Izvlačenje vazduha iz kočnica vakuumom

Izvlačenje vazduha i stare kočione tečnosti iz kočnica može da se odradi bez pomoćnika metodom vakuuma korišćenjem vakuum pumpe. Set za izvlačenje vazduha vakuumom sastoji se od ručne vakuum pumpe, providne posude sa odgovarajućim poklopcima, creva i kompleta priključaka i adaptera za povezivanje na kočioni sistem.

Vakuum pumpa

Između vakuum pumpe i ventila za izvlačenje vazduha nalazi se providna posuda. Postavimo preklopnik na pumpi u položaj za stvaranje vakuuma. Ručno preko pumpe stvaramo vakuum u posudi. Kada se otvori ventil za izvlačenje vazduha, vakuum povlači kočionu tečnost iz hidrauličnog sistema u posudu. Preko creva i u posudi možemo da pratimo kretanje tečnosti. Kada je kočiona tečnost bistra i ne sadrži mehuriće vazduha zatvaramo ventil za izvlačenje vazduha, preko preklopnika na pumpi neutrališemo vakuum u posudi i odvajamo crevo vakuum pumpe od ventila.

Izvlačenje vazduha iz kočnica vakuumom

Prvo se obavlja izvlačenje vazduha preko kočione jedinice na točku koja je najudaljenija od glavnog kočionog cilindra, pa do najbliže. Tokom izvlačenje vazduha stalno proveravamo nivo kočione tečnosti u rezervoaru jer postoji opasnost da se usisa vazduh u hidraulični sistem preko glavnog kočionog cilindra.

Za izvlačenje vazduha iz kočione tečnosti vakuumom, sledite sledeće korake:

Priprema za izvlačenje vazduha

Pripremiti i povezati vakuum pumpu na ventil za izvlačenje vazduha kočione jedinice na točku. Početi od najudaljenije kočione jedinice u odnosu na glavni kočioni cilindar. Pre izvlačenje vazduha proveriti nivo kočione tečnosti u rezervoaru.

Izvlačenje vazduha iz kočnica

Odvrnuti ventil za izvlačenje vazduha na kočionoj jedinici za četvrtinu do pola okretaja. Ručno preko vakuum pumpe stvoriti vakuum u posudi za izvlačenje kočione tečnosti. Posmatrati kočionu tečnost na pojavu mehurića. Zatvoriti ventil kada u tečnosti nema više mehurića vazduha. Skinuti crevo za izvlačenje vazduha sa ventila. Prethodni postupak ponoviti na svakoj kočionoj jedinici na točku, redom od najudaljenije do najbliže glavnom kočionom cilindru. Povremeno proveriti nivo kočione tečnosti u rezervoaru glavnog kočionog cilindra i doliti na odgovarajući nivo.

Provera kočionog sistema

Nakon završetka izvlačenja vazduha iz kočione tečnosti, dva puta proveriti da li su svi ventili za izvlačenje vazduha ispravno zatvoreni i postaviti zaštitne poklopce. Dopuniti rezervoar na odgovarajući nivo. Kod sistema sa servo kočnicom startovati motor i pritiskanjem papučice kočnice proveriti da nema propadanja i da je papučica čvrsta.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Test MAP senzora
Kako zameniti kočioni disk
Klasičan baterijski sistem paljenja - 2 lekcija