Naslovna slika

Opasne materije

Opasne materije su one koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, izazvati kontaminaciju životne sredine ili naneti materijalnu štetu. Zakonski propisi regulišu upotrebu mnogih potencijalno opasnih materija i njigovo odlaganje. Svi zaposleni moraju biti obučeni za rad sa opasnim materijama na svom radnom mestu.

Proizvođači opasnih materija moraju da obezbede liste sa podacima o bezbednosti materije. Oni navode sastojke proizvoda, potencijalne opasnosti po zdravlje, fizički opis, podatke o eksploziji i požaru, podatke o reaktivnosti i stabilnosti i podatke o zaštiti, uključujući prvu pomoć i pravilno rukovanje. Takođe, mora da obezbedi sva upozorenja i informacije o merama predostrožnosti, koje korisnik mora da pročita i razume pre upotrebe proizvoda. Sve opasne materije moraju biti propisno obeležene.

Opasne materije mogu biti čvrste materije, tečnosti ili gasovi. Većina servisera svakodnevno koristi opasne materije kao što su rastvarači za čišćenje, zaptivni materijali, goriva, razna ulja, kočiona tečnost i dr. One se svakodnevno koriste i ako se ne koriste pravilno mogu biti štetne po zdravlje, životnu sredinu ili da nanesu materijalnu štetu. Autoservisi treba da imaju spisak svih opasnih materija koje koriste i poseduju. Takođe, za svaku opasnu materiju treba da poseduju bezbedonosnu listu sa svim propisanim podacima.

Od poslodavaca se zahteva da obuče svoje zaposlene o zahtevima za obeležavanje hemikalija, formatu bezbedonosnih listova, prirodi opasnih hemikalija i načinu upotrebe i skladištenja.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera sistema za pranje vetrobrana
youtube - Ručno ispuštanje vazduha