Naslovna slika

Mehanika automobila – održavanje, ispitivanje i popravka

Mehanika automobila zahteva redovno održavanje, a kada dođe do kvara potrebno je da se obavi ispitivanje, lociranje neispravnosti i popravka. Kako održavati, ispitati i popraviti neku mehaničku komponentu automobila možete saznati u ovom delu eKnjige AutoEdu.

Automehanika obuhvata mehaničke sisteme na vozilu motor, prenos snage, kočnice, upravljanje i vešanje. U okviru automehanike obrađuju se postupci nege automobila kroz tehničko održavanje i periodičnu zamenu potrošnih komponenata, ulja i tečnosti. Izborom željenog mehaničkog sistema automobila pristupate procedurama popravke za taj sistem.

Taster kao link ka stranici Tehničko održavanje
Taster kao link ka stranici Motor
Taster kao link ka stranici Prenos snage
Taster kao link ka stranici Kočnice
Taster kao link ka stranici Upravljanje
Taster kao link ka stranici Vešanje

Online kurs automehanike

Kroz detaljne opise procedura popravke mehanike automobila možete da unapredite znanja, a primenom proširiti veštine automehaničara.

Ključ svakog uspešnog saveta je jasnoća opisa. Trudili smo se da data uputstva budu jednostavna, čitljiva i tačna. Nadamo se da su dati opisi popravke mehanike automobila korisni i da na osnovu toga čitalac lakše može da razume postupak i primeni saznanja na popravku mehanike automobila.

AutoEdu kao eKnjiga i online kurs automehanike stalno se dopunjuje novim temama i procedurama popravke. Naš cilj je da vam pružimo informacije koje su potrebne za uspešan rad na održavanju i servisiranju mehaničkih sistema na automobilima.

Naslovna slika stranice Mehanika automobila – održavanje, ispitivanje i popravka. Na slici je prikaz motornog prostora automobila sa skinutom glavom cilindra i pripadajućim elementima motora. Serviser u narandžastim zaštitnim rukavicama drži ključ.

Postupak rada na mehaničkim sistemima automobila

Uspešnost rada na mehaničkim sistemima zasniva se na poznavanju procedura uz upotrebu odgovarajućih alata i opreme. Procedure održavanja, ispitivanja i popravke mehaničkih sistema vozila date su u okviru ovog poglavlja.

Svaki postupak i opis brižljivo je pripreman na osnovu usvojenih standarda koji se primenjuju za obuku budućih servisera i kao utvrđene procedure za rad u autoservisima. Preporuke za održavanje, ispitivanje i popravku mehanike automobila su zasnovane na američkim standardima NATEF (National Automotive Technicians Education Foundation) i ASE (National Institute for Automotive Service Excellence), evropskim standardima za servisiranje vozila i uputstvima proizvođača vozila i opreme.

Atomehanika automobila

Tehnologija automobila se stalno menjala ali neki postupci servisiranja mehanike su ostali isti. Vremenom su se standardizovale procedure rada i danas se smatraju da su univerzalni i važe za sve tipove automobila. Bez obzira što su se autoelektrika i autoelektronika naglo razvile i imaju sve veću primenu na vozilima, automehanika je i dalje nezaobilazni deo servisnog postupka u svakom autoservisu.

Uspešnost održavanja i popravke mehaničkih sistema zahteva poznavanje procedura rada. Često ne možete da nađete odgovarajući postupak za proveru ispravnosti ili popravku neke mehaničke komponente jer nemate dobar izvor informacija. Nedostatak odgovarajućeg uputstva, knjige ili elektronskog informaciong sistema proizvođača vozila i opreme usporava vaše napredovanje i rad u autoservisu. Kroz eKnjigu AutoEdu želimo da vam predstavimo standardne postupke za servisiranje mehaničkih sistema automobila. Baza postupaka se stalno dopunjuje čime se širi broj mehaničkih komponenata koji su obuhvaćeni ovom eKnjigom.

Automehanika – pregled tema

Automehanika je deo e-Knjige AutoEdu koji se bavi održavanjem, ispitivanjem i popravkom mehanike automobila. Sastoji se od šest poglavlja Tehničko održavanje, Motor, Prenos snage, Kočnice, Upravljanje i Vešanje. Prvo poglavlje je opšteg tipa dok su ostala zasebni mehanički sistemi na automobilu.

Tehničko održavanje automobila

Svi mehanički sistemi zahtevaju negu, održavanje i periodičan pregled i zamenu potrošnih delova. U ovom poglavlju su opisani postupci održavanja najosnovnijih delova svakog automobila kao što su ulje motora, rashladna tečnost, kočiona tečnost, filter vazduha, stanje podvožja i drugi.

Na slici je prikazano dolivanje ulja motora iz kantice za ulje u otvor na vrhu motora preko levka. Serviser jednom rukom drži levak a drugom naginje kanticu i uliva ulje u motor.

Motor sa unutrašnjim sagorevanjem

U ovom delu opisane su procedure ispitivanja motora pre popravke uz utvrđivanje mesta kvara. Dalje se opisuje postupci rasklapanja, popravke, montaže i podešavanje motora sa unutrašnjim sagorevanjem.

Prenos snage

Prenos snage je sistem koji prenosi stvorenu mehaničku energiju iz motora na točkove kako bi se dobilo kretanje automobila. Procedure održavanja i popravke elemenata prenosa snage date su u ovom poglavlju.

Kočnice na automobilu

Hidraulični sistem kočenja, doboš i disk kočnice su teme podkategorije Kočnice kao deo mehaničkih sistema automobila. U ovom poglavlju opisane su procedure za održavanje, ispitivanje i popravku svih elemenata kočionog sistema.

Upravljački sistem automobila

Postupci ispitivanja i popravke elemenata upravljačkog sistema automobila prikazani su u ovom delu e-Knjige. Opisani su načini pronalaženja kvara i popravke svake komponente od upravljača do točka. Svi opisi su podržani standardnim procedurama propisanim od relevatnih institucija, proizvođača vozila i opreme.

Sistemi vešanja na automobilima

Ovo poglavlje upoznaje čitaoca sa postupcima ispitivanja, utvrđivanja neispravnosti i zamenom elemenata prednjeg i zadnjeg vešanja na automobilu. Za testiranje stanja vešanja koriste se standardne procedure pomoću kojih možemo da ustanovimo uzrok kvara. Pri zameni potrebno je pridržavati se propisanih postupaka koji su opisani u ovom poglavlju.