Naslovna slika

Moment ključ

Moment ključ je alat kojim se prilikom pritezanja istovremeno meri pritezni moment. Koristi se za zatezanje vijaka i matica na određeni obrtni moment. Zatezanje se obavlja preko ručice koja na kraju ima priključak za naglavak slično kao gedora. Da bi ste osigurali da odgovarajuća sila zatezanja dođe do vijka, jednom rukom poduprite glavu moment ključa. Izbegavajte da koristite produžetke jer otežavaju podupiranje glave i prenos obrtnog momenta. Gde je potrebno, koristite duboke naglavke umesto produžetaka. Proizvođači ne određuju silu pritezanja za svaki vijak i maticu, ali za određene je definisan obrtni moment kao na primer za vijke za glavu motora.

Na moment ključu se nalazi podešavač i merač obrtnog momenta pritezanja. Vrednost obrtnog momenta može biti definisan u jedinicama Nm (njutn-metar), lbft (foot-pounds) ili inlb  (inch-pounds).

Postoje nekoliko vrsta moment ključa: sa strelom, zakretni, sa brojčanikom i digitalni.

Moment ključ sa strelom

Ovaj moment ključ ima dve poluge. Jedna je pogonska ručica, a druga je u obliku strele koja se završava na brojnoj skali. Ovaj sistem koristi opružnu čeličnu gredu koja se savija pod pritiskom. Kada se primeni sila zatezanja na vijak, dolazi do rotacije strele čiji otklon odgovara potisnoj sili što se očitava na skali. Ovaj moment ključ je najjednostavniji ali i najneprecizniji. Greška u očitavanju ide i do 10%. Drugi nedostatak je što rukovaoc mora da bude iznad merača kako bi pravilno očitao vrednost moment sile zatezanja. Problem je kada treba da se obavi pritezanje u motornom prostoru.

Moment ključ sa strelom

Moment ključ sa strelom

Podesivi moment ključ

Kod ovog moment ključa prvo se podesi potrebna vrednost momenta, a nakon toga se obavlja zatezanje. Kada se dostigne potreban obrtni moment ključ klikne. Ovaj moment ključ je precizniji i greška ide do 4%. Druga prednost je da pri korišćenju nije potrebno da se prati vrednost obrtnog momenta, već se zvučno oglasi kada se dostigne podešena vrednost. Kada moment ključ klikne, prestaje se sa zatezanjem jer će i dalje zatezati jače ako se nastavi okretanje.

Zakretni moment ključ

Podesivi moment ključ

Moment ključ sa brojčanikom

Ovaj tip moment ključa ima precizni brojčanik gde može precizno da se očita sila zatezanja. Nedostatak je kao i kod tipa sa strelom je da stalno morate da pratite brojčanik tokom zatezanja. Prednost je da tokom zatezanja brojčanik ostaje na najvišoj izmerenoj vrednosti, te pomeranjem ključa možemo da nastavimo zatezanje do potrebne sile. Pre zatezanja narednog vijka potrebno je vratiti skazaljku merača na nulu.

Moment ključ sa brojčanikom

Moment ključ sa brojčanikom

Digitalni moment ključ

Digitalni moment ključ je najprecizniji i najkomotniji za rad. Merenje i prikaz momenta pritezanja je elektronski i prikazuje se na displeju merača. Pre upotrebe moment ključa podesi se potrebna vrednost sile zatezanja. Tokom zatezanja prikazuje se trenutna vrednost momenta, a kada se dostigne potrebna čuje se zvučni signal. To je korisno u situacijama kada se brojčanik ne može očitati.

Digitalni moment klljuč

Kalibrisanje moment ključa

Moment ključevi vremenom se razdese i potrebno ih je periodično kontrolisati i kalibrisati. Ovo se obavlja na uređaju za kalibraciju moment ključa.

Analogni i digitalni tester moment ključa

Analogni i digitalni tester moment ključa

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera 2
Pregled nivoa ulja motora
youtube - Zamena stabilizatora