Naslovna slika

Pneumatska račna

Pneumatska račna (čegrtaljka) izgleda kao ručna račna (zaporni kljuć) samo što ima deblji rukohvat unutar koga se nalazi pogon na vazduh. Koristi komprimovani vazduh za brzo zavrtanje i odvijanje manjih matica i vijaka.

Zbog svog ugaonog pogona zgodni su za primenu na teško dostupnim mestima, tamo gde ostali ručni ključevi i pogonski alati ne mogu da funkcionišu. Pogon i brzina obrtanja se obavlja ručno pomoću regulatora. Komprimovani vazduh se dovodi preko brze spojnice sa zadnje strane račne. Vazduh pod pritiskom pokreće lopatice pogona stvarajući obrtanje koje se prenosi na naglavak račne. Na samoj račni preko preklopnika bira se smer obrtanja naglavka čime se obezbeđuje zavrtanje ili odvrtanje vijaka.

Pneumatska račna - elementi

Pneumatska račna – elementi

Pneumatske račne nemaju veliki obrtni moment i udarne čekiće, zato služe samo za brzo odvijanje kada se vijak/matica olabavi. Nakon zavrtanja vijka/matice račnom potrebno je obaviti završno zatezanje.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Skidanje glave motora
youtube - Urezivanje navoja
Pregled osvetljenja na vozilu