Naslovna slika

Kontrola kliznih prstenova

Kontrola kliznih prstenova se obavlja uvek kada se rasklapa alternator ili postoji poremećaj u radu sistema za napajanje električnom energijom. Dok se rotor okreće četkice dodiruju klizne prstenove obezbeđujući prenos električne energije na namotaje rotora. Varničenje i grafitna prašina dovode do paljenja prstena. Prljavština i nagorela površina prstenova ometaju protok struje i rad alternatora.

Površina kliznih prstenova mora biti glatka, čista i bez tragova gorenja. Ako su prstenovi zaprljani i zamašćeni treba ih očistiti mekom krpom i sredstvom za odmašćivanje. Kada su na površini primetni tragovi gorenja zbog varničenja, površinu prstenova treba izbrusiti finim brusnim papirom koji ne ostavlja duboke ogrebotine. Ako su tragovi oštećenja na površini prstenova dublji tako da nije moguća popravka, potrebno je zameniti rotor.

Merenje prečnika kliznih prstenova

Kontrola kliznih prstenova

Tokom eksploatacije alternatora klizni prstenovi se troše. Kada se previše istroše četkice slabo dodiruju površinu prstenova što dovodi do nestabilnosti u radu alternatora. Merenjem spoljašnjeg prečnika prstenova može se odrediti stepen istrošenosti. Kada je prečnik ispod minimalno dozvoljene vrednosti potrebno je zameniti rotor. Merenje prečnika obavlja se pomičnim kljunastim merilom, a minimalni prečnik se očitava iz servisnog uputstva za dati alternator.

Da biste obavili kontrolu kliznih prstenova rotora alternatora, pratite sledeće korake:

Kontrola površine

Obaviti vizuelni pregled stanja površine kliznih prstenova na nečistoće, zamašćenost, gorenja i oštećenja. Zamšćenu površinu očistiti odgovarajućim sredstvom. Kod primetnih oštećenja i gorenja obrisati površinu finom krpom i izbrusiti finim brusnim papirom. Kod težiš oštećenja zameniti rotor.

Merenje prečnika

Pomičnim kljunastim merilom (šublerom) izmeriti prečnik kliznih prstenova. Ako je prečnik ispod minimalno dozvoljene vrednosti, zameniti rotor.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Pregled nivoa ulja motora
youtube - Test senzora temperature
kako se koristi moment ključ