Naslovna slika

Test curenja akumulatora

Test curenja na akumulatoru se sprovodi kada se uoči učestalo pražnjenje dok je bez opterećenja a svi ostali testovi pokazuju da je akumulator ispravan. Prljavština, vlaga i zamašćenost na kućištu može da postane provodna i da izazove curenje energije iz akumulatora. Vremenom takvo curenje isprazni akumulator. Akumulatori traju duže ako se pravilno održavaju.

merenje curenja napona na akumulatoru

Test curenja akumulatora

Kada se akumulator prazni u stanju mirovanja potrebno je obaviti test curenja. Test se obavlja digitalnim multimetrom podešenim za merenje jednosmernog napona. Pre merenja neophodno je odspojiti i skinuti akumulator sa vozila. Crna (minus) pipeta se postavi na minus pol akumulatora, a crvenom pipetom prelazimo preko kućišta akumulatora. Bilo koji izmereni napon veći od 0,2 V ukazuje da postoji curenje i da kućište akumulatora treba očistiti mešavinom sode bikarbone i vode. Samo pazite da ta mešavina ne dospe u unutrašnjost, jer će ona trajno da neutrališe elektrolit i time ošteti akumulator. Masnoće se uklanjaju rastvorom deterdženta ili rastvaračem. Nakon čišćenja, isperite priključke akumulatora i kabele čistom vodom. Osušite komponente čistom krpom ili komprimovanim vazduhom niskog pritiska. Ako se i nakon ponovljenog testa na očišćenom akumulatoru utvrdi curenje, kućište je trajno izgubilo svojstvo izolatora i neophodna je zamena akumulatora novim.

Da biste obavili test curenja na akumulatoru, pratite sledeće korake:

Izvlačenje akumulatora sa vozila

Pre uklanjanja klema akumulatora proverite da li je potrebno povezati dodatno napajanje za čuvanje podataka u memorijama elektronskih uređaja. Prvo ukloniti minus klemu sa akumulatora. Zatim ukloniti plus klemu. Osloboditi i pažljivo ukloniti akumulator sa postolja na vozilu.

Test curenja

Na digitalnom multimetru podesiti merenje jednosmernog napona. Crnu (minus) pipetu postaviti na minus pol akumulatora. Crvenom pipetom prelaziti preko kućišta akumulatora. Ako izmerite napon veći od 0,2 V prekinuti test jer postoji curenje.

Čišćenje kućišta

Kada se testom utvrdi curenje potrebno je obaviti detaljno pranje spoljašnosti akumulatora rastvorom sode bikarbone i vode. Tokom pranja paziti da rastvor ne dospe u unutrašnjost akumulatora. Zamašćene delove ukloniti sredstvima za skidanje masnoća. Nakon pranja i sušenja ponoviti test curenja. Ako se ponovo potvrdi curenje, kućište je trajno izgubilo svoojstvo izolatora i potrebno je zameniti akumulator novim.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera rashladne tečnosti
youtube - Skidanje glave motora
youtube - Releji - ispitivanje