Naslovna slika

Čuvanje memorije tokom skidanja akumulatora

Kod nekih elektronskih uređaja na vozilima neophodno je čuvanje memorije nakon uklanjanja akumulatora. Kada su bez napajanja takvi elektronski uređaji gube svoje umemorisane podatke.

Elektronski moduli u vozilima, kao što su podešavanja za radio i vozače, zahtevaju malu količinu energije da bi sačuvali svoju memoriju (KAM). Pri uklanjanju baterije gubi se memorija određenih elektronskih sistema. Za neke elektronske sisteme gubitak memorije može biti problematično. Elektronska upravljačka jedinica može da izgubi svoje podatke o adaptivnom učenju, što znači da će morati ponovo da prikupi ove informacije tokom perioda vožnje koji može potrajati nekoliko dana. Za ostale sisteme, poput sigurnosnog sistema, gubitak memorije može sprečiti ponovno pokretanje vozila ili upotrebu radija.

Proverite informacije proizvođača i vlasnika da biste utvrdili na koje će sisteme uticati gubitak napajanja. Morate identifikovati svaki sistem za koji je potrebno da se ponovo pokrenu sigurnosni ili inicijalni kodovi i osigurati da su procedura i oprema dostupni za ponovnu inicijalizaciju sistema ili modula. U slučaju gubitka kodova mogu se zatražiti kontaktiranjem prodavaca ili proizvođača radi ponovnog aktiviranja sistema na vozilu.

Spoljni izvori 12-voltnog jednosmernog napajanja mogu da sačuvaju memoriju elektronskih uređaja nakon uklanjanja akumulatora. Spoljni izvor se spaja preko dijagnostičke utičnice odgovarajućim kablom.

Spoljašnje napajanje preko dijagnostičke utičnice

Ako je utičnica upaljača za cigarete uvek uključena, preko upaljača se može povezati spoljašnje napajanje u cilju očuvanja memorije.

Spoljašnje napajanje preko upaljača

Kada se poveže spoljašnji izvor napajanja za čuvanje memorije budite i dalje pažljivi tokom rada na vozilu da ne izazovete kratak spoj.

Da biste obavili povezivanje spoljašnjeg napajanja za čuvanje memorije tokm skidanja akumulatora, pratite sledeće korake:

Identifikacija kritičnih modula

U odgovarajućim informacijama o servisu ili priručniku za upotrebu identifikovati elektronske module, ako ih ima, koji zahevaju ponovnu inicijalizaciju ili unos koda kada je akumulator isključen. Proveriti da li postoje preporuke o načinu povezivanja spoljašnjeg napajanja.

Povezivanje spoljašnjeg napajanja

Koristiti odgovarajuće spoljašnje napajanje i način povezivanja za čuvanje memorije. Povezati spoljašnje napajanje pomoću odgovarajućeg priključka na dijagnostičku priključnicu ili na upaljač za cigarete. Nakon povezivanja i uklljučenja spoljašnjeg napajanja pokrenuti postupak skidanja akumulatora sa vozila.

Provera nakon postavljanja akumulatora

Nakon postavljanja i povezivanja akumulatora, isključiti i odspojiti spoljašnje napajanje. Proveriti sve elektronske siteme na vozilu (radio, lampice greške i dr.). U slučaju gubitka memorije, koristiti ispravne kodove da biste po potrebi ponovo aktivirali module.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Klasičan sistem paljenja
Zamena šolje amortizera 2
youtube - Vakuumsko izvlačenje vazduha