Naslovna slika

Test pritiska u servo sistemu upravljanja

Test pritiska u servo sistemu upravljanja se obavlja kada se klijent žali na teško upravljanje ili kad se ponavljaju kvarovi na crevu. Noviji modeli vozila sa hidrauličnim servo sistemom imaju senzor pritiska i preko dijagnostike može da se proveri i prati pritisak servo ulja u sistemu upravljanja. Kod vozila koja nemaju senzor pritiska, na hidraulični deo servo sistema povezuje se manometar kako bi merili pritisak servo ulja.

Na odvodni vod servo sistema postavlja se odgovarajući adapter sa ventilom i manometrom. Testira se radni pritisak, maksimalni pritisak i protok servo ulja. Test proverava rad servo pumpe, regulatora pritiska, kontrolni ventil, potisnog klipa i creva.

Tester pritiska servo sistema upravljanja

Tester pritiska servo sistema upravljanja

Povezivanje manometra se obavlja pri ugašenom motoru. Podigne se vozilo da su prednji točkovi iznad tla. Ispod servo pumpe se postavlja posuda sa prikupljanje servo ulja. Zatim se odvaja odvodno, potisno crevo sa servo pumpe. Budite oprezni ako je motor vruć jer je tada i servo ulje vruće i može biti pod pritiskom. Preporuka je da se malo sačeka kako bi se ohladilo ulje i pao pritisak u hidrauličnom servo sistemu.

Na mestu odvojenog creva povezuje se adapter sa manometrom. Dolije se servo ulje, startuje se motor na 2 minuta obavlja se izbacivanje vazduha iz servo sistema. Na taj način smo se pripremili za testiranje.

Ponovo se pokreće motor, upravljač je u nultom položaju (točkovi u pravcu kretanja vozila), motor je u praznom hodu i očita se pritisak sa manometra. Ako je očitanje pritiska veće od specifikacije, proverite da li su negde uštipana creva servo upravljača.

Test pritiska u servo sistemu upravljanja

Zatim se na kratko dva ili tri puta zatvara ventil na adapteru manometra (ne duže od 5 sekundi) i zabeleži najveći izmereni pritisak servo ulja. Ako je pritisak niži od onog u specifikaciji, mala je količina dopremanja servo ulja i potrebno je proveriti servo pumpu.

Na kraju, sa otvorenim ventilom i uključenim motorom okrenuti upravljač do kraja i očitati pritisak. Isto tako se izmeri pritisak i na drugom punom okretaju upravljača. Pritisci na jednom i drugom krajnjem zaustavljanju upravčljača treba da su maksimalni i jednaki. Ako je na jednom maksimalan a na drugom manji pritisak zameniti upravljačku kutiju na zupčastoj letvi. Ako su izmereni pritisci ispod maksimalne vrednosti, instalirati novu servo pumpu.

Kada opadne pritisak i ohladi servo ulje skine se adapter manometra i poveže potisno crevo na servo pumpu. Dolije se ulje i obavi izbacivanje vazduha iz servo sistema. Odbačeno servo ulje pravilno se odlaže u skladu sa propisima za odlaganje i čuvanje opasnih tečnosti.

Ako vozilo ima senzor pritiska u servo sistemu, postupak je isti samo se ne postavlja manometar već se preko dijagnostičkog uređaja prati stanje pritiska sa senzora.

Za test pritiska u servo sistemu upravljanja, pratite sledeće korake:

Priprema

Dizalicom podignuti vozilo toliko da se prednji točkovi odvoje od tla. Postaviti posudu ispod servo pumpe. Odvojiti odvodno crevo od servo pumpe. Ugraditi adapter sa manometrom između pumpe i odvodnog creva. Doliti servo ulje i obaviti proceduru izbacivanja vazduha iz servo sistema.

Merenje pritiska bez obrtanja upravljača

Startovati motor i pustiti da radi u praznom hodu. Postaviti upravljač u nulti položaj. Izmeriti pritisak i uporediti sa specifikacijom. Ako je pritisak veliki, proveriti creva na uvijanje i uštipanja.

Merenje protoka

Dok je motor u praznom hodu i upravljač u nultom položaju, na kratko (max 5 sekundi) dva do tri puta zatvoriti ventil na adapteru multimetra i očitati pritisak. Uporediti izmereni pritisak sa specifikacijom. Ako je pritisak niži od zadatog, instalirati novu servo pumpu.

Merenje pritiska pri obrtanju upravljača

Dok je motor u praznom hodu obrnuti upravljač do kraja u jednu stranu i izmeriti pritisak. Zatim okrenuti upravljač na drugu stranu do kraja i izmeriti pritisak. Uporediti dobijene rezultate sa specifikacijom. Ako je na jednom kraju pritisak maksimalan, a na drugom mali zameniti upravljačku kutiju. Ako su oba pritiska mala instalirati novu servo pumpu.

Ugasiti motor, skinuti manometar, umetnuti skinuto crevo, doliti ulje, obaviti izvlačenje vazduha i spustiti vozilo.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Ispitivanje lambda sonde
Ispitivanje lambda sonde
Pregled nivoa ulja motora