Naslovna slika

Hidraulični sistem kočenja

Kod većine vozila koristi se hidraulični sistem kočenja. Za prenos kočione sile koristi se nestišljiva kočiona tečnost. Pritiskom na kočionu papučicu stvara se pritisak u hidrauličnom sistemu koji se prenosi pomoću kočione tečnosti kroz vodove i creva do kočione jedinice.

Ispravnost kočnica na vozilu zavisi od ispravnosti hidrauličnog sistema. Ovaj sistem mora uvek da bude spreman da prenese kočioni nalog do krajnjih jedinica za kočenje.

Za ispravnost hidrauličnog sistema potrebno je obavljati periodičnu proveru i održavanje elemenata. Kada se posumnja na neku neispravnost odmah se proverava, otkriva i otklanja kvar. Tokom rada na sistemu potrebno je pridržavati se preporuka proizvođača za dato vozilo uz poznavanje procedure rada i pravilno korišćenje opreme i alata.

Provera nivoa kočione tečnosti

Rukovanje kočionom tečnošću

Kočiona tečnost mora redovno da se kontroliše i menja uz poštovanje procedure upotrebe i skladištenja. U suprotnom, može doći do oštećenja hidrauličnog kočionog sistema i ugrožavanja bezbednosti. Opširnije

Testiranje kočione tečnosti multimetrom

Povećana koncentracija vlage u kočionoj tečnosti dovodi do smanjenja efikasnosti kočenja. Vlaga u sadejstvu sa metalima kočionog sistema stvara galvansku reakciju i generiše napon. Što je veća koncentracija vlage veći je generisani napon u kočionom sistemu. Opširnije

Test tačke ključanja kočione tečnosti

Prisustvo vlage u kočionoj tečnosti smanjuje tačku ključanja. Kada temperatura kočione jedinice premaši tačku ključanja, kočiona tečnost isparava i dovodi do narušavanja efikasnosti kočionog sistema. Zato je potrebno da se odredi stanje kočione tečnosti merenjem tačke ključanja. Opširnije

Testiranje kočione tečnosti refraktometrom

Testiranje stanja kočione tečnosti na prisustvo vlage može da se obavi refraktometrom. To je precizan optički instrument pomoću koga se samo iz dve kapi kočione tečnosti obavlja brzo i precizno merenje. Opširnije

Odzračivanje kočnica

Ručno ispuštanje vazduha

Vazduh u hidrauličnom kočionom sistemu smanjuje efikasnost kočenja. Najjednostavniji način uklanjanja vazduha iz kočionog sistema je ručnim ispuštanjem vazduha. Pritiskom papučice kočnice pritisak se prenosi do kočione jedinice. Otvaranjem ventila ispušta se kočiona tečnost zajedno sa vazduhom. Opširnije

Ispuštanje vazduha/zamena kočione tečnosti pod pritiskom

Kada treba da obavite zamenu kočione tečnosti ili ispuštanje vazduha bez pomoćnika onda može da se koristi metod pod pritiskom. Za ovo je potrebna specijalna oprema koja se sastoji od kanistera sa manometrom koji ima ručnu pumpu za stvaranje pritiska i poklopac sa crevom koji se postavlja na mesto poklopca rezervoara kočione tečnosti. Opširnije

Odzračivanje vakuumom

Ispuštanje vazduha vakuum pumpom

Pomoću seta vakuum pumpe možete samostalno da obavite ispuštanje vazduha hidrauličnog kočionog sistema. Pumpa se preko posebne providne posude i creva povezuje na ventil za ispuštanje vazduha. Ručno pumpanjem stvara se vakuum u posudi i iz hidrauličnog sistema se izvlači kočiona tečnost. Opširnije

podešavanje hoda papučice kočnice

Provera papučice kočnice

Mogu da se definišu tri položaja papučice kočnice. Za pravilno kočenje ovi položaji papučice moraju da imaju odgovarajuću visinu. Merenje se obavlja metrom uz poštovanje procedure provere. Opširnije

Ispitivanje glavnog kočionog cilindra

Neke nepravilnosti kočionog sistema kao niži nivo u rezervoaru, propadanje papučice kočnice, niža visina rezerve papučice i drugo mogu biti posledica spoljašnjeg ili unutrašnjeg curenja glavnog kočionog cilindra. Opširnije

Odzračivanje glavnog kočionog cilindra na radnom stolu

Nakon popravke ili zamene glavnog kočionog cilindra poželjno je obaviti odzračivanje na radnom stolu kako vazduh iz cilindra ne bi dospeo u hidraulični kočioni sistem čime bi otežali odzračivanje celog sistema. Opširnije

Podešavanje dužine potisne poluge servo uređaja

Kada potisna poluga servo uređaja nema odgovarajuću dužinu onda je narušen proces kočenja. Podešavanje dužine poluge se obavlja posebnim alatom. Pre podešavanja potrebno je da se razdvoje glavni kočioni cilindar i servo uređaj. Opširnije

Provera servo uređaja

Neispravan servo uređaj prouzrokuje otežano kočenje. Testiranje ispravnosti se svodi na proveru slobodnog hoda papučice kočnice i testiranje ispravnosti samog servo uređaja. Opširnije

Vakuum servo kočnice

Provera dovoda vakuuma na servo uređaj

Nedovoljan vakuum u servo uređaju otežava kočenje i vozač mora da pojača silu pritiska na papučicu kako bi dobio željeno kočenje vozila. Ispitivanje veličine vakuuma obavlja se manometrom koji se povezuje na vakuum crevo servo uređaja. Opširnije

Curenje vakuuma serva

Provera curenja vakuuma iz servo uređaja

Servo uređaju za rad je neophodan vakuum. Kada nema vakuum, papučica kočnice je tvrda i potreban je mnogo jači pritisak nogom da bi se pokrenuo kočioni sistem. Gubitak vakuuma u servo uređaju može da se desi zbog unutrašnjeg ili spoljašnjeg curenja. Opširnije

Provera ispravnosti nepovratnog ventila vakuuma

Nepovratni ventil ima zadatak da propusti vakuum do servo uređaja i da ne dozvoli da se on vrati kroz dovodni vod. Kada je ventil neispravan preko njega dolazi do povratnog unutrašnjeg curenja vakuuma iz servo uređaja. Opširnije

Pregled kočionih vodova

Da bi se sprečili kvarovi ili otkaz kočionog sistema proizvođači vozila preporučuju da se obavlja redovan pregled kočionih vodova, spojnica i podupirača. Pregled obuhvata stanje čeličnih i armiranih vodova, spojeva, spojnica i podupirača. Opširnije

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera 2
youtube - Čišćenje i rastavljanje glave motora
youtube link - Provera kočione tečnosti. Na slici je merenje nivoa vlage kočione tečnosti umetanjem sonde mernog uređaja u rezervoar kočione tečnosti. Serviser sa zaštitnim plavim rukavicama u desnoj ruci drži merač plave boje a levom rukom drži sondu koju je uronuo u kočionu tečnost unutar rezervoara. U pozadini se vidi deo motora. U gornjem desnom uglu je loko youtube kanala AE - Autoedu i u produžetku piše Kako proveriti kočionu tečnost? U donjem delu slike je providna tamno siva traka na kojoj krupnim belim slovima piše Provera kočione tečnosti.