Naslovna slika

Pregled motornog prostora na curenje tečnosti ili ulja

Pregled motornog prostora na curenje tečnosti ili ulja obavlja se tokom svakog periodičnog pregleda i servisiranja. Kada se klijent požali da je primetio ulje na motoru ili ispod vozila, kao i kada ustanovi niži nivo tečnosti ili ulja vrši se vanredni pregled na curenje ulja.

Kada pratite trag curenja treba da znate da gravitacija dovodi do toga da tečnost ide na dole, a ventilator hladnjaka i kretanje vozila potiskuju tečnost u pravcu kretanja vazduha.

Slika predstavlja postupak pregleda ispod motora u postupku Pregled motornog prostora na curenje tečnosti ili ulja. Na slici se vidi curenje ulja motora preko dela kartera motora i menjača ispod vozila.

Često zbog prljavštine i nepristupačnosti ne može da se otkrije mesto curenja ulja. Tada moraju da se primene određene mere u procesu detektovanja izvora curenja. Nekada je potrebno da se motor opere pod pritiskom uz upotrebu sredstva za otklanjanje masnoća kako bi se olakšala pretraga.

Pregled na curenje ulja treba da je temeljan i dobro isplaniran. Tokom vizuelnog pregleda koristiti jak izvor svetlosti i ogledalo za nepristupačna mesta. Nekada je potrebno da se uklone zaštitni poklopci i toplotni štitovi sa motora. Neka curenja mogu da se uoče samo kada motor radi, a neka samo kada ne radi. Potrebne su mere opreza tokom pretrage od pokretnih delova kada je motor uključen. Za neka curenja potrebno je koristiti fluorescentne boje. Kada su mala curenja, nakon pranja motora ili primene fluorescentne boje klijent mora da vozi nekoliko dana da bi došlo do curenja tečnosti ili ulja.

Boja tečnosti/ulja je najbolji pokazatelj iz kog sistema curi. Ulje motora i menjača je crne boje, rashladne tečnosti narandžaste ili zelene, a servo ulja crvene. Miris tečnosti i ulja isto tako može da nam ukaže na vrstu. Gorivo i rashladna tečnost imaju različite mirise.

Slika predstavlja grafički prikaz oblasti curenja tečnosti i ulja na vozilu i tabelarni prikaz svih tečnosti prema boji, teksturi i mirisu u okviru teme Pregled motornog prostora na curenje tečnosti ili ulja.

Identifikacija curenja tečnosti i ulja na vozilu

Nekada curenje možete da otkrijete samo pregledom ispod haube, a nekada je potreban pregled ispod vozila. Zato, pretragu curenja tečnosti i ulja možemo da podelimo na pregled ispod haube i pregled ispod vozila.

Pregled curenja tečnosti i ulja ispod haube vozila

Da biste obavili pregled na curenje tečnosti i ulja ispod haube, pratite sledeće korake:

Slika predstavlja korak pripreme vozila u postupku Pregled motornog prostora na curenje tečnosti ili ulja. Na slici je prikazan ceo motorni prostor vozila ispod haube.

Priprema vozila

Osigurajte vozilo za bezbedan rad na njemu. Podignite poklopac haube i uverite se da je bezbedan. Skinite sve maske i elemente za koje smatrate da bi smetali u proveri motornog prostora na curenje.

Slika predstavlja korak provera curenja na rashladnom sistemu u postupku Pregled motornog prostora na curenje tečnosti ili ulja. Na slici je prikazan gornji deo hladnjaka sa gumenim cevima za rashladnu tečnost.

Provera curenja na rashladnom sistemu

Proverite hladnjak, creva na hladnjaku, pumpu za vodu, regulacioni ventil, sve priključke i razdelnike creva.

Slika predstavlja korak provera curenja na motorno ulje u postupku Pregled motornog prostora na curenje tečnosti ili ulja. Na slici je prikazan deo poklopca glave motora. Vidljivi su tragovi curenja motornog ulja.

Provera na curenje motornog ulja

Proverite da li curi ulje na motoru, na poklopcu za ulje, usisnom vodu, semeringu bregaste i na svim drugim semerinzima i zaptivkama na motoru.

Slika predstavlja korak provera na curenje goriva u postupku Pregled motornog prostora na curenje tečnosti ili ulja. Na slici je prikazan deo dovoda goriva u motornom prostoru vozila ispod haube.

Provera na curenje goriva

Proverite da li curi gorivo na dovodnom i povratnom vodu goriva, spojevima na filteru goriva, zajedničkom vodu, regulatoru pritiska, briizgaljkama i na svim drugim komponentama koji su u sistemu dovoda goriva a nalaze se u motornom prostoru ispod haube.

Slika predstavlja korak provera curenja na servo sistemu u postupku Pregled motornog prostora na curenje tečnosti ili ulja. Na slici je prikazan rezervoar servo ulja, servo pumpe i deo creva za razvod servo ulja u motornom prostoru ispod haube vozila.

Provera curenja na servo sistemu

Proverite da li curi servo ulje na servo pumpi, rezervoaru servo ulja, dovodnim i povratnim vodovima i na upravljačkoj kutiji zupčaste letve upravljača.

Slika predstavlja korak provera curenja na kočionom sistemu u postupku Pregled motornog prostora na curenje tečnosti ili ulja. Na slici je prikazan rezervoar kočione tečnosti, glavni kočioni cilindar i deo kočionih vodova u motornom prostoru ispod haube vozila.

Provera curenja na kočionom sistemu

Proverite da li curi kočiona tečnost na rezervoaru kočione tečnosti, kočione cevi, priključcima i na zadnjem semeringu glavnog kočionog cilindra.

Takodje pogledajte

Slika predstavlja link ka stranici sajta Stubna dizalica. Na beloj pozadini prikazana je plava dvostubna dizalica koja je podigla sivi kabriolet sa otvorenim vratima. U donjemdelu slike na crnoj podlozi krupnim belim slovima piše Stbna dizalica.
Slika predstavlja link ka stranici sajta Pregled glave motora. Na slici serviser u plavim zaštitnim rukavicama desnom drži ravan mašinski metar preko zaptivne površine glave motora, a levom rukom postavlja kalibrisani listić prema dodirnoj površini lenjira i površine glave motora. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Pregled glave motora.
Slika predstavlja naslovnu sliku i link za lekciju, odnosno stranicu na sajtu pod nazivom - Pregled stanja akumulatora. Na beloj podlozi prikazan je grafički prikaz akumulatora na kome se vidi unutrašnjost sa plavim elektrolitom napunjen do pola. Na akumulatoru je sivi gornji poklopac na kome se nalaze čepovi ćelija, polovi, i popračni plavi držač. Na jednom polu je postavljen crvena klema sa delom kabla, a iznad drugog stoji crna klema sa sivim kablom. Crnim linijama su prikazani delovi akumulatori na kojima treba da se obavi vizelni pregled akumulatora (polovi, kleme, čepovi, držač, nivo elektrolita, i kućište). U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Pregled stanja akumulatora.

Preporuka za video

Provera ravnosti kočionog diska prednjeg desnog točka podignutog vozila na dizalici pomoću komparatera.
Slika predstavlja naslovnu sliku za youtube video - Test senzora stanja. Na slici serviser u zaštitnim plavim rukavicama sa leve strane u levoj ruci drži skinut konektor sa senzora stanja papučice kočnice a u desnoj pipete multimetra. Crnu pipetu je utaknuo u konektor senzora, a crvena slobodno stoji. Na levoj strani slike je zeleni digitalni multimetar gde na displeju piše 0162 megaoma kao vrednost otvorenog kola jer pipete još nisu povezane na senzor. U pozadini se vide papučice kočnice i kvačila. U gornjem levom uglu slike je logo youtube kanala AE - AutoEdu. U nastavku preko slike belim slovima piše Kako proveriti ispravnost preki... U donjem delu slike preko providne sive trake velikim belim slovima piše Test senzora stanja. U sredini slike je četvrtasta crna površina sa belim trouglom kao znak za youtube plejer.
Slika predstavlja naslovnu stranu za youtube video Ultrazvučna kada. Na slici je kadica ultrazvučne kade gde su uronjene do pola četiri benzinske brizgaljke. na brizgaljke su povezani spoljašnji konektori sa belim kablovima. U gornjem levom uglu je logo youtube kanala AE AutoEdu. U nastavku preko slike belim slovima piše Pravilna upotreba ultrazvučne... U donjem delu slike preko providne sive trake krupnim belim slovima piše Ultrazvučna kada. U srednjem delu slike je crno pravougaono polje sa belim trouglam kao znak za video plejer.

Pregled curenja tečnosti i ulja ispod vozila

Da biste obavili pregled na curenje tečnosti i ulja ispod vozila, pratite sledeće korake:

Slika predstavlja korak podizanje vozila u cilju pregleda ispod vozila u postupku Pregled motornog prostora na curenje tečnosti ili ulja. Na slici je prikazan deo dizalice sa komandama za podizanje i spuštanje vozila. Serviser levim kažiprstom u zaštitnoj plavoj rukavici pritiska taster dizalice za podizanje vozila.

Podizanje vozila

Podignite vozilo na bezbedan način i na visinu koja omogućava normalan pregled ispod vozila. Uklonite zaštitni poklopac ispod motora.

Slika predstavlja korak provera curenja na rashladnom sistemu ispod vozila u cilju pregleda ispod vozila u postupku Pregled motornog prostora na curenje tečnosti ili ulja. Na slici je prikazan deo rashladnog sistema ispod vozila.

Provera curenja na rashladnom sistemu

Proverite da li postoji bilo koje curenje rashladne tečnosti na hladnjaku, pumpi za vodu i na bloku motora.

Slika predstavlja korak provera curenja na bloku motora ispod vozila u cilju pregleda ispod vozila u postupku Pregled motornog prostora na curenje tečnosti ili ulja. Na slici je prikazan blok motora ispod vozila.

Provera curenja na bloku motora

Proverite da li curi ulje motora na bloku motora, karteru, čepu za ispuštanje ulja, filteru za ulje, prekidaču pritiska ulja, semerinzima radilice i drugim spojevima i zaptivcima na motoru.

Slika predstavlja korak provera curenja goriva ispod vozila u cilju pregleda ispod vozila u postupku Pregled motornog prostora na curenje tečnosti ili ulja. Na slici je prikazan deo sreva za distribuciju goriva u motornom prostoru ispod vozila.

Provera na curenje goriva

Proverite da li curi gorivo na crevima i spojevima za dovod i odvod goriva, filteru za gorivo i na bloku motora.

Slika predstavlja korak provera curenja na zupčastoj letvi ispod vozila u cilju pregleda ispod vozila u postupku Pregled motornog prostora na curenje tečnosti ili ulja. Na slici je prikazan Deo zupčaste letve i creva za distribuciju servo ulja. Vidljivo je curenje servo ulja.

Provera curenja na zupčastoj letvi

Proverite oblast servo pumpe, creva za servo ulje, zupčaste letve i kutije sistema upravljanja na curenje servo ulja.

Slika predstavlja korak provera curenja na menjaču ispod vozila u cilju pregleda ispod vozila u postupku Pregled motornog prostora na curenje tečnosti ili ulja. Na slici je prikazan deo menjača ispod vozila.

Provera curenja na menjaču

Proverite da li je došlo do curenja na menjaču, prednjim i zadnjim diferencijalima ako postoje.