Naslovna slika

Merenje gustine elektrolita hidrometrom

Merenje gustine elektrolita hidrometrom je metoda za određivanje nivoa napunjenosti i stanje akumulatora. Od gustine elektrolita zavisi stepen napunjenosti akumulatora. Elektrolit potpuno napunjenog akumulatora sastoji se od oko 64% vode i 36% sumporne kiseline. To odgovara specifičnoj gustini od 1.270 kg/l. Kako se baterija prazni, gustina elektrolita se smanjuje. Merenjem specifične gustine elektrolita možemo ustanoviti stepen napunjenosti akumulatora. Hidrometrom merimo specifičnu gustinu elektrolita u akumulatoru.

Merenje gustine elektrolita hidrometrom

Osnovni hidrometar za akumulator koristi stakleni plovak u staklenoj cevi da bi merio specifičnu gustinu elektrolita. Stiskom i otpuštanjem gumene lopte uvlači se elektrolit u cev. Kad se napuni testnim elektrolitom, plovak pluta u elektrolitu. Dubina na kojoj plovak tone u elektrolitu ukazuje na njegovu relativnu težinu u odnosu na vodu. Vrednost na skali plovka u nivou elektrolita je gustina. Kada je plovak uronjen duboko u elektrolit, specifična gustina je mala (A). Ako plovak pliva visoko u elektrolitu, specifična gustina je velika (B).

Merenje gustine elektrolita hidrometrom

Merenje gustine elektrolita

Merenja su moguća samo na akumulatorima koji nisu zapečaćeni i imaju otvore iznad svake ćelije. Ova merenja daju prilično dobar pokazatelj stanja napunjenosti akumulatora. Očitavanja hidrometara ne bi trebalo da variraju više od 0,05 kg/l razlike između ćelija. Veće odstupanje je pokazatelj da je akumulator loš.

Pošto temperatura utiče na specifičnu gustinu materije, očitavanje treba ispraviti za 0,004 za svakih ±10°C, iznad ili ispod 27°C. Većina hidrometara ima ugrađeni termometar za merenje temperature elektrolita. Očitavanje hidrometra može biti pogrešno ako nije korigovano.

Kada gustina elektrolita padne ispod 1.230 kg/l potrebno je napuniti akumulator.

Grafik napunnjenost akumulatora

Odnos napunjenosti akumulatora od gustine elektrolita

Da biste obavili merenje gustine akumulatora hidrometrom, pratite sledeće korake:

Priprema za merenje

Očistiti gornje kućište akumulatora. Izduvati i osušiti deo oko poklopca. Skinuti poklopac i proveriti nivo elektrolita u ćelijama akumulatora. Po potrebi dopuniti ćelije destilovanom vodom. Ako se doda voda, napunite akumulator pre bilo kakvog ispitivanja.

Merenje gustine hidrometrom

Uronite crevo u elektrolit prve ćelije. Stisnuti i otpustiti gumenu loptu. Očitati gustinu elektrolita na plovku hidrometra. Zabeležiti rezultat merenja. Ponoviti postupak merenja za sve ćelije akumulatora.

Analiza merenja

Uporediti izmerene vrednosti gustine elektrolita. Ako je razlika između ćelija veća od 0,05 kg/l, onda je akumulator neispravan. Ako su sve gustine približno jednake uzeti srednju vrednost i na osnovu grafika (tabele) odrediti stepen napunjenosti akumulatora. Odrediti dalje radnje.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera opruge ventila
youtube - Test lambda sonde
youtube - Lekcija - Paljenje 4