Naslovna slika

Zamena servo pumpe

Zamena servo pumpe se obavlja kada se zbog otežanog i bučnog upravljanja utvrdi da je uzrok neispravna pumpa. Servo pumpa potiskuje u hidraulični sustem servo ulje pod određenim pritiskom gde se preko upravljačke kutije olakšava upravljanje vozilom preko upravljača.

Veoma je bitno da se utvrdi neispravnost servo pumpe pre zamene. Često simptomi koji upučuju na pumpu, uzrok neispravnosti može da bude niži nivo ulja ili vazduh unutar hidrauličnog dela servo sistema.

Pre uklanjanja pumpe potrebno je upoznati se sa uputstvima proizvođača o načinu zamene. Nakon utvrđivanja postupka vozilo se podiže dizalicom, ispušta se servo ulje iz sistema i odlaže u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti životne sredine.

Uklanjanje servo pumpe započinje odvajanje creva servo sistema od pumpe. Zatim se uklanja pogonski kaiš i pregleda stanje. Na kraju se ukljanjanju pričvrsni vijci i uklanja servo pumpa.

Montaža nove ili remontovane servo pumpe je u obrnutom redosledu.

Za zamenu servo pumpe, pratite sledeće korake:

Priprema

Upoznati se sa uputstvom za uklanjanje servo pumpe. Dizalicom podignuti vozilo. Postaviti posudu ispod servo pumpe. Ispustiti servo ulje iz hidrauličnog sistema upravljanja. Odložiti uklonjeno servo ulje prema propisima.

Uklanjanje servo pumpe

Odspojiti creva sa servo pumpe. Ukloniti pogonski kaiš sa remenice pumpe. Pregledati stanje kaiša. Skinuti pričvrsne vijke i ukloniti servo pumpu sa vozila.

Montaža servo pumpe

Montažu obaviti u obrnutom redosledu. Vijcima pričvrstiti pumpu na svoje mesto. Postaviti pogonski gaiš (stari kaiš ako je dobar ili novi). Povezati creva na pumpu. Doliti novo servo ulje u rezervoar i obaviti proceduru izvlačenja vazduha iz servo sistema. Testirati rad servo pumpe.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Skidanje glave motora
youtube link - Provera kočione tečnosti. Na slici je merenje nivoa vlage kočione tečnosti umetanjem sonde mernog uređaja u rezervoar kočione tečnosti. Serviser sa zaštitnim plavim rukavicama u desnoj ruci drži merač plave boje a levom rukom drži sondu koju je uronuo u kočionu tečnost unutar rezervoara. U pozadini se vidi deo motora. U gornjem desnom uglu je loko youtube kanala AE - Autoedu i u produžetku piše Kako proveriti kočionu tečnost? U donjem delu slike je providna tamno siva traka na kojoj krupnim belim slovima piše Provera kočione tečnosti.
youtube - Test senzora temperature