Naslovna slika

Testiranje kočione tečnosti multimetrom

Testiranje kočione tečnosti na prisustvo vlage može da se obavi multimetrom. Maksimalni dozvoljeni udeo vlage u kočionoj tečnosti je 3%. Preko ove vrednosti postoji smanjena efikasnost pri kočenju i potrebno je da se kočiona tečnost zameni. Jedan od načina utvrđivanja stepena kontaminacije kočione tečnosti vlagom je testiranje multimetrom, odnosno merenje napona kao galvanske reakcije kočionog sistema.

Testiranje kočione tečnosti multimetrom

Većina proizvođača vozila za izradu kočionog sistema koriste kombinaciju različitih metala, aluminijum u klipovima i kućištima, a čelik u kočionim vodovima i cilindrima na točkovima. Kada se vlaga meša sa kočionom tečnošću dolazi do galvanske reakcije (korozije). Što je veći sadržaj vlage u kočionoj tečnosti, jaća je galvanska reakcija i veća je korozija koju izaziva. Voltmetrom može da se izmeri napon galvanske reakcije u kočionom sistemu. Velićina izmerenog napona zavisi od nivoa vlage u tečnosti. Što je veći procenat vlage, veći je napon.

Za testiranje kočione tečnosti multimetrom, sledite sledeće korake:

Priprema za merenje

Skinuti poklopac sa rezervoara kočione tečnosti. Podesiti multimetar za merenje jednosmernog napona (DC). Povezati crveni kabl na plus/napon priključak, a crni na minus/zajednički priključak multimetra.

Merenje napona

Postaviti vrh crvene merne sonde u kočionu tečnost, a crnu spojiti na neofarbani deo metalnog kućišta glavnog kočionog cilindra. Sačekati da se izmerena vrednost napona smiri.

Analiza testiranja

Analizirati izmerenu vrednost napona. Napon do 0,3V ukazuje da je procenat vlage u kočionoj tečnosti niži od dozvoljenog. Međutim, kada je napon veći od 0,3V znači da ima previše vlage i da se kočiona tečnost mora zameniti.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera 2
youtube - Urezivanje navoja
youtube - Lekcija - Paljenje 1