Naslovna slika

Paljenje kod OTO motora

Kroz serijal lekcija o sistemima paljenja kod benzinskih motora upoznaćete se sa vrstama, elementima, principom rada, održavanjem i popravkom.

Istorijat i podela

Lekcija

Prva lekcija daje odgovor šta je paljenje, ko je izumeo paljenje koje se i danas koristi kao i podelu svih sistema.

Pusti video

Klasičan baterijski sistem paljenja

Lekcija

Prvi deo o klasičnom sistemu paljenja kod benzinskih motora. Dat je opis svakog elementa, karakteristike i princip rada sistema.

Pusti video

Klasičan baterijski sistem paljenja

Lekcija

U ovom delu opisan je princip rada prekidača paljenja, kondenzatora paljenja, razvodne kape i ruke razvodnika i visokonaponskih provodnika.

Pusti video

Klasičan baterijski sistem paljenja

Lekcija

U ovom delu predstavljeni su svećica, način povezivanja i puštanja u rad klasičnog baterijskog sistema paljenja.

Pusti video

Signali sistema paljenja

Lekcija

Pregledom snimljenih signala može se utvrditi stanje i kvar na sistemu paljenja benzinskog motora.

Pusti video