Naslovna slika

Nasadni ključevi

Nasadni ključevi (gedore) su posebno dizajnirani ključevi koji imaju nasadni uložak (naglavak). Oni su veoma popularni zbog svoje prilagodljivosti i jednostavnosti za upotrebu.

Garnitura nasadnih ključeva 1

Garnitura nasadnih ključeva

Naglavak

Naglavak se čvrsto uklapa u maticu i obuhvata je na svih šest uglova. Svaka utičnica odgovara matici ili vijku određene veličine i najčešće se kupuju u garnituri.
Za zavrtnjeve sa šestostranom glavom koriste se 6 i 12-ugaoni naglavci, a za glave u obliku kvadrata 4 i 8-ugaoni naglavci.
Naglavak ima četvrtasti otvor koji služi za povezivanje pogona zapornog ključa (račne) ili drugog pokretača. Od dužine ručice pokretača zavisi sila obrtanja na naglavak.

Naglavak

Zaporni ključ

Zaporni ključ (račna) je pogonska ručka preko koje se prenosi obrtanje na naglavak. Ova ručka olakšava zatezanje ili odvijanje matice malom silom. Mehanizam za natezanje omogućava da se matica zateže ili popušta povratnim pokretima bez potrebe da se ključ ukloni i ponovo postavi nakon svakog okretanja. Ručka sa ovim mehanizmom ne zahteva mnogo prostora za natezanje, brže se obavlja zatezanje/odvijanje u odnosu na klasične ključeve. Podešavanjem zaporni ključ može da se podesi da samo priteže ili odvrće zavrtnje. Nije podesan za primenu veće sile obrtanja i zbog toga može da se ošteti.

Zaporni ključ

T-ručka

Za primenu veće sile obrtanja koristi se T-ručka. Kod ovog alata mogu da se koriste obe ruke, a klizna ručica je pogodna kada postoje prepreke prilikom obrtanja.

T-ručka

Brza ručka

Brza ili kukasta ručka služi za brzo obrtanje naglavka. Pomoću ove ručke ne može da se primeni veliki obrtni moment obrtanja već se koristi za brzo uklanjanje već odvijene navrtke ili zatezanje dok se ne počne zatezati.

Brza ručka

Produžeci

Pogonske ručke mogu da se montiraju direktno na naglavak, a kada je to potrebno koriste se različiti produžeci. Na raspolaganju su različite dužine produžetaka. U zavisnosti od potreba koriste se pravi ili zglobni (kardanski) produžeci.

Produžeci

Upotreba nasadnog ključa

Na osnovu veličine matice izabrati odgovarajući naglavak. U odnosu na položaj matice i okruženja birati ručku i nastavke. Montirati izabrane dodatke na naglavak tako što se kvadratna utičnica ubaci u kvadratni otvor naglavka. Kada dođe do spajanja čuje se klik.
Na preklopniku zapornog ključa izabrati smer obrtanja, da li treba da odvijemo ili pritegnemo maticu.
Postaviti naglavak na maticu i početi pomeranje ručice zapornog ključa u jednu pa u drugu stranu bez podizanja. Ako je potrebna veća sila pritezanja, odnosno odvijanja matice, zameniti zaporni ključ T-ručkom.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Ručno ispuštanje vazduha
youtube link - Provera kočione tečnosti. Na slici je merenje nivoa vlage kočione tečnosti umetanjem sonde mernog uređaja u rezervoar kočione tečnosti. Serviser sa zaštitnim plavim rukavicama u desnoj ruci drži merač plave boje a levom rukom drži sondu koju je uronuo u kočionu tečnost unutar rezervoara. U pozadini se vidi deo motora. U gornjem desnom uglu je loko youtube kanala AE - Autoedu i u produžetku piše Kako proveriti kočionu tečnost? U donjem delu slike je providna tamno siva traka na kojoj krupnim belim slovima piše Provera kočione tečnosti.
Klasičan sistem paljenja