Naslovna slika

Provera na pukotine metodom magneta

Nakon čišćenja i pranja sledi detaljna provera glave motora na pukotine, a jedan od načina provere je metodom magneta. Pukotine u glavi motora su ozbiljan problem koji je relativno čest zbog njihove lagane konstrukcije. Glavni uzrok pojave pukotine je termički stres. Može da nastane usled pregrevanja motora ili smrzavanja rashladne tečnosti. Kada se sumnja da je došlo do oštećenja glave motora obavlja se provera na ravnost spojnih površina, postojanje pukotina, naprsnuća, deformacija i habanje.

Provera glave motora na postajanje pukotine magnetom i opiljcima u postupku Provera na pukotine metodom magneta

Kada nastaju pukotine na glavi motora?

Pojava pukotine u odlivcima su rezultat naprezanja ili istegnuća. Pukotine nastaju usled:
– greške u strukturi odlivka tokom livenja glave motora;
– zamora materijala, prvo nastaju male pukotine koje se šire usled stalnog naprezanja;
– nedostatka krutosti materijala;
– mehaničkog oštećenja od udarca čvrstog, tvrdog predmeta;
– stalnog udara ventila na sedište i loma tankozidnog liva;
– naglog hlađenja zagrejanog dela naletom hladne vode ili vazduha;
– pregrevanja zbog nepravilnog rada sistema za hlađenje motora.

Neke pukotine se mogu otkriti vizuelnim pregledom. Međutim, mnoge se ne mogu videti lako.  Kada je pukotina na spoljašnjoj površini može da se locira primenom neke od metoda za otkrivanje pukotina. Međutim, glava motora može da pukne iznutra i jedino metodom pritiska vazduha može da se otkrije.

Postupak provera glave motora metodom magneta

Za proveru postojanja pukotina kod glave motora od livenog gvožđa može da se primeni metod ispitivanja magnetnim česticama (Magnaflux).

na slici je elektromagnet i pumpica sa opiljcima za postupak Provera na pukotine metodom magneta

Koristi se jak stalni magnet ili elektromagnet. Kada se magnet stavi na glavu motora, magnetno polje se prostire kroz metal između krajeva magneta. Na delu metala gde postoji pukotina stvaraju se polovi magneta a između njih jako magnetno polje. Na blok motora između dva pola magneta posipa se prah od metalnih opiljaka i ako postoji pukotina jako magnetno polje uvuče prah u procep. Na taj način se obeleži pukotina na ispitivanom delu glave motora. Tokom ispitivanja magnet se postavlja u dva različita položaja pod uglom od 90°, jer pukotine koje su u pravcu prostiranja linije magnetnog polja ne reaguju i ne privlače magnetni prah.

Postupak se ponavlja celom dužinom glave motora.

Postoji suva i vlažna metoda. Suva metoda se sastoji od upotrebe praha za gvožđe koji je dostupan u različitim bojama. Vlažna metoda koristi mešavinu tečnog gvožđa i fluoroscentne boje. Za uočavanje pukotine koristi se fluoroscentno svetlo da je osvetli.

Da biste obavili postupak provera glave motora na pukotine metodom magneta, pratite sledeće korake:

Postavljanje magneta na glavu motora kao korak u postupku Provera na pukotine metodom magneta

Postavljanje magneta na glavu motora

Postaviti magnet na početak glave motora. Između polova magneta posipati magnetni prah. Proveriti površinu između polova da li postoje pukotine.

Okretanje magneta kao korak u postupku Provera na pukotine metodom magneta

Okretanje magneta

Na istom ispitivanom delu glave motora postaviti magnet u novi položaj pod uglom od 90° u odnosu na prethodni položaj. Ponovo posipati magnetni prah između polova magneta i proveriti postojanje pukotine.

Ponavljanje postupka na drugom mestu kao korak u postupku Provera na pukotine metodom magneta

Ponavljanje postupka

Pomerati magnet redom duž glave motora i ponavljati postupak posipanja magnetnog praha i provere na postojanje pukotine. Na svakom delu potrebno je obaviti dva ispitivanja postavljanjem magneta pod uglom od 90°.

Takodje pogledajte

set urezivača za urezivanje navoja kao link ka stranici Urezivači. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Urezivači
Slika predstavlja naslovnu sliku kao link ka stranici sajta za Pregled čaure i nosača zupčaste letve. Na slici se vidi deo zupčaste letve ispod vozila sa rebrastom gumom na letvi i nosačem sa gumenom čaurom letve. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Pregled nosača zupčaste letve.
Senzor temperature motora kao link ka stranici Senzori temperature. U donjem delu slike na crnoj podlozi velikim belim slovima ppiše Senzori temperature

Preporuka za video

Slika predstavlja link do video klipa koji prikazuje postupak provere servo ulja. Na slici serviser u zaštitnoj plavoj rukavici drži uspravno crnu šipku merača nivoa servo ulja na poklopcu rezervoara. Na mernoj šipki su oznake za minimum i maksimum nivoa ulja. U pozadini se vidi deo motora vozila. U gornjem levom uglu je logo AE autoedu youtube kanala a u nastavku preko slike belim slovima piše kako proveriti servo ulje? U donjem delu slike na sivoj providnoj traci velikim belim slovima piše Provera servo ulja. U centralnom delu je crni pravougaonik sa belim trouglom kao znak video plejera.
Provera ravnosti kočionog diska prednjeg desnog točka podignutog vozila na dizalici pomoću komparatera.
Slika predstavlja naslovnu stranu za youtube video Ultrazvučna kada. Na slici je kadica ultrazvučne kade gde su uronjene do pola četiri benzinske brizgaljke. na brizgaljke su povezani spoljašnji konektori sa belim kablovima. U gornjem levom uglu je logo youtube kanala AE AutoEdu. U nastavku preko slike belim slovima piše Pravilna upotreba ultrazvučne... U donjem delu slike preko providne sive trake krupnim belim slovima piše Ultrazvučna kada. U srednjem delu slike je crno pravougaono polje sa belim trouglam kao znak za video plejer.