Dijagnostika buke motora

Zvuk motora tokom pokretanja ili rada može da nam otkrije mehaničko stanje motora, a ako je neobičan obavlja se dijagnostika buke motora. Čak i najmanja promena zvuka je potencijalni problem i ako se ne otkrije i otkloni na vreme može da izazove tešku havariju na motoru.

Neki neobičajeni zvuci mogu da se otkriju tokom pokretanja, a neki tokom rada motora. Pojedini nedostaci  se manifestuju kao pojačana buka tokom praznog hoda, neki samo pri delimičnom opterećenju a neki pri ubrzanju. Zato dijagnostika buke i učestalost pojave u određenom režim rada može da pomogne u otkrivanju i lociranju neispravnosti na motoru. Za preciznije lociranje izvora buke koristi se stetoskop koji može da bude standardni i elektronski.

Standardni i elektronski stetoskop 1

Standardni i elektronski stetoskop

Slaba kompresija cilindra motora
Kada je kompresija ujednačena u svim cilindrima, tokom pokretanja se dobija ujednačen ritmički zvuk pokretanja motora. Tokom kompresije klip usporava i obara brzinu elektropokretača i motora, tako da se dobija ujednačeno usporavanje i ubrzanje motora što stvara ritmički zvuk pokretanja. Ako kompresija nije ista u svakom cilindru, kod manje kompresije manje je usporavanje i to manifestuje neujednačen zvuk pokretanja motora. Kada se sumnja na ovu neispravnost potrebno je da se onemogući startovanje motora isključenjem pumpe za gorivo (skidanjem osigurača ili releja pumpe) i tokom dužeg startovanja motora analizirati dobijeni zvuk pokretanja.

Detonacija
Detonacija može izazvati ozbiljna oštećenja motora. Ovo stanje se pojavljuje kao kucanje ili kliktanje i najčešće se pripisuje neadekvatnom uglu paljenja, nepravilnom odnosu vazduha/goriva, lošeg goriva ili zbog neodgovarajuće oktanske vrednosti.
Detonacija se može sprečiti smanjenjem ugla paljenja, povećavanjem oktanskog nivoa goriva, smanjenjem pritiska punjenja ili obogaćivanjem smeše vazduha/goriva. Kod savremenih elektronskih sistema kontrole rada motora sam sistem prepoznaje detonaciju pomoću senzora detonacije (knock senzor) i smanjenjem ugla paljenja sprečava dalju pojavu.

Buka ventila
Buka ventila i podizača obično počinje kao zvuk škljocanja ili zveketanje na pola broja obrtaja motora a zatim mogu nestati pri velikim brzinama. Uzrok je često veliki zazor ventila ili kvar na hidrauličnom podizaču ventila.
Da biste proverili zazor, postavljamo manji merni listić između stuba ventila i klackalice ili podizača. Ako ovo smanjuje buku, uzrok je preveliki zazor i potrebno je da obavite odgovarajuća podešavanja zazora. Ako ne smanji buku, zvuk može biti prouzrokovan zbog pohabane površine podizača ili istrošenog brega. Druga stvar koju treba razmotriti uključuje podizač koji se labavo kreće u svom kanalu i slabim oprugama.

Lupanje klipa
Lupanje klipa se čuje kao prigušen zvonasti zvuk. Ovo stanje je uzrokovano ljuljanjem klipa napred-nazad unutar cilindra. Stalno lupanje klipa znači da je potreban remont motora. Međutim, ako se ovo manifestuje samo kada je motor hladan, onda verovatno to nije ozbiljno.
Neprekidno lupanje klipa obično izazivaju istrošeni klipovi, preveliki zazor između klipa i zida cilindra, neusklađene klipnjače, istrošeni zidovi cilindra ili neadekvatno ulje.

Buka klipnog prstena
Buka klipnog prstena je slična buci koju stvaraju ventili i podizači, međutim ona je najprimetnija tokom ubrzanja. Najčešće, ovaj zvuk je uzrokovan slabim potiskom prstena, slomljenim ili istrošenim klipnim prstenovima ili oštećenim zidovima cilindra.
Da bi ste otkrili da li je problem u klipnim prstenovima, skinite svećice i ulijte po jednu kašiku ulja u cilindre. Zatim, pokrenite motor nekoliko obrtaja kako bi ulje prolazilo pored prstenova. Potom možete ugraditi svećice i upaliti motor. Ako se buka smanji, prstenovi su verovatno uzrok stvaranja buke.

Buka osovinice klipa
Iako sličan buci sa ventila, buka osovinice klipa često ima jedinstveno dvostruko metalno kucanje i ponekad je najočiglednija tokom praznog hoda sa kasnijim paljenjem. Ovaj buka se javlja najčešće zbog istrošene ili labave osovinice klipa, istrošene ležajne čaure osovinice klipa ili zbog nedostatka ulja.
Možete otkriti neispravnu osovinicu klipa tako što ćete obaviti test balansa cilindara. Ovaj test se obavlja tako što se isključuju na kratko jedna po jedna svećica tokom rada motora. Neispravna osovinica klipa se otkriva kada se isključi svećica tog cilindra. Buka se smanji jer nema paljenje smeše i porasta pritiska koji preko potiska klipa na istrošenu osovinicu stvara buku.

Buka klipnjače
Ako čujete blago kucanje ili zvuk kao lupanje na vratima obično može da dolazi sa klipnjače. Ovaj zvuk često je najočigledniji kada je motor u stalnom broju obrtaja (ne ubrzava ili usporava) i često je uzrokovan istrošenim ležajem klipnjače ili rukavca radilice, neusklađene klipnjače ili nedostatkom ulja.
Možete otkriti neispravnu klipnjaču tako što ćete obaviti test balansa cilindara. Neispravna klipnjača se otkriva kada se isključi svećica sumnjivog cilindra i buka smanji jer se ne prenosi dobijena snaga preko njega.

Kucanje radilice
Teško ali tupo metalno lupanje je tipično lupanje radilice. Najglasnije je kada je motor pod opterećenjem ili ubrzanjem. Lupanje radilice može da se dijagnostikuje ako se obrati pažnja na određenu vrstu lupanja. Stalno udaranje poput kucanja često dolazi od istrošenih osnovnih ležajeva radilice. Još izraženije lupanje pripisuje se istrošenim ležajevima klipnjače. Oštar, nepravilan udarac može biti od istrošenog nosača radilice.

pronalaženje kvara na osnovu buke motora

Dijagnostika buke motora

Da biste obavili dijagnostiku zvuka motora, pratite sledeće korake:

Priprema vozila

Osigurajte vozilo za bezbedan rad na njemu. Podignite poklopac haube i uverite se da je bezbedan.

Osluškivanje tokom startovanja motora

Onemogućite startovanje motora tako što ćete da isključite pumpu za gorivo (novija vozila) ili sistem paljenja (starija vozila). Startujte vozilo i slušajte zvuk pokretanja. Nakon dijagnostike zvuka motora aktivirajte pumpu za gorivo, odnosno sistem paljenja.

Osluškivanje tokom rada motora

Startujte vozilo i pri različitim režimima rada slušajte rad motora. Obavite redom slušanje pri praznom hodu, pri stabilnom delimičnom opterećenju, pri punom opterećenju i pri naglom ubrzanju.

Lociranje izvora buke stetoskopom

Kada primetite ili posumnjate na pojavu buke tokom rada motora pristupite lociranju izvora buke koristeći stetoskop.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera kočione tečnosti
youtube - Test MAP senzora
youtube - Urezivanje navoja