Naslovna slika

Ispitivanje reglera alternatora

Kada je izlazni napon alternatora nestabilan ili u prekidu potrebno je obaviti ispitivanje reglera alternatora. Regler reguliše izlazni napon alternatora u granicama između 13,8 i 14,5 V i kontroliše napajanje namotaja rotora. Sve dok je izlazni napon ispod maksimalne veličine, regler preko četkica napaja namotaje rotora koji stvaraju magnetno polje. Obrtanjem rotora pod dejstvom magnetnog polja u namotajima statora generiše se napon, koji se preko diodne ploče šalje u električnu mrežu vozila. Kada izlazni napon prekorači maksimalno dozvoljeni napon, regler ukida napajanje rotoru. Bez pobudnog napona nema magnetnog polja u rotoru, a bez toga se prekida generisanje napona u namotajima sekundara. Izlazni napon pada i kada padne ispod minimalne vrednosti regulator ponovo uključuje napajanje namotajima rotora.

Regulator uključivanjem i isključivanjem pobudnog napona reguliše izlazni napon alternatora.

Razni regleri alternatora

Razni regleri alternatora

Nepravilnosti u radu regulatora mogu biti prekid napajanja, previsoki izlazni napon i veoma retko premali izlazni napon. Osim regulatora i drugi faktori mogu da utiču na pojavu ovih nepravilnosti. Kada se sumnja na neispravan regler pristupa se ispitivanju da bi se utvrdila njegova ispravnost.

Za proveru ispravnosti regulatora možemo da koristimo specijalne testere ili da sami uz pomoć par elemenata proverimo njegov rad. Za priručni test ispravnosti potrebno je da imamo regulator napona (0-20 V), sijalicu male snage (poziciona) i multimetar za merenje jedosmernog napona.

Minus vod sa regulatora napona povežemo na masu reglera, a plus vod na izlazni priključak 12 V (D+) na regleru. Sijalicu povežemo na priključke DF i D- reglera ili na četkice. Crnu mernu pipetu multimetra povežemo na masu, a crvenu na D+ reglera. Podesimo multimetar za merenje jednosmernog napona.

test reglera alternatora

Ispitivanje reglera alternatora

Kada su svi potrebni test elementi povezani na regler, uključujemo izvor napajanja i povećavamo izlazni napon. Sijalica sve jače svetli. Pratimo napon na multimetru i rad sijalice. Kod ispravnog reglera kada napon pređe vrednost od 14,6 V sijalica treba da se ugasi. Sa daljim povećanjem napona sijalica je ugašena. Zatim obaramo napon i kada dostignemo vrednost od oko 13,8 V sijalica se ponovo upali. Nekoliko puta povećavamo i smanjujemo napon na regleru. Sijalica uvek treba da se ugasi kada se prekorači 14,6 V, a ponovo pali kada napon padne ispod 13,8 V. Ako reaguje drugačije od opisanog, regulator je neispravan i potrebna je zamena.

Da biste obavili ispitivanje regulatora alternatora, pratite sledeće korake:

Povezivanje regulatora za ispitivanje

Povezati minus vod regulatora napona na masu reglera, a plus vod na D+. Sijalicu povezati na DF i D- regulatora ili na četkice. Crnu mernu pipetu multimetra povezati na masu, a crvenu pipetu na D+ reglera. Podesiti multimetar za mernje jednosmernog napona.

Ispitivanje regulatora

Iz informacionog sistema očitati potrebne vrednosti napona regulacije za dati regler. Uključiti regulator napajanja i povećavati napon napajanja od nule naviše. Pratiti rad sijalice koja je upaljena. Uz povećanje napona pratiti vrednost na multimetru. Kada se sijalica ugasi očitati vrednost napona na multimetru. Još malo povećati napon i ako je sijalica ugašena početi sa smanjivanjem napona napajanja. Kada se sijalica upali očitati napon paljenja sijalice. Ponoviti postupak još nekoliko puta. Uporediti napon paljenja i gašenja sijalice sa potrebnim vrednostima napona regulacije reglera. Ako su van zadog okvira, zameniti regler.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera kočionog diska
youtube - Vakuumsko izvlačenje vazduha
kako se koristi moment ključ