Naslovna slika

Bušilica

Bušilica rotacionim kretanjem burgije stvara cilindrične rupe u materijalu. Električna bušilica može biti sa kablom za napajanje iz električne utičnice ili sa baterijom.
Bušilica sa kablom se koristi za bušenje velikih rupa i za dužu upotrebu. Akumulatorska bušilica se koristi tamo gde nemate izvor mrežnog napona i za bržu upotrebu.

Bušilica sa kablom i baterijska

Bušilica se sastoji od elektromotora, ručice i stezne glave.
Jačina bušilice zavisi od snage elektromotora i izražava se u kW.
Na ručici se nalazi prekidač za startovanje koji je ujedno i regulator brzine obrtanja. Na ručici se nalazi i izbornik za smer obrtanja.
Stezna glava služi za montažu burgije. Ona definiše najveći prečnik burgije koja može da se montira i koristi za bušenje. Postoje i specijalne udarne bušilice koje između elektromotora i stezne glave imaju mehanizam sa čekićima za bušenje i probijanje tvrdih materijala kao što su beton, zid, kamen i cigla.

Elementi bušilice

Bušilica preko burgije kao rezni alat obavlja bušenje. Rezni deo burgije je u obliku spirale, a vrh je prilagođen za rezanje materijala. Bušilica obrće burgiju koja postepeno, aksijalno ulazi u rupu. Ostali deo spirale služi za finu obradu provrta rupe i odvođenje metalnih opiljaka. Gornji deo burgije je glatkog cilindričnog oblika koji služi za pričvršćenje na glavi bušilice.
Burgije se razlikuju po veličini (prečniku) i konstrukciji. U zavisnosti od materijala koji se buši postoje posebne burgije i razlikuju se prema konstrukciji vrha. Tako razlikujemo burgije za metal, drvo i beton.

Burgija

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Skidanje glave motora
Zamena šolje amortizera 2
Motivi uvođenja ubrizgavanja