Naslovna slika

Zvuk motora analiza i uzrok

Zvuk motora tokom pokretanja ili rada može da nam otkrije mehaničko stanje motora, a ako je neobičan obavlja se analiza i utvrđuje uzrok neobičnog zvuka motora. Čak i najmanja promena zvuka je potencijalni problem i ako se ne otkrije i otkloni na vreme može da dovede do teških oštećenja na motoru.

Neki neobičajeni zvuci mogu da se otkriju tokom pokretanja, a neki tokom rada motora. Pojedini nedostaci  se manifestuju kao pojačana buka tokom praznog hoda, neki samo pri delimičnom opterećenju a neki pri ubrzanju. Zato dijagnostika zvuka i učestalost pojave u određenom režim rada može da pomogne u otkrivanju i lociranju neispravnosti na motoru. Za preciznije lociranje izvora čudnog zvuka koristi se stetoskop koji može da bude standardni i elektronski.

Na beloj podlozi su predstavljeni standardni (levo) i elektronski (desno) stetoskop. Standardni stetoskop je sličan doktorskom samo sa dodatkom u obliku produžene cevčice na kraju stetoskopa. Na stetoskopu je postavljen kraći cevasti dodatak a pore je duži. Elektronski stetoskop ima elektronski crni adapter koji pojačava zvuk snimljen preko kraće ili duže cevčice. Snimljeni zvuk filtrira i pojačava šaljući na slušalice preko produžnog kabla.

Standardni i elektronski stetoskop

Slaba kompresija cilindra motora – neujednačen zvuk pokretanja motora

Kada je kompresija ujednačena u svim cilindrima, tokom pokretanja se dobija ujednačen ritmički zvuk pokretanja motora. Tokom kompresije klip usporava i obara brzinu elektropokretača i motora, tako da se dobija ujednačeno usporavanje i ubrzanje motora što stvara ritmički zvuk pokretanja. Ako kompresija nije ista u svakom cilindru, kod manje kompresije manje je usporavanje i to manifestuje neujednačen zvuk pokretanja motora. Kada se sumnja na ovu neispravnost potrebno je da se onemogući startovanje motora isključenjem pumpe za gorivo (skidanjem osigurača ili releja pumpe) i tokom dužeg startovanja motora analizirati dobijeni zvuk pokretanja. Ako se i dalje čuje neobičan zvuk treba pristupiti merenju kompresije motora.

Detonacija u cilindru – kucanje i kliktanje u motoru

Detonacija može izazvati ozbiljna oštećenja motora. Ovo stanje se pojavljuje kao kucanje ili kliktanje i najčešće se pripisuje neadekvatnom uglu paljenja, nepravilnom odnosu vazduha/goriva, lošeg goriva ili zbog neodgovarajuće oktanske vrednosti.

Detonacija se može sprečiti smanjenjem ugla paljenja, povećavanjem oktanskog nivoa goriva, smanjenjem pritiska punjenja ili obogaćivanjem smeše vazduha/goriva. Kod savremenih elektronskih sistema kontrole rada motora sam sistem prepoznaje detonaciju pomoću senzora detonacije (knock senzor) i smanjenjem ugla paljenja sprečava dalju pojavu.

Lupanje i zveckanje ventila motora

Buka ventila i podizača obično počinje kao zvuk škljocanja ili zveckanja na pola broja obrtaja motora a zatim mogu nestati pri velikim brzinama. Uzrok je često veliki zazor ventila ili kvar na hidrauličnom podizaču ventila.

Da biste proverili zazor, postavljamo manji merni listić između stuba ventila i klackalice ili podizača. Ako ovo smanjuje buku, uzrok je preveliki zazor i potrebno je da obavite odgovarajuća podešavanja zazora. Ako ne smanji buku, zvuk može biti prouzrokovan zbog pohabane površine podizača ili istrošenog brega. Druga stvar koju treba razmotriti uključuje podizač koji se labavo kreće u svom kanalu i slabim oprugama.

Lupanje klipa motora – prigušen zvonast zvuk

Lupanje klipa se čuje kao prigušen zvonasti zvuk. Ovo stanje je uzrokovano ljuljanjem klipa napred-nazad unutar cilindra. Stalno lupanje klipa znači da je potreban remont motora. Međutim, ako se ovo manifestuje samo kada je motor hladan, onda verovatno to nije ozbiljno.

Neprekidno lupanje klipa obično izazivaju istrošeni klipovi, preveliki zazor između klipa i zida cilindra, neusklađene klipnjače, istrošeni zidovi cilindra ili neadekvatno ulje.

Zvuk klipnog prstena – lupanje i zveckanje

Lupanje klipnog prstena je slična buci koju stvaraju ventili i podizači, međutim ona je najprimetnija tokom ubrzanja. Najčešće, ovaj zvuk je uzrokovan slabim potiskom prstena, slomljenim ili istrošenim klipnim prstenovima ili oštećenim zidovima cilindra.

Da bi ste otkrili da li je problem u klipnim prstenovima, skinite svećice i ulijte po jednu kašiku ulja u cilindre. Zatim, pokrenite motor nekoliko obrtaja kako bi ulje prolazilo pored prstenova. Potom možete ugraditi svećice i upaliti motor. Ako se buka smanji, prstenovi su verovatno uzrok stvaranja buke.

Zvuk osovinice klipa – dvostruko metalno kucanje

Iako sličan buci sa ventila, buka osovinice klipa često ima jedinstveno dvostruko metalno kucanje i ponekad je najočiglednija tokom praznog hoda sa kasnijim paljenjem. Ovaj buka se javlja najčešće zbog istrošene ili labave osovinice klipa, istrošene ležajne čaure osovinice klipa ili zbog nedostatka ulja.

Možete otkriti neispravnu osovinicu klipa tako što ćete obaviti test balansa cilindara. Ovaj test se obavlja tako što se isključuju na kratko jedna po jedna svećica tokom rada motora. Neispravna osovinica klipa se otkriva kada se isključi svećica tog cilindra. Buka se smanji jer nema paljenje smeše i porasta pritiska koji preko potiska klipa na istrošenu osovinicu stvara buku.

Slika predstavlja prikaz stranice Zvuk motora analiza i uzrok u okviru teme Ispitivanje mehanike motora – procena stanja. Na slici je deo gornjeg dela motora vozila preko koga je postavljen stetoskop za osluškivanje buke motora tokom startovanja i rada.

Buka klipnjače – blago kucanje

Ako čujete blago kucanje ili zvuk kao lupanje na vratima obično može da dolazi sa klipnjače. Ovaj zvuk često je najočigledniji kada je motor u stalnom broju obrtaja (ne ubrzava ili usporava) i često je uzrokovan istrošenim ležajem klipnjače ili rukavca radilice, neusklađene klipnjače ili nedostatkom ulja.

Možete otkriti neispravnu klipnjaču tako što ćete obaviti test balansa cilindara. Neispravna klipnjača se otkriva kada se isključi svećica sumnjivog cilindra i buka smanji jer se ne prenosi dobijena snaga preko njega.

Zvuk radilice – teško tupo metalno lupanje

Teško ali tupo metalno lupanje je tipično lupanje radilice. Najglasnije je kada je motor pod opterećenjem ili ubrzanjem. Lupanje radilice može da se dijagnostikuje ako se obrati pažnja na određenu vrstu lupanja. Stalno udaranje poput kucanja često dolazi od istrošenih osnovnih ležajeva radilice. Još izraženije lupanje pripisuje se istrošenim ležajevima klipnjače. Oštar, nepravilan udarac može biti od istrošenog nosača radilice.

Dijagnostika zvuka motora vozila

Da biste obavili postupak analiza i uzrok za neobični zvuk motora, pratite sledeće korake:

Priprema vozila za dijagnostiku zvuka motora

Osigurajte vozilo za bezbedan rad na njemu. Podignite poklopac haube i uverite se da je bezbedan.

Slušanje zvukova motora tokom startovanja motora

Onemogućite startovanje motora tako što ćete da isključite pumpu za gorivo (novija vozila) ili sistem paljenja (starija vozila). Startujte vozilo i slušajte zvuk pokretanja. Nakon dijagnostike zvuka motora aktivirajte pumpu za gorivo, odnosno sistem paljenja.

Slušanje zvukova motora tokom rada motora

Startujte vozilo i pri različitim režimima rada slušajte rad motora. Obavite redom slušanje pri praznom hodu, pri stabilnom delimičnom opterećenju, pri punom opterećenju i pri naglom ubrzanju.

Lociranje izvora neobičnog zvuka stetoskopom

Kada primetite ili posumnjate na pojavu buke tokom rada motora pristupite lociranju izvora buke koristeći stetoskop.

Takodje pogledajte

Slika predstavlja link ka stranici Podna dizalica u okviru radioničke opreme u autoservisima. Na peloj podlozi je prikazana crvena podna dizalica. Dizalica je niska postavljena na tri točkića, prednja dva su veća a zadnji manji je pokretan. Crvena poluga dizalice na kraju ima crni gumeni držač preko koje se ručno podiže prednji deo podizača sa crnim nosačem na kraju podizača. U središnjem delu dizalice je hidraulična pumpa za podizanje i spuštanje podizača sa nosačem. na sredini je žuta ručica za podizanje i prenos podne dizalice. U donjem delu slike na crnoj traci velikim belim slovima piše Podna dizalica.
Slika predstavlja link ka stranici Provera kočionih creva. Na slici je crno gumeno crevo sa metalnim tamnim priključkom sa navojem. Na delu creva do priključka vidljivo je zauljeno oštećenje creva. U donjem delu slike na crnoj traci velikim belim slovima piše Provera kočionih creva.
Povezani priključci stanice za autoklime na niskopritisni plavi i visokopritisni crveni priključak klime na vozilu.

Preporuka za video

Slika predstavlja naslovnu sliku youtube video Provera kočione tečnosti. Na slici serviser meri nivo vlage u kočionoj tečnosti pomoću testera vlage. Serviser na rukama ima plave zaštitne rukavice. U desnoj ruci drži tester plave boje na čijoj površini su oznake nivoa vlage i led lapice. Desnom rukom drži crnu sondu koja je povezana crnim kablom na tester. Sonda je uronjena u rezervoar kočione tečnosti preko otvorenog poklopca. Rezervoar je bele boje i nalazi se u delu motornog prostora ispod haube. U gornjem levom uglu je logo youtube kanala AE AutoEdu. U nastavku preko slike belim slovima piše kako proveriti kočionu tečnost? U donjem delu slike na providnoj sivoj traci krupnim belim slovima piše Provera kočione tečnosti. U sredini slike je znak za video plejer kao crna pravougaona površina sa belim trouglom.
Slika predstavlja naslovnu sliku ka yotube video prikazu - test MAP senzora. na slici je prikaz priključenja mernih pipeta osciloskopa na priključcima MAP senzora. U gornjem delu slike ukoso levo je prikaz električne šeme sistema ubrizgavanja vozila, a desno na beloj pozadini grafički signal sa lambda sonde snimljen na osciloskopu tokom rada senzora. U gonjem levom uglu je logo youtube kanala AE - AutoEdu. U nastavku preko slike belim slovima piše kako testirati MAP senzor. U donjem delu slike preko providne sive trake krupnim belim slovima piše Test MAP senzora. U sredini slike je simbol video plejera na crnoj kvadratnoj površini je beli trougao.
Slika je prikaz za video postupak urezivanje navoja. na slici tehničar u sivim zaštitnim rukavicama drži postolje ureznice i urezuje urezivačem navoj na metalni L profil koji je učvršćen u plavu stegu. U desnom delu se vidi deo kompresora vazduha crvene boje. U kornjem levom uglu je plavi logo AE u beloj pozadini a u nastavku piše Urezivanje navoja. U središnjem delu slike je logo youtube plejera crne boje sa belim trouglom. U donjem delu slike je tamno siva providna traka na kome je krupan tekst bele boje Urezivanje navoja.