Naslovna slika

Izvlačenje vazduha iz kočnica vakuumom

Izvlačenje vazduha i stare kočione tečnosti iz kočnica može da se odradi bez pomoćnika vakuumom korišćenjem vakuum pumpe. Set za izvlačenje vazduha vakuumom sastoji se od ručne vakuum pumpe, providne posude sa odgovarajućim poklopcima, creva i kompleta priključaka i adaptera za povezivanje na kočioni sistem.

Vakuum ručna pumpa sa dodacima i manometrom služi kao alat u postupku Izvlačenje vazduha iz kočnica vakuumom

Vakuum pumpa

Između vakuum pumpe i ventila za izvlačenje vazduha nalazi se providna posuda. Postavimo preklopnik na pumpi u položaj za stvaranje vakuuma. Ručno preko pumpe stvaramo vakuum u posudi. Kada se otvori ventil za izvlačenje vazduha, vakuum povlači kočionu tečnost iz hidrauličnog sistema u posudu. Preko creva i u posudi možemo da pratimo kretanje tečnosti. Kada je kočiona tečnost bistra i ne sadrži mehuriće vazduha zatvaramo ventil za izvlačenje vazduha, preko preklopnika na pumpi neutrališemo vakuum u posudi i odvajamo crevo vakuum pumpe od ventila.

Izvlačenje vazduha iz kočnica vakuumom. Grafički prikaz postupka izvlačenja stare kočione tečnosti i vazduha iz kočionog sistema vakuum pumpom

Izvlačenje vazduha iz kočnica vakuumom

Prvo se obavlja izvlačenje vazduha preko kočione jedinice na točku koja je najudaljenija od glavnog kočionog cilindra, pa do najbliže. Tokom izvlačenje vazduha stalno proveravamo nivo kočione tečnosti u rezervoaru jer postoji opasnost da se usisa vazduh u hidraulični sistem preko glavnog kočionog cilindra.

Postupak za izvlačenje vazduha iz kočnica vakuumom

Za izvlačenje vazduha iz kočione tečnosti vakuumom, sledite sledeće korake:

Priprema vakuum pumpe i povezivanje posude sa priključnim crevima kao korak u postupku Izvlačenje vazduha iz kočnica vakuumom

Priprema za izvlačenje vazduha

Pripremiti i povezati vakuum pumpu na ventil za izvlačenje vazduha kočione jedinice na točku. Početi od najudaljenije kočione jedinice u odnosu na glavni kočioni cilindar. Pre izvlačenje vazduha proveriti nivo kočione tečnosti u rezervoaru.

Izvlačenje vazduha iz kočnica vakuum pumpom kao korak u postupku Izvlačenje vazduha iz kočnica vakuumom

Izvlačenje vazduha iz kočnica vakuumom

Odvrnuti ventil za izvlačenje vazduha na kočionoj jedinici za četvrtinu do pola okretaja. Ručno preko vakuum pumpe stvoriti vakuum u posudi za izvlačenje kočione tečnosti. Posmatrati kočionu tečnost na pojavu mehurića. Zatvoriti ventil kada u tečnosti nema više mehurića vazduha. Skinuti crevo za izvlačenje vazduha sa ventila. Prethodni postupak ponoviti na svakoj kočionoj jedinici na točku, redom od najudaljenije do najbliže glavnom kočionom cilindru. Povremeno proveriti nivo kočione tečnosti u rezervoaru glavnog kočionog cilindra i doliti na odgovarajući nivo.

Provera kočionog sistema nakon zamene kočione tečnosti i vazduha vakuum pumpom kao korak u postupku Izvlačenje vazduha iz kočnica vakuumom

Provera kočionog sistema

Nakon završetka izvlačenja vazduha iz kočione tečnosti, dva puta proveriti da li su svi ventili za izvlačenje vazduha ispravno zatvoreni i postaviti zaštitne poklopce. Dopuniti rezervoar na odgovarajući nivo. Kod sistema sa servo kočnicom startovati motor i pritiskanjem papučice kočnice proveriti da nema propadanja i da je papučica čvrsta.

Takodje pogledajte

Provera nivoa i stanja kočione tečnosti tokom periodičnog pregleda vozila. Serviser meri nivo vlage u kočionoj tečnosti testerom. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Provera kočione tečnosti
Električno ispitivanje ispravnosti lambda sonde multimetrom.
Provera opruge ventila tokom remonta glave motora. Serviser meri ravnost opruge pomoću ugaonika. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Provera opruge ventila

Preporuka za video

Slika predstavlja naslovnu sliku ka yotube video prikazu - test MAP senzora. na slici je prikaz priključenja mernih pipeta osciloskopa na priključcima MAP senzora. U gornjem delu slike ukoso levo je prikaz električne šeme sistema ubrizgavanja vozila, a desno na beloj pozadini grafički signal sa lambda sonde snimljen na osciloskopu tokom rada senzora. U gonjem levom uglu je logo youtube kanala AE - AutoEdu. U nastavku preko slike belim slovima piše kako testirati MAP senzor. U donjem delu slike preko providne sive trake krupnim belim slovima piše Test MAP senzora. U sredini slike je simbol video plejera na crnoj kvadratnoj površini je beli trougao.
Slika predstavlja prikaz zamene kočionog diska. Serviser u zaštitnim plavim rukavicama drži novi zamenjeni kočioni disk na glavčini levog zadnjeg točka vozila. Novi kočioni disk je postavljen ali nije pričvršćen zavrtnjima. U pozadini se vidi deo podignutog vozila na dizalici i braon pod radionice. U gornjem levom uglu je plavi logo youtube kanala AE - AutoEdu. U nastavku belim slovima preko slike piše Zamena zadnjeg kočionog diska. U donjem delu slike na sivoj providnoj traci krupnim belim slovima piše - Zamena zadnjeg kočionog diska. U središnjem delu slike je znak youtube plejera gde je na crnoj pravouganoj površini postavljen beli trougao.
Slika je pano za video multimedijalnu lekciju sistema paljenja. U levom delu ukoso na crnoj podloci je prikazanrazvodnik paljenja. U većem desnom delu slike na plavoj pozadini je opis lekcije sa belim slovima i jednom žutom horizontalnom linijom. U gornjem delu piše paljenje OTO motora. U središnjem delu je naslov lekcije i piše krupnim slovima Klasičan baterijski sistem paljenja. Ispod naslova i žute linije sitnim slovima piše druga lekcija. U donjem delu je logo youtube kanala AE - AutoEdu. Preko panoa u gornjem desnom uglu je logo youtube kanala AE - AutoEdu i u nastavku belim slovima piše Paljenje benzinskih... U središnjem delu je znak video plejera. Unutar crnog kvadrata je beli trougao.