Naslovna slika

Komparater

Komparater je merni sat koji ima kazaljku i brojčanik na kome se očitavaju izmerene veličine. Merenje se obavlja preko merne igle. Merna igla je preko mehanizma u kućištu spojena sa kazaljkom. Sa pomeranjem merne igle rotira kazaljka i na skali brojčanika se očitava hod igle.

Merni sat

Komparater

Najčešće se komparateri koriste za merenje odstupanja rotirajućih elemenata kao što su bregasta osovina, disk kočnice i dr. Tako kada se radilica postavi na set V-držača i rotira komparater meri svako odstupanje (bacanje), odnosno stepen osovinske iskrivljenosti.

Komparater može da meri sa tačnošću od 0,01 mm. Prilikom merenja igla komparatera mora da naleže na mernu površinu po celom obimu rotacije, ne sme da ima prazan prostor. Takođe, sam komparater mora da se učvrsti i da ne mrda tokom merenja. Većina komparatera ima odgovarajuće stalke sa podešavajućim kracima. Postolje je od punog materijala i ima magnet za fiksiranje.

Merni sat na postolju

Komparater na postolju

Pre merenja pričvrsti se postolje u blizini mernog objekta. Podešavanjem zglobnih nastavaka postolja postavi se komparater tako da je igla pod pravim uglom u odnosu na mernu površinu. Zategnu se svi dodaci da bi se osigurala stabilnost komparatera. Tokom merenja posmatramo brojčanik pod pravim uglom, jer pogled sa strane može da dovede do greške u očitavanju (paralaksa). Lagano se rotira merni objekat i locira se minimalno odstupanje skazaljke. U tom položaju obavlja se nuliranje, obrtanjem brojčanika i postavljanjem nule naspram kazaljke. Na taj način se resetuje instrument. Daljim laganim rotiranjem posmatra se odstupanje kazaljke. Kada se tokom punog obrtaja locira maksimalno pomeranje, ponovo se postavi u taj položaj i očita vrednost na brojčaniku. Očitana vrednost je maksimalno odstupanje (bacanje) obrtne površine u odnosu na osno obrtanje.

Merenje ravnosti diska

Provera ravnosti kočionog diska

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Releji - ispitivanje
youtube - Test MAP senzora
Pregled osvetljenja na vozilu