Naslovna slika

Ultrazvučna kada

Ultrazvučna kada je ekonomičan i ekološki uređaj za pranje i čišćenje delova vozila. Za pranje se koristi tečnost kroz koju se prostiru ultrazvučni talasi. Prolaskom ultrazvučnih talasa dolazi do naizmeničnog iztezanja i skupljanja tečnosti. Usled intezivnih vibracija tečnosti dolazi do stvaranja sitnih vakuumskih mehurića stvarajući mikro pritisak od 650 bar. Kada se predmet koji želimo da očistimo potopi u ultrazvučnu kadu, milioni mikro mehurića dopiru do najsitnije šupljine i pod ogromnim pritiskom deluju na čestice nečitoća izbijajući ih sa površine predmeta.
Za pranje delova koristi se rastvor vode i odgovarajućeg sredstva za odmašćivanje. Može da se koristi obična ili demineralizovana voda koja je efikasnija u procesu pranja.

UZ kada za pranje

Ultrazvučna kada

Preporuke

Za pravilnu upotrebu ultrazvučne kade potrebno je pridržavati se određenih preporuka:
– ne uključivati uređaj bez tečnosti jer dovodi do pregrevanja
– minimalna količina tečnosti u kadi je 2/3 posude
– predmete za pranje ne stavljajte na dno kade, već na odgovarajuće nosače
– ne vaditi predmete iz kade dok ultrazvučni generator radi
– maksimalno vreme rada ultrazvučne kade je 30 minuta
– napraviti pauzu od 10 minuta između dva uzastopna pranja

Uputstvo

Za efikasno pranje potrebno je obaviti pripremu koja se sastoji od ulivanja/dolivanja vode, zagrevanja, formiranja smeše za pranje, degazacija , pronalaženje čvora korigovanjem visine tečnosti u kadi.

Priprema ultrazvučne kade za pranje

Prvo se uliva čista voda ili pripremljena smeša za pranje do maksimalne visine koja odvojena porubom na unutrašnjoj strani kade. Zatim se uključuje grejanje postavljanjem termostata na temperaturu između 30 i 40 °C. Kada se isključi kontrolna lampica termostata isključuje se grejač i obavlja formiranje smeše ulivanjem odgovarajuće koncentrovane tečnosti za pranje.

Nakon formiranja smeše obavlja se degazacija tečnosti uključenjem ultrazvuka. Degazacijom se istiskuju mehurići vazduha iz tečnosti koji negativno utiču na prostiranje ultrazvučnih talasa i na proces pranja. Ova faza traje do 10 minuta.

Na kraju se obavlja određivanje čvora ultrazvučne kade. Sa dna kade emituju se longitudinalni talasi koji se ukrštaju na svaka 2-3 cm visine stvarajući maksimalni učinak čišćenja. Određivanje čvora, odnosno potrebnog nivoa tečnosti obavlja se tokom rada ultrazvuka i oduzimanjem i dodavanjem tečnosti sve dok se na površini ne uoči najveći vizuelni efekat ključanja tečnosti. Određivanjem čvora završava se priprema ultrazvučne kade za pranje.

UZ kada

,,Ključanje’’ tečnosti u čvorištu

Pranje

Pre pranja u zavisnosti od predmeta na kadicu se postavlja žičana mreža ili nosač delova. Na mrežu ili nosač stavljaju se delovi za pranje i uključuje ultrazvuk. Optimalno vreme za pranje i čišćenje delova je od 20 do 30 minuta. Dok je uključen ultrazvuk ne ubacuju se niti se izvlače delovi iz kade.

Nakon predviđenog vremena za pranje, gasi se ultrazvuk i izvlače delovi iz kade. Preporuka je da se nakon ultrazvučnog pranja i izvlačenja iz kade delovi operu vodom kako bi se zaustavila hemijska reakcija pranja. Sledeći ciklus pranja se obavlja posle pauze od 5 do 10 minuta. Ukoliko se ne planira novo pranje poklopcem se zatvara ultrazvučna kada. Kada se nataložio talog odliva se tečnost u čistu posudu a talog ukloni iz kade. Odvojena tečnost može ponovo da se koristi za pranje.

Brizgaljke u UZ kadi

Pranje brizgaljke u ultrazvučnoj kadi

Da bi ste obavili pranje delova u ultrazvučnoj kadi, pratite sledeće korake:

Priprema UZ kade za pranje

Priprema za pranje

Uliti tečnost u kadu do odgovarajuće visine. Uključiti grejač i podesiti termostat na 30-40 °C. Nakon zagrevanja tečnosti, isključiti grejač i formirati smešu za pranje dolivanjem odgovarajuće tečnosti. Uključiti ultrazvuk i pustiti 10 min da se obavi degazacija. Zatim odlivanjem tečnosti odrediti nivo gde je čvor ultrazvučnih talasa.

Pranje UZ kade

Pranje

Na kadu postaviti žičanu mrežu ili nosač delova. Na mrežu ili nosač postaviti delove za pranje. Uključiti ultrazvuk. Nakon 20-30 min isključiti ultrazvuk. Iz kadice izvaditi delove koji su prani. Pre ponovnog pranja napraviti pauzu 5-10 min. Po završetku pranja poklopiti kadu ili nakon taloženja taloga izvaditi tečnost i ukloniti talog sa dna kade.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Istorijat i podela - 1 lekcija
youtube - Test MAP senzora
youtube - Punjenje klime