Naslovna slika

Dijagnostika na osnovu buke

Kada se klijenti žale na pojavu nenormalne buke ili vibracije koje dolaze iz sistema upravljanja obavlja se dijagnostika na osnovu te buke. Često se ta dijagnostika mora obaviti tokom testa vožnje, vozeći pod uslovima sličnim uobičajenoj voznji vlasnika. Pošto već postoji sumnja na problem sa upravljanjem vozilom, obavezno vozite pažljivo i oprezno. Pre testiranja na putu, temeljno pregledajte bezbednost vozila, uključujući gume. Kada se završi test vožnja i utvrdi da postoji problem, koristite simptome (izraženu buku) da biste identifikovali moguće područje kvara. Zatim proverite delove u tom području.

Buka upravljačkog sistema vozila

Za utvrđivanje uzroka buke najbolje je preusmeriti pažnjom odakle dolazi buka. Neki neobični zvuci mogu da izazovu gume ili smetnje između volana i poklopaca stuba volana. Drugi mogu nastati kao rezultat neispravne pumpe ili sistema servo upravljača. Uzroci za to mogu biti mnogi, a neki su van sistema upravljanja.

U nastavku su dati simptomi kao neobična buka koja se javlja tokom upravljanja i mogući uzroci takve buke:

Cijukajući ili cvrčajući pogonski kaiš dok se pomera upravljač od zaustavljanja do zaustavljanja:
 • Labav ili istrošen pogonski kaiš
Buka tokom hladnog starta:
 • Začepljenje u rezervoaru tečnosti servo upravljača
 • Vazduh u hidrauličnom sistemu upravljanja
Upravljač grokće, reži ili zadrhti kada se okreće ili vraća u početni položaj pri malim brzinama:
 • Vazduh u hidrauličnom sistemu upravljanja
 • Uštipana creva hidrauličnog servo sistem
Pogonski kaiš ispucao
Upravljački sistem stvara teške, tupe zvuke:
 • Vazduh u hidrauličnom sistemu upravljanja
 • U-zglob
 • Upravljački prenosnik
Škripa upravljača:
 • Neodgovarajuće servo ulje u servo sistemu
 • Semering upravljačkog prenosnika
 • Komponente upravljačkog stuba
Šištanje ili zviždanje servo sistema:
 • Osovina stuba upravljača previše stegnuta ili neusklađena
 • Oštećeni ili pohabani ulazna osovina ili ventil upravljačkog prenosnika
 • Nizak pritisak servo ulja iz servo pumpe
 • Uštinuti hidro vodovi servo sistema
Servo pumpa sistema upravljanja
Pumpa servoupravljača zastenje kada se upravljač okreće u položaj za zaustavljanje:
 • Nizak nivo servo ulja
 • Vazduh u hidrauličnom sistemu
 • Rezervoar servo ulja blokiran ili oštećen
 • Nosač servo pumpe labav ili oštećen
 • Loši izolatori upravljačkog prenosnika
Pumpa servoupravljača cvili:
 • Vazdušni mehurići u servo ulju
 • Oštećena pumpa servoupravljača
Klepetanje, zvečanje, kuckanje ili struganje se oseća u upravljaču kada se vozilo kreće po neravnom putu:
 • Osovina stuba upravljača/spojnica zgloba su istrošeni ili oštećeni
 • Labav, pohaban ili oštećen kraj spone
 • Olabavljeni ili oštećeni gumeni izolacioni umetak ili pričvrsni vijci upravljačkog prenosnika
 • Labavi vijci na osovini stuba upravljača/prenosnika
 • Pohaban ili oštećen stub upravljača
 • Olabavljeni čaure, vijci ili kuglični zglobovi
Zvečanje upravljačkog stuba:
 • Olabavljeni vijci ili pričvrsni nosači
 • Olabavljeni, pohabani ili nedovoljno podmazani ležajevi stuba
 • Pohaban ili oštećen gumeni izolacioni umetak upravljačkog stuba
 • Osovina stuba upravljača/spojnica zgloba su istrošeni ili oštećeni
Stub upravljača škripi, melje ili puca:
 • Loše podmazane čaure osovine upravljača
 • Labave ili neusklađene maske stuba upravljača
 • Dodirivanje upravljača o maske stuba upravljača
 • Gornja ili donja košuljica ležaja je ispala il ležišta

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Releji - ispitivanje
youtube - Test senzora stanja
youtube - Lekcija - Paljenje 1