Naslovna slika

Provera usisnog voda

Kod motora sa ubrizgavanjem sav usisani vazduh se meri kako bi upravljačka jedinica odredila količinu goriva za ubrizgavanje i formiranje smeše. Ako postoje pukotine na usisnom vodu ili priključnim crevima i elementima, motor uvlači još vazduha naročito u praznom hodu. To je takozvani falš vazduh koji nije izmeren, upravljačka jedinica neće ubrizgati dovoljno goriva i motor će raditi sa siromašnom smešom. Kod motora koji imaju turbinu zbog stvorenog nadpritiska u usisnom vodu dolazi do curenja vazduha iz usisnog voda obarajući pritisak punjenja.

Postoje nekoliko načina za testiranje usisnog voda na curenje. U zavisnosti da li se uvlači falš vazduh ili se gubi nadpritisak kod motora sa turbinom koristimo jednu od navedenih metoda provere.

Provera metodom dodatnog goriva

Kada se sumnja da ulazi falš vazduh može da se obavi provera korišćenjem acetilena ili propana kao dodatno gorivo. Dok motor radi u praznom hodu iz boce se preusmerava mala količina dodatnog goriva preko usisnog voda i svih elemenata na koje sumnjamo da mogu biti izvor uvlačenja falš vazduha. Ako ovo gorivo prođe kroz pukotinu, vakuum će povući gas u usisni vod, obogatiti smešu i povećati broj obrtaja motora. Problem je ako motor ima sistem za kontrolu broja obrtaja u praznom hodu koji reguliše svaku promenu i ne dozvoljava povećanje brzine motora. Potrebno je pre testiranja onemogućiti regulaciju ili držite gas otvoren samo toliko da ne kontroliše prazan hod. Takođe, kod ovakvih sistema može da se preko dijagnostike prati signal sa lambda sonde i vreme ubrizgavanja koje će kratkotrajno da se naruši tokom nanošenja i uklanjanja dodatnog goriva.
Budite pažljivi sa primenom ove metode jer je gas lako zapaljiv i može izazvati požar na usijanom motoru.

Provera pomoću sapunice

Kada sumnjamo da se preko usisnog voda gubi stvoreni nadpritisak iz turbine, provera može da se obavi nanošenjem sapunice. Napravi se sapunica koja se isprska na usisni vod i sve komponente na koje sumnjamo da puštaju vazduh iz sistema. Kada motor radi pri većem broju obrtaja tamo gde postoji pukotina i curenje vazduha pojaviće se mehirići od sapunice.

Provera pomoću dima

Najbolji metod za pronalaženje pukotine na usisnom vodu je korišćenje mašine za dim. Kada je motor ugašen, mašina potiskuje dim pod niskim pritiskom u usisni vod. Tako se ceo usisni vod napuni dimom. Ako postoji pukotina dim će na tom mestu da izlazi napolje. Dakle, svuda gde dim izlazi (osim na ulazu) je mesto curenja ili pojave falš vazduha. Preporuka je da se za pretragu pojave dima koristi jači izvor svetlosti.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Elementi usisa
youtube - Test MAP senzora
Kako zameniti kočioni disk