Naslovna slika

Kontrola i zamena četkica alternatora

Kontrola i zamena četkica je redovan proces nakon rasklapanja alternatora ili reglera i kada se jave problemi u sistemu napajanja. Četkice preko kliznih prstenova na rotoru, prenose napajanje na namotaje rotora. Kod četkica je bitno da imaju dovoljnu dužinu, da ih opruge potiskuju određenom silom i da lako klize u svojim držačima.

Nakon demontaže nosača četkica sa alternatora obavlja se vizuelni pregled stanja. Četkice treba da su jednake dužine, pravilnog oblika i da je nosač neoštećen i čist.

Loše četkice mogu da oštete klizne prstenove. Kratke četkice ostvaruju slab kontakt sa kliznim prstenovima jer ih opruge ne mogu pritisnuti potrebnom silom. Javlja se veliki prelazni otpor i slabije napajanje namotaja rotora. Dužina četkice se meri pomičnim merilom. Četkica je ispravna sve dok je duža od 5 mm od gornje ivice držača četkice. Ako je četkica oštećena ili istrošena, menjaju se obe prema specifikaciji za taj alternator.

Merenje dužine četkice alternatora šublerom

Merenje dužine četkice

Postoje razni tipovi opruge četkica. Mogu biti u obliku spirale ili potisne poluge. Neke su deo držača, zasebne ili se isporučuju zajedno sa četkicama. Proverava se njihovo stanje i potisak. Neispravne opruge treba zaminiti jer ne vrše svoju funkciju potiskivanja četkica.

Ako četkica glavi, proverava se stanje nosača, odnosno vođice. Ako je potrebno obavlja se čišćenje ili zamena nosača. Ako četkica nakon zamene glavi, potrebno je proveriti prečnik tela četkice i eventualno brušenje bočnih strana. Držači četkice moraju biti dobro izolovani od mase i da imaju dobar električni spoj sa četkicama. Njihovo električno stanje se proverava multimetrom.

Da biste obavili kontrolu i zamenu četkica alternatora, pratite sledeće korake:

Kontrola i zamena četkice

Obaviti vizuelni pregled stanja četkica. Oštećene ili prekratke četkice zameniti novim. Pomičnim kljunastim merilom izmeriti dužinu četkice. Ako je četkica ispod potrebne minimalne dužine zameniti obe novim.

Kontrola opruge četkice

Proveriti stanje opruge četkice (dužina, boja…). Proveriti potisak opruge. Neispravne opruge zameniti novim.

Kontrola nosača četkica

Obaviti pregled nosača na pukotine, oštećenja i prljavštinu. Oštećene nosače zameniti novim. Očistiti prljavštinu sa nosača. Ommetrom proveriti električni spoj između dovoda napajanja na nosaču i četkice. Ako je uočen prelazni otpor, locirati loš spoj i otkloniti neispravnost.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Skidanje glave motora
youtube - Test lambda sonde
Klasičan sistem paljenja