Naslovna slika

Ispitivanje glavnog kočionog cilindra

Ispitivanje glavnog kočionog cilindra se svodi na vizuelni pregled curenja i održanje kočionog pritiska. Glavni kočioni cilindar je prvi element hidrauličnog sistema gde sa stvara kočioni pritisak i prenosi potisak kočione tečnosti ka kočionim jedinicama na točkovima vozila. Kada se pojave neki od simptoma neispravnosti kočionog sistema kao što su pedala kočnice potone kada se aktiviraju kočnice, niži nivo kočione tečnosti u rezervoaru, upaljena lampica upozorenja za kočenje ili visina rezerve papučice kočnice je preniska pristupa se proveri glavnog kočionog cilindra na spoljašnje i unutrašnje curenje.

Provera na spoljašnje curenje obuhvata pregled nivoa kočione tečnosti u rezervoaru i vizuelni pregled kočionog cilindra na očigledne znake curenja. Zatim se proveravaju svi fitinzi kočionih vodova na kočionom cilindru, priključci senzora, zaptivke rezervoara i zadnji deo glavnog kočionog cilindra u blizini servo uređaja za kočenje. Takođe, proverava se unutrašnjost vakuum creva na servo uređaju za kočenje na prisustvo kočione tečnosti što bi bio znak da kočiona tečnost prolazi pored primarnog klipa u glavnom kočionom cilindru i prednje zaptivke servo uređaja.

Nakon vizuelne provere na spoljašnje curenje pristupa se proveri održanja kočionog pritiska. Startuje se motor i lagano se pritisne papučica kočnice. Papučica treba da drži isti položaj bez propadanja najmanje 1 minut. Ako papučica propadne, to je znak da postoji spoljašnje ili unutrašnje curenje u hidrauličnom kočionom sistemu i potrebna je dalja kontrola sistema.

Ako prilikom testiranja održanja stabilnog položaja i pritiska, papučica kočnice propadne pristupamo proveri glavnog kočionog cilindra na unutrašnje curenje. Uklonimo poklopac rezervoara i posmatramo nivo kočione tečnosti. Prilikom pritiskanja i otpuštanja papučice kočnice treba da se javi promena nivoa. Međutim, ako se nivo kočione tečnosti podiže kada je pritisnuta papučica, glavni kočioni cilindar možda ima unutrašnje curenje.

Da bi smo bili sigurni da postoji unutrašnje curenje u glavnom kočionom cilindru koristimo metod blokiranog cilindra. Skidaju se kočiona creva sa cilindra, ispušta se vazduh iz glavnog kočionog cilindra i ugrađuju se blokade (čepovi) na priključcima cilindra skinutih creva. Polako se pritiska papučica kočnice i drži se čvrsto. Proveriti da na blokiranim čepovima nema curenja. Ako papučica kočnice propadne onda glavni kočioni cilindar ima unutrašnje curenje

Za ispitivanje glavnog kočionog cilindra, sledite sledeće korake:

Provera na spoljašnje curenje

Proveriti nivo kočione tečnosti u rezervoaru. Vizuelno proveriti glavni kočioni cilindar na znake curenja: priključci kočionih vodova, senzora, zaptivke rezervoara i zadnji deo ka servo uređaju. Proveriti unutrašnjost vakuum creva na prisustvo kočione tečnosti.

Provera održanja kočionog pritiska

Startovati motor, pritisnuti papučicu kočnice i držati je pritisnutu 1 minut. Ako papučica propada znači da u hidrauličnom kočionom sistemu postoji spoljašnje ili unutrašnje curenje.

Provera na unutrašnje curenje

Pritisnuti papučicu kočnice i posmatrati nivo kočione tečnosti u rezervoaru. Ako se nivo kočione tečnosti podiže postoji mogućnost da glavni kočioni cilindar ima unutrašnje curenje.

Provera metodom blokade

Skinuti sva kočiona creva sa glavnog kočionog cilindra. Ispustiti vazduh iz cilndra i umetnuti čepove na mesta skinutih creva. Pritisnuti papučicu kočnice i držati čvrsto. Proveriti da ne curi tečnost na čepovima. Ako papučica propada onda glavni kočioni cilindar ima unutrašnje curenje.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Skidanje glave motora
Kako zameniti kočioni disk
youtube - Lekcija - Paljenje 3