Naslovna slika

Provera dovoda vakuuma na servo uređaj

Servo uređaj mora da ima odgovarajuću količinu vakuuma da bi ispravno radio. Kod nedovoljnog vakuuma, vozač mora da pojača silu pritiska nogom na papučicu kako bi aktivirao kočnicu. Prekomerni vakuum ne predstavlja problem jer je servo uređaj dimenzionisan za rad sa maksimalnim vakuumom koji može da stvori motor. Benzinski motori koriste vakuum u usisnom vodu pri režimu praznog hoda. Kod dizel motora koristi se posebna vakuum pumpa pogonjena motorom ili je ugrađen prigušni ventil usisnog voda koji se aktivira kada je servo uređaju potreban vakuum.

Minimalni potrebni vakuum za ispravan rad servo uređaja je 0,54 bar.

Motori koji imaju sistem za podešavanje bregaste osovine dešava se da u pojedinim sistuacijama zbog nižeg vakuuma mora jače da se pritisne papučica kočnice. Proizvođači vozila rešavaju ovaj problem ugradnjom senzora za merenje vakuuma servo uređaja tako da elektronski sistem reguliše rad sistema kontrole bregaste kada je potrebno da se stvori potreban vakuum ili ugrađuju dodatnu vakuum pumpu. Takođe, rad motora na većoj nadmorskoj visini za posledicu ima niži vakuum. Na svakih 300 m nadmorske visine smanjuje se vakuum za 33 mbar.

Provera dovoda vakuuma na servo uređaj

Ispitivanje se obavlja tako što se pri isključenom motoru odvoji vakuum crevo sa servo uređaja. Na slobodan kraj creva ugrađuje se manometar za merenje vakuuma. Startuje se motor i pri režimu praznog hoda očita vrednost vakuuma. Vakuum bi trebao da ima vrednost ispod 0,54 bar. Ako pritisak veći pristupa se pronalaženju uzroka slabijeg vakuuma.

Da biste proverili dovod vakuuma na servo uređaj, sledite sledeće korake:

Priprema za merenje

Kada je motor isključen odvojiti vakuum crevo sa servo uređaja. Priključiti manometar za merenja vakuuma na kraj vakuum creva.

Merenje vakuuma

Startovati motor. Očitati veličinu vakuuma pri režimu praznog hoda motora. Uporediti dobijeni rezultat sa potrebnim vrednostima iz informacionog sistema za dato vozilo (kada nije naznačeno, očekivana gornja vrednost vakuuma je 0,54 bar).

Analiza i završetak merenja

Ako je vrednost vakuuma nedovoljna proveriti da li ima curenja vakuuma, ograničenja u dovodnom crevu ili postoji greška u radu motora. Nakon merenja skinuti manometar i spojiti vakuum crevo na servo uređaj.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Čišćenje i rastavljanje glave motora
youtube - Provera rashladne tečnosti
youtube - Urezivanje navoja