Naslovna slika

Zaštita od strujnog udara

Zaštita od strujnog udara podrazumeva poštovanje zakonskih normi, politike radionice, procedure upotrebe električnih uređaja i pravila ponašanja na radnom mestu. Loše mere električne bezbednosti mogu izazvati strujne udare, opekotine, požare i eksplozije. Električna energija je opasna pri prolasku kroz ljudsko telo jer izaziva opekotine, poremećaj rada srca i disajnih organa što može da ima smrtonosne posledice.

Svi u radionici treba da znaju gde se nalazi strujni orman sa rasklopnim prekidačima i osiguračima. Takođe, treba da znaju kako da u slučaju nužde isključe napajanje radnog prostora ili celog autocentra. Svi prekidači i osigurači treba da budu jasno označeni kako bi ste znali koja kola i funkcije kontrolišu. Strujni ormani se drže zatvoreni da bi se sprečili neovlašćeni pristupi i slučajni kontakti sa dovodom električnog napona. Ormani se ne smeju blokirati opremom i alatima kako se pristup u hitnim slučajevima ne bi ometao.

U radionici treba da postoji dovoljan broj električnih utičnica. One treba da su najmanje 1 m iznad poda kako bi se smanjio rizik od paljenja isparenja prolivenog goriva ili drugih zapaljivih tečnosti. Ne spajajte više uređaja u jednu utičnicu preko jednostavnih dvostrukih adaptera. Ako je potrebno, koristi se produžni kabl sa više uzemljenih utičnica koja ima ugrađenu zaštitu od preopterećenja. Kabl treba da je savitljiv i sa plaštom od neoprena otporan na oštećenja od ulja, plamena i abrazije.
Pre upotrebe električnih uređaja uvek proverite stanje kabla uređaja, utičnice i produžnog kabla na posekotine, ogrebotine ili drugih oštećenja. Pazite gde se i kako postavlja produžni kabl da ne dođe do spoticanja. Takođe, pazite da vozila i oprema ne prelaze preko kabla jer može da se ošteti. U vlažnim uslovima i u blizini zapaljivih tečnosti uvek je bolje koristiti alate na komprimovani vazduh jer su sigurniji od električnih koji mogu da dovedu do strujnog udara ili da izazovu paljenje i eksploziju.

Koristite prenosna LED svetla umesto klasičnih sijalica koje se zagrevaju, troše više energije, mogu da se razbiju izazivajući posekotine, oštećenje očiju i da izazovu paljenje i strujni udar. LED svetla imaju mali utrošak energije i prenosna su jer imaju sopstveno napajanje. Takođe, sadrže magnetnu osnovu tako da se mogu pričvrstiti na metalnu površinu u blizini izvođenja radova a zatim podesiti da svetli gde je potrebno.

Veliki deo rada na vozilu biće oko ili na električnim sistemima gde postoji opasnost od izazivanja kratkog spoja. Da bi se izbegle nesreće ili oštećenja električnih uređaja potrebno je preduzeti neophodne mere predostrožnosti pri radu. Ako se radi na isključenju provodnika, električnih utičnica ili uređaja trebalo bi isključiti napajanje ili odspojiti akumulator. Prvo se isključuje negativna klema, a zatim pozitivna klema akumulatora. Pri ponovnom povezivanju akumulatora prvo se povezuje pozitivna a zatim negativna klema.
Tokom ispitivanja i merenja pod naponom paziti da ne dođe do kratkog spoja koji može da uništi električni sistem vozila. Pri radu na sistemu paljenja, napajanju visokonaponskih brizgaljki i ksenon sijalica pazite od udara visokonaponskog impulsa.

Hibridna i električna vozila imaju visokonaponski sistem napajanja od 42 do 650 V. Ovi visoki naponi mogu da ubiju. Zato su visokonaponska kola označena narandžastom bojom a visokonaponski uređaji i komponente imaju nalepnice upozorenja ,,Visoki napon’’. Procedure proizvođača vozila predviđaju da se pre bilo kakve intervencije na vozilu isključi visokonaponski sistem. Pošto sistemi mogu da sadrže visokonaponske kondenzatore potrebno je sačekati obično do 10 minuta nakon isključenja da se kondenzatori isprazne, pre rada na visokonaponskom sistemu ili oko njega.
Pri radu na viskonaponskom sistemu potrebno je pridržavati se bezbedonosne procedure uz upotrebu odgovarajućih ličnih zaštitnih sredstava (elektroizolacione rukavice, zaštitne naočare) uz korišćenje izolovanih alata. Tokom rada na visokonaponskim sistemima, potrebno je obezbediti vozilo i postaviti znak upozorenja ,,Rad na visokom naponu. Ne dirajte’’.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Pregled osvetljenja na vozilu
youtube - Test lambda sonde