Naslovna slika

Strujna klešta

Strujna klešta su potpuno potisnula ampermetar jer su mnogo jednostavnija za upotrebu i merenje električne struje. Korišćenje multimetra za merenje jačine struje podrazumeva razvezivanje strujnog kola što na vozilu nije uvek moguće izvesti. Provodnici su zajedno upakovani u snopove, postavljeni i provučeni kroz karoseriju vozila. Za merenje struje na električnoj mreži vozila bez prekida strujnog kola koriste se strujna klešta.

Strujna klešta su u obliku štipaljke koja može da se obuhvati provodnik gde želimo da izmerimo jačinu struje koja teče kroz taj provodnik. Ovi instrumenti koriste princip elektromagnetne indukcije koja se stvara oko provodnika protokom električne struje. Kada strujna klešta obuhvate provodnik, senzor pod dejstvom magnetnog polja iz provodnika indukuje napon. Veličina indukovanog napona je srazmerna jačini magnetnog polja, odnosno jačini električne struje kroz provodnik. Merenjem indukovanog napona multimetar prikazuje jačinu struje kroz provodnik. Strujna klešta se direktno priključuju na multimetar preko ulaznih priključaka.

Strujna klešta

Danas su strujna klešta sastavni deo kućišta multimetra čime je olakšano rukovanje i upotreba multimetra za merenje struje. Dovoljno je da se izdvoji provodnik iz snopa toliko da može da se obuhvati kleštima. Kada se klešta koja su obuhvatila provodnik spoje, može direktno da se izmeri i očita veličina struje na displeju multimetra. Tačno merenje struje strujnim kleštima moguće je ako ona obuhvate samo jedan provodnik.

Strujna klešta multimetar

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Test senzora temperature
youtube - Vakuumsko izvlačenje vazduha
Kako zameniti kočioni disk