Naslovna slika

Stubne dizalice

Dizalice podižu celo vozilo sa tla tako da serviseri mogu lako da rade na donjoj strani vozila. Kada je vozilo podignuto serviseri ne moraju da se saginju ili da leže tokom rada.

Postoje nekoliko različitih dizajna stubnih dizalica, veličina i konfiguracija kako bi se zadovoljile posebne potrebe autoservisa. Najčešće se koriste stubne dizalice i to: jednostubne, dvostubne i četvorostubne. Postoje dizalice koje koriste posebne mehanizme za podizanje u obliku makaza ili paralelograma. Dizalica sa jednim osovinski podizačem u središnjem delu platforme je veoma kompaktna i ostavlja slobodan prostor oko vozila ali blokira pristup središnjem delu ispod vozila.

Stubne dizalice za vozila

Jednostubna, makazasta i paralelogramna dizalica

Svaka dizalica treba da ima mehanički uređaj za zaključavanje, tako da se podignuto vozilo osigura na željenoj visini. Ovaj uređaj za blokiranje sprečava slučajno spuštanje vozila i drži vozilo na mestu čak i ako sistem za podizanje popusti. Nikada ne treba da se ide ispod podignutog vozila sve dok se ne aktivira sigurnosni mehanizam za zaključavanje.

Dizalice za vozila se dimenzionišu za određenu težinu i tip vozila i nikada se ne  smeju koristiti za drugu namenu osim one za koju preporučuje proizvođač. Konkretno, nikada ne treba da se podiže vozilo koje je teže od naznačene maksimalne nosivosti dizalice. U većini zemalja postoje propisi koji zahtevaju periodičnu proveru dizalice (najčešće na godinu dana) i dobijanje sertifikata za upotrebu. Pre upotrebe dizalice potrebno je da se na pločici proveri njena nosivost i valjanost upotrebne dozvole (sertifikat).

Takođe, pre podizanja proveriti da li je karoserija vozila neoštećena i kompaktna. Oštećenja, rđa ili neke popravke na karoseriji prilikom podizanja može dovesti do oštećenja vozila pa čak i da bude opasno za vas. Budite sigurni u postupak korišćenja dizalice. Pogledajte uputstvo za korišćenje dizalice.

Proverite da li su previše visoka vozila ili da li imaju krovne nosače što tokom podizanja može da dovede do oštećenja udarom u krovnu konstrukciju.

Vozilo dizalicom podižete do potrebne visine tako da možete udobno da radite pod njim. Zaključajte podignuto vozilo pre nego što počnete da radite ispod vozila.

Dvostubna dizalica

U autoservisima najčešće se koriste dvostubne dizalice. Imamo dve vrste dvostubnih dizalica – simetrične i asimetrične. Simetrične dvostubne dizalice imaju šape jednake dužine tako da se vozilo simetrično postavlja između stubova. Ovakvo pozicioniranje postavlja stubove u pravcu vrata vozila što otežava ulazak i izlazak iz vozila. Asimetrične dizalice imaju kraće prednje šape u odnosu na zadnje što omogućava postavljanje vozila tako da su vrata odmaknuta od stubova i olakšan pristup vratima dok je vozilo podignuto. Obe vrste dvostubnih dizalica omogućavaju serviserima lak pristup donjem delu vozila i mogućnost uklanjanja točkova dok je vozilo podignut

Dvostubna dizalica za vozila

Dvostubna dizalica

Dvostubne dizalice zahtevaju pažljivo pozicioniranje šape za podizanje tako da su pod odgovarajućim tačkama za podizanja na svakoj strani vozila, tako da se težina vozila ravnomerno raspoređuje. Iz servisno informacionog sistema možemo saznati gde se nalaze tačke za podizanje tako da se vozilo može podići bez oštećenja. Proverite da li su potrebne gumene podloge za zaštitu vozila.

Četvorostubna dizalica

Upotreba četvorostubne dizalice je veoma jednostavna. Vozilo se uveze na dve uske platforme za točkove, po jedna sa svake strane vozila. Platforma se podiže, podižući vozilo sa sobom. Donja strana tako podignutog vozila je potpuno dostupno serviseru za nesmetan rad. Ipak, točkovi ne mogu da se skinu jer se vozilo preko njih oslanja na platforme dizalice. Ako je potrebno da se skidaju točkovi onda treba da se koristi drugi tip dizalice.

Četvorostubna dizalica za vozila

Četvorostubna dizalica

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera 2
Pregled nivoa ulja motora
youtube - Ultrazvučna kada