Naslovna slika

Akumulator

Akumulator je glavni izvor električne energije na vozilu tokom startovanja i za napajanje električnih uređaja dok motor ne radi. Veoma je važno da se akumulator redovno pregleda i održava. Ispražnjen ili loš akumulator ne može da startuje motor.

Akumulator

Tokom redovnog pregleda mogu da se uoče nepravilnosti koje nastaju zbog loših uslova eksploatacije na vozilu ili zbog starosti. Ispitivanjem se utvrđuje uzrok koji podrazumeva punjenje, otklanjanje kvara ili zamenu akumulatora.

Pri radu sa akumulatorima budite oprezni i pridržavajte se mera zaštite. Uvek nosite zaštitne naočare i rukavice. Kada se puni ili prazni, akumulator oslobađa visoko eksplozivni vodonik. Bilo koji plamen ili varnica može zapaliti ovaj gas, uzrokujući snažnu eksploziju akumulatora prskajući kiselinu u širokom području. Sumporna kiselina može izazvati ozbiljne opekotine na koži. Ako elektrolit dospe na vašu kožu ispirajte je vodom nekoliko minuta. Kada kiselina dospe u oči, otvorite kapk i isperite rastvorom za ispiranje očiju. Ne trljajte oči ili kožu i odmah pozovite lekara.

Provera akumulatora

Pregled stanja akumulatora

Akumulator treba pregledati tokom svake zamene ulja, a naročito na jesen pre dolaska hladnijeg perioda kada se dodatno opterećuje. Opširnije

Skidanje i postavljanje akumulatora

Nekada je potrebno da se skine akumulator sa vozila da bi se očistio, proverilo stanje ili da se zameni novim što zahteva određene radnje koje treba da se pridržava svaki serviser. Opširnije

Test curenja akumulatora

Test curenja akumulatora

Prljavština, vlaga i zamašćenost na kućištu može da postane provodna i da izazove curenje energije iz akumulatora što dovodi do njegovog pražnjenja. Opširnije

Čišćenje polova i klema akumulatora

Naslage soli i korozija na polovima i klemama akumulatora ponašaju se kao izolator čime se smanjuje protok električne energije ka električnim uređajima na vozilu. Ovo može da izazove otežano startovanje motora. Opširnije

Paljenje uz pomoć drugog vozila

Prespajanje akumulatora

Prespajanje akumulatora je proces kada se vozilo sa dobrim akumulatorom koristi za startovanje vozila kod koga je ispražnjen ili ,,mrtav’’ akumulator. Opširnije

Punjenje akumulatora

Akumulatori mogu da se isprazne i zahtevaju punjenje, posebno ako је vozilo mirovalo duže od nekoliko nedelja ili ako je sistem za punjenje neispravan. Opširnije

Merenje napona akumulatora

Test napunjenosti merenjem napona akumulatora

Veoma brz i relativno tačan pokazatelj stanja napunjenosti akumulatora je merenje napona na polovima kada je akumulator razvezan. Opširnije

Provera stanja akumulatora hidrometrom

Merenje gustine elektrolita hidrometrom

Merenje specifične gustine elektrolita može biti dobar pokazatelj koliki je stepen napunjenosti akumulatora. Merenje se obavlja hidrometrom. Opširnije

Merenje gustine ugrađenim hidrometrom

Na nekim akumulatorima bez održavanja postoji poseban temperaturno kompenzovan hidrometar na vrhu kućišta koji vizuelno pokazuje stanje akumulatora. Opširnije

Test opterećenja akumulatora

Test opterećenja određuje sposobnost akumulatora da isporuči startnu struju i da još uvek održava dovoljan napon za rad drugih sistema. Opširnije

Provera kapaciteta akumulatora

Test provodnosti akumulatora

Test provodnosti određuje kapacitet i stanje akumulatora. Mnogi proizvođači zahtevaju upotrebu testa provodnosti kako bi se razmotrilo pokriće garancije. Opširnije

Čuvanje memorije tokom skidanja akumulatora

Kada se baterija odvoji od vozila, obično se gubi memorija nekih elektronskih sistema. Za čuvanje memorije mogu da se koriste spoljni izvori napajanja. Opširnije

Pronalaženje skrivenih potrošača

Kada dolazi do pražnjenja akumulatora dok vozilo miruje, a da pri tome nije u pitanju sulfatacija ili curenje na akumulatoru imamo pojavu skrivenih potrošača. Opširnije

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Lekcija - Paljenje 1
youtube - Provera servo ulja
youtube - Test MAP senzora