Provera na pukotine metodom magneta

Nakon čišćenja i pranja sledi detaljna provera glave motora na pukotine, a jedan od načina provere je metodom magneta. Proverava se ravnost spojnih površina, postojanje pukotina, naprsnuća, deformacija i habanje delova glave motora.

Provera na pukotine metodom magneta

Pojava pukotine u odlivcima su rezultat naprezanja ili istegnuća. Pukotine nastaju usled:

  • greške u strukturi odlivka tokom livenja glave motora;
  • zamora materijala, prvo nastaju male pukotine koje se šire usled stalnog naprezanja;
  • nedostatka krutosti materijala;
  • mehaničkog oštećenja od udarca čvrstog, tvrdog predmeta;
  • stalnog udara ventila na sedište i loma tankozidnog liva;
  • naglog hlađenja zagrejanog dela naletom hladne vode ili vazduha;
  • pregrevanja zbog nepravilnog rada sistema za hlađenje motora.

Neke pukotine se mogu otkriti vizuelnim pregledom. Međutim, mnoge se ne mogu videti lako pa se zato koriste posebne metode i oprema za otkrivanje pukotine na glavi motora.

Za proveru postojanja pukotina kod glave motora od livenog gvožđa može da se primeni metod ispitivanja magnetnim česticama.

Na slici je prikazan komplet za otkrivanje pukotina metodom magneta

Koristi se jak stalni magnet ili elektromagnet. Kada se magnet stavi na glavu motora, magnetno polje se prostire kroz metal između krajeva magneta. Na delu metala gde postoji pukotina stvaraju se polovi magneta a između njih jako magnetno polje. Na blok motora između dva pola magneta posipa se prah od metalnih opiljaka i ako postoji pukotina jako magnetno polje uvuče prah u procep. Na taj način se obeleži pukotina na ispitivanom delu glave motora. Tokom ispitivanja magnet se postavlja u dva različita položaja pod uglom od 90°, jer pukotine koje su u pravcu prostiranja linije magnetnog polja ne reaguju i ne privlače magnetni prah.
Postupak se ponavlja celom dužinom glave motora.

Da biste obavili pregled glave motora metodom magneta, pratite sledeće korake:

Postavljanje magneta na glavu motora

Postaviti magnet na početak glave motora. Između polova magneta posipati magnetni prah. Proveriti površinu između polova da li postoje pukotine.

Okretanje magneta

Na istom ispitivanom delu glave motora postaviti magnet u novi položaj pod uglom od 90° u odnosu na prethodni položaj. Ponovo posipati magnetni prah između polova magneta i proveriti postojanje pukotine.

Ponavljanje postupka

Pomerati magnet redom duž glave motora i ponavljati postupak posipanja magnetnog praha i provere na postojanje pukotine. Na svakom delu potrebno je obaviti dva ispitivanja postavljanjem magneta pod uglom od 90°.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera servo ulja
youtube - Provera kočionog diska
youtube - Ultrazvučna kada