduvnom vodu pritisak će biti veći od 80%.

Test kompresije se obavlja tako što se skida samo svećica na cilindru koji se ispituje. Merač kompresije sa priključnim crevom se postavlja u otvor skinute svećice. Motor se startuje i pri zagrejanom motoru obavljaju se dva merenja, pri praznom hodu i naglom, kratkom ubrzanju. Ovo merenje može otkriti istrošene vrhove bregaste osovine, polomljene opruge ventila ili klackalice, izgorele ventile ili sužene kanale usisnih i izduvnih ventila. Da bi se potvrdila sumnja, potrebno je da se uradi vizuelni pregled sumnjivih komponenti.

Da biste obavili merenje kompresije tokom rada motora, pratite sledeće korake:

Uklanjanje svećice

Ukloniti svećicu na cilindru koji testirate i kabl svećice povezati na masu pomoću test provodnika.

Blokiranje dovoda goriva

Skinuti električnu utičnicu sa brizgaljke cilindra koji se testira.

Merenje pri praznom hodu

Zagrejati motor na radnu temperaturu. Preko ventila za ozračivanje merača resetovati manometar i kada se pritisak stabilizuje očitati vrednost kompresije.

Merenje pri naglom ubrzanju

Naglo dodati (za oko 1 sekundu) i naglo otpustiti gas. Očitati vrednost pritiska kompresije.

Ponavljanje merenja na drugim cilindrima

Ugasiti motor. Skinuti merač. Postaviti i povezati svećicu. Priključiti brizgaljku. Ponoviti postupak pripreme i merenja pritiska kompresije za sve ostale cilindre motora.

Analiza rezultata merenja

Nakon završetka merenja kompresije na svim cilindrima motora, analizirati izmerene vrednosti. Ako postoji sumnja obaviti dodatne radnje otkrivanja neispravnosti.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Test lambda sonde
youtube - Provera servo ulja
kako se koristi moment ključ