Pregled vođice ventila

Ventili i vođice ventila su izloženi visokim temperaturama i pritiscima što dovodi do habanja njihove površine i zato je potrebno da se obavi pregled vođice ventila. Ako se dosta pohabaju, ulje motora prolazi između zida vođice i stabla ventila ulazeći u komoru za sagorevanje. Ako se habanje nastavi, onda ventil ima preveliki bočni hod u vođici tako da glava ventila ne zatvara pravilno i vrh ne naleže u sedište ventila. To dovodi do curenja smeše iz kompresione zapremine pored ventila a onda i do izostanka paljenja u tom cilindru. Provera ventila i vođice može da se obavi mikrometrom ili komparatorom.

Pregled vođice ventila

Za merenje mikrometrom koristi se kuglični merač za merenje vrha, centra i dna vođice ventila. Kugla merača se stavlja u vođicu i raširi dok obe strane merača ne dodiruju unutrašnjost vođice. Zatim se uklanja iz vođice, meri se prečnik mikrometrom i beleži. Za svaku vođicu obavljaju se tri merenja. Očitana vrednost u sredini se oduzima od krajnjih očitavanja da bi se utvrdilo suženje vođice. Najmanja vrednost (obično u središtu vođice) određuje unutrašnji prečnik.

Teleskopski kuglični merač

Teleskopski kuglični merač

Stablo ventila se takođe meri i beleži. Ako je prečnik stabla ventila u okviru specifikacija, onda je razlika između vođice i stabla ventila zazor ventila prema vođici i sva očitavanja se mogu uporediti sa specifikacijama proizvođača.

Komparator se koristi za merenje kada je ventil u vođici ventila i u potpuno otvorenom položaju. Indikator komparatora se postavlja na glavu motora blizu glave ventila. Merna igla komparatora se prislanja na glavu ventila tako da meri bočno kretanje ventila. Ventil se pomera bočno posmatrajući kretanje vrednosti hoda na indikatoru komparatora. Maksimalni izmereni hod je zazor ventila i upoređuje se sa specifikacijama.

Da biste obavili pregled vođice ventila i zazora između ventila i vođice, pratite sledeće korake:

Čišćenje vođice i ventila

Očistiti vođicu ventila i ventil rastvaračem i četkom ako već nisu očišćeni.

Merenje unutrašnjeg prečnika vođice

Ubaciti kuglični merač u vođicu i proširiti ga dok ne dodirne obe strane sa malom količinom otpora. Pažljivo izvaditi kuglični merač i izmeriti ga mikrometrom. Svaku vođicu izmeriti na tri mesta. Zapisati i proračunati izmerene vrednosti.

Merenje prečnika stabla ventila

Izmeriti prečnik stabla ventila na vrhu, centru i dnu površine za habanje i zabeležiti očitane vrednosti. Izračunati zazor za svaku vođicu i ventil. Uporediti dobijene rezultate za zazor sa specifikacijama i odrediti potrebne radnje.

Merenje zazora komparatorom

Postaviti ventil u vođicu na potpuno otvorenu dužinu. Postaviti iglu komparatora na glavu ventila tako da može da meri bočno pomeranje. Pomerati bočno ventil i izmeriti hod ventila. Uporediti zazor sa specifikacijama i odrediti sve potrebne radnje.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera sistema za pranje vetrobrana
kako se koristi moment ključ
youtube - Lekcija - Paljenje 4