Naslovna slika

Kompresor

Komprimovani vazduh pokreće niz različitih pneumatskih alata. Izvor komprimovanog vazduha je kompresor. Kompresor je uređaj koji sabija vazduh i skladišti ga u rezervoar. Osnovni pogon kompresora je električni motor, a prenosivi može da ima benzinski motor. Tokom rada je veoma bučan i često se smešta u posebnu prostoriju da bi se izolovala buka.

Kompresor

Kompresor

Standardni kompresori su klipni motori koji sabijaju vazduh u taktu kompesije, a sabijeni vazduh se iz cilindra sprovodi u rezervoar za skladištenje. Noviji koriste spiralni tip kompresora, koji se sastoji od par spirala koji tokom obrtanja sabijaju vazduh. Spiralni kompresori su mnogo tiši i efikasniji.

Spiralni kompresor

Spiralni tip kompresora

Preko regulatora pritiska kontroliše se pritisak vazduha koji se dovodi u razvodni sistem. U mnogim državama zakonom je regulisan maksimalni pritisak vazduha u sistemu da bi se izbegle eventualne nesreće zbog prevelikog pritiska. Preko cevi i creva vazduh pod pritiskom se prenosi do pneumatskih alata.

Uvek se pažljivo odnosite prema komprimovanim vazduhom. Pri korišćenju pneumatskih alata koristite odgovarajuću zaštitnu opremu i ne upotrebljavajte komprimovani vazduh na neprikladan način, kao da biste oduvali prašinu sa sebe. Teške, ponekad smrtonosne povrede mogu da izazove vazduh pod pritiskom. Unutrašnji organi i krvni sudovi mogu da puknu i pri mnogo nižim pritiscima vazduha od onih koji se nalaze u sistemu. Budite veoma oprezni pri radu sa pneumatskim alatima. Naročito budite oprezni kada ste u skučenom prostoru, ispod vozila ili tokom čišćenja jer pritisak vazduha može da vrati nazad prljavštinu ili tečnost velikom snagom. Pojava nadutosti i balona na crevima je znak da su oštećena i treba ih odmah zameniti jer mogu da puknu i da vas povrede.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Čišćenje i rastavljanje glave motora
youtube - Provera rashladne tečnosti
youtube - Lekcija - Paljenje 1