Naslovna slika

Uklanjanje i montaža remenice servo pumpe

Kada se menja servo pumpa onda se obavlja uklanjanje remenice sa stare i montaža na novu servo pumpu. Takođe, kada se istroše žlebovi remenice, nastanu pukotine ili je labava na osovini pumpe potrebno je zameniti remenicu servo pumpe.

Remenica servo pumpe

Remenice servo pumpe ugrađene su na osovinu drugačije od ostalih remenica. One se montiraju presovanjem jer je prečnik osovine nešto veći od prečnika otvora remenice. Za uklanjanje i montažu koriste se posebni alati, izvlakači. Neke remenice su izrađene od plastike i predstavljaju dodatni izazov, posebno ako su postale krte. Pošto postoje mnogo različitig servo uređaja i remenice, pre uklanjanja uvek se informišite u servisnim uputstvima proizvođača.

Alat za zamenu remenice servo pumpe

Nikada nemojte udarati pogonsku osovinu tokom uklanjanja i montaže remenice jer ćete oštetiti unutrašnje delove servo pumpe.

Nakon uklanjanja pregledaju se remenica, matica i Vudrofov (segmentni) klin na oštećenje i habanje. Svi istrošeni delovi se menjaju

Za zamenu remenice servo pumpe, pratite sledeće korake:

Uklanjanje remenice

Na remenicu postaviti odgovarajući izvlakač prema uputstvu. Pogodnim alatom blokirati obrtanje remenice. Pritezati srednji vijak alata da bi se uklonila remenica sa osovine servo pumpe.

Pregled stanja

Pregledati žlebove remenice na habanje i oštećenja. Proveriti stanje remenice na naprsnuća i oštećenja. Pregledati segmentni klin na habanje i oštećenja.

Montaža remenice

Postaviti remenicu na osovinu servo pumpe. Postaviti elemente alata za montažu remenice. Podesnim alatom blokirati obrtanje remenice. Obrtati zavrtanj alata kako bi utisnuli remenicu na osovinu do kraja.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera 2
youtube - Provera sistema za pranje vetrobrana
youtube - Urezivanje navoja