Naslovna slika

Pregled glave motora

Pregled glave motora sledi kada se ona detaljno očisti. Proverava se ravnost spojnih površina, postojanje pukotina, naprsnuća, deformacija i habanjа delova glave motora. Svako ozbiljno oštećenje zaptivača i ventila ukazuje na to da glavu motora treba pregledati i po potrebi popraviti ili zameniti. Na početku se obavlja vizuelni pregled stanja kućišta glave motora, a nakon toga provera ravnosti zaptivnih površina. Na kraju se pomoću jedne od metoda pregleda glava motora na postojanje pukotina.

na slici serviser obavlja pregled glave motora nakon uklanjanja i čišćenja

Vizuelni pregled na pukotine i oštećenja

Prvo se vizuelnim pregledom proverava da ne postoje neka vidljiva oštećenja na odlivku glavе motora. Često krupna oštećenja i deformacije mogu brzo da se otkriju bez primene drugih metoda ispitivanja. Potrebno je pažljivo pregledati spoljašnu površinu i šupljine glave motora na bilo kakva oštećenja ili deformacije. Postojanje udubljenja, ogrebotine i korozije oko prolaza za vodu su znakovi zabrinutosti oko stanja glave motora. Svaku uočenu nepravilnost treba obeležiti, razmotriti stepen oštećenja i utvrditi dalje aktivnosti.

Provera ravnosti zaptivne površine

Nakon vizuelnog pregleda pristupa se proveri stanja zaptivne površine glave motora. Stalni ciklusi zagrevanja i hlađenja mogu da dovedu do krivljenja određenih delova. U delu zaptivnih površina na kućištu glave motora ne sme doći do deformacije. Zaptivke ne mogu da pokriju te neravnine i tu dolazi do prodora rashladne tečnosti, ulja, gubitka kompresije, prodora falš vazduha u usisni vod ili izduvnog gasa na početku izduvnog voda.

Brza provera ravnosti pomoću lenjira i lampe

Pomoću mašinskog lenjira mere se deformacije zaptivne površine glave motora. Jednostavna metoda je upotreba svetlosnog izvora koji se postavlja iza lenjira. Svetlost jasno označi neravnine koje se pojavljuju između lenjira i zaptivne površine. Ovako možemo da procenimo stepen deformacije površine glave motora.

Na slici serviser proverava ravnost zaptivne površine glave motora pomoću mašinskog lenjira i lampe u postupku Pregled glave motora

Merenje ravnosti lenjirem i kalibrisanim listićima

Za preciznije utvrđivanje stepena iskrivljenosti koriste se kalibrisani listići. Lenjir se postavi na zaptivnu površinu a kalibrisanim listićem 0,03 mm proverava se zazor  između lenjira i ravne ploče. Ako u celoj dužini lenjira ne može da prođe kalibrisani listić onda se nastavlja provera na drugom delu kako bi osigurali čitanje preko cele zaptivne površine glave motora. Kada u nekom delu prođe kalibrisani listić znači da postoji deformacija. Povećavanjem vrednosti listića (0.05 mm, 0.07 mm…) utvrđuje se veličina deformacije. Poslednji listić koji prođe ispod lenjira je veličina deformacije zaptivne površine glave motora. Na kraju se upoređuje očitana vrednost zakrivljenosti sa graničnim vrednostima iz servisnog kataloga za taj motor. Tipična dozvoljena iskrivljenost je do 0.07 mm. Mnogi proizvođači preporučuju zamenu glave motora ako je iskrivljena iznad dozvoljenih granica. Takođe, proverava se ravnost spojnih površina usisnog i izduvnog voda.

Provera se obavlja postavljanjem lenjira po dužini i dijagonalno preko zaptivne površine glave motora (prikaz na donjoj šemi).

Merenje ravnosti zaptivne površine glave motora lenjirem i kalibrisanim listićima u postupku Pregled glave motora

Postupak za pregled glave motora

Da biste obavili pregled glave motora, pratite sledeće korake:

Vizuelni pregled glave motora nakon uklanjanja i čišćenja kao korak u postupku Pregled glave motora

Vizuelni pregled

Detaljno pregledati glavu motora da ne postoje neke vidljive deformacije i oštećenja. Obeležiti svaku nepravilnost i proceniti stepen oštećenja. Utvrditi dalje aktivnosti.

Provera ravnosti zaptivne površine glave motora pomoću mašinskog lenjira i mernih listića kao korak u postupku Pregled glave motora

Provera ravnosti zaptivne površine

Postaviti ravnu letvu (lenjir) preko cele zaptivne površine glave motora. Iza letve postaviti jak izvor svetlosti i posmatrati neravnine. Obeležiti veća odstupanja. Pomoću mernih listića odrediti odstupanja između lenjira i površine. Merenja obaviti po dužini, dijagonalno i širini. Zabeležiti svako odstupanje koje veće od dozvoljene vrednosti i utvrditi dalje radnje na saniranju neravnina.

Pregled aluminijumske glave motora

Aluminijumske glave motora su lakše od čeličnih ali imaju veći stepen termičkog širenja, što može dovesti do pucanja. Najrizičnije oblasti od pojave pukotina su oko sedišta ventila. Visoke temperature sagorevanje i stalni udari ventila u sedište pri zatvaranju izazivaju pucanje između usisnog i izduvnog sedišta ili neposredno ispod izduvnog sedišta ventila.

Pregrevanje glave motora

Manjak ili nedostatak rashladne tečnosti, neravnomerna cirkulacija rashladne tečnosti unutar glave, veoma siromašna smeša i pogrešan trenutak paljenja dovode do pregrevanja glave motora. Svako pregrevanje dovodi do opasnosti od deformacije i krivljenja kućišta glave motora. Maksimalno dozvoljeno savijanje za aluminijumske glave (0,07 mm) je manje nego za glave od livenog gvožđa (0,1 mm). Proverite preporuke proizvođača za maksimalno dozvoljeno iskrivljenje za motor na kome radite.

Zavrtnje na aluminijumskim glavama motora nikada ne treba popuštati i zatezati kada je metal vruć. To može dovesti do iskrivljenja glave motora usled promene obrtnog momenta zatezanja.

Poroznost odlivka aluminijumske glave motora

Tokom livenja ponekad ostanu mikroskopske pore u odlivku, koje mogu da dovedu do vlaženja na glavi motora. U večini slučajeva, problem vlaženja je samo estetske prirode. Međutim, klijenti možda neće da prihvate ovo objašnjenje jer je za njih mokro mesto na spoljašnjoj strani glave motora izgleda kao curenje.

Takodje pogledajte

na slici je set sekača i izbijača kao link ka stranici ručnih alata. U donjem delu slike na crnoj traci velikim belim slovima piše Sekači i izbijači
na slici serviser u zaštitnoj plavoj rukavici obuhvata žuti držač šipke ullje motora kao link ka staranici Provera ulja motora. U donjem delu slike na crnoj traci krupnim belim slovima piše Provera ulja motora
Slika predstavlja link ka stranici Zamena šolje amortizera. Serviser na radnom stolu obavlja zamenu šolje amortizera. U donjem delu slike na crnoj traci velikim belim slovima piše Zamena šolje amortizera

Preporuka za video

Slika je pano za video multimedijalnu lekciju sistema paljenja. U levom delu ukoso na crnoj podloci je prikazanrazvodnik paljenja. U većem desnom delu slike na plavoj pozadini je opis lekcije sa belim slovima i jednom žutom horizontalnom linijom. U gornjem delu piše paljenje OTO motora. U središnjem delu je naslov lekcije i piše krupnim slovima Klasičan baterijski sistem paljenja. Ispod naslova i žute linije sitnim slovima piše druga lekcija. U donjem delu je logo youtube kanala AE - AutoEdu. Preko panoa u gornjem desnom uglu je logo youtube kanala AE - AutoEdu i u nastavku belim slovima piše Paljenje benzinskih... U središnjem delu je znak video plejera. Unutar crnog kvadrata je beli trougao.
Slika predstavlja link ka youtube videu koji prikazuje postupak punjenje klime na vozilu. Na slici su prikazani priključeni ventili stanice za punnjenje na priključnim ventilima klime na vozilu. U gornjem levomuglu je logo youtube kanala AE - AutoEdu. U nastavku belim slovima piše Kako napuniti klimu na vozilu? U donjem delu slike na providnoj sivoj traci krupnim belim slovima piše Punjenje klime na vozilu. U sredini slike je znak za video plejer kao crni pravougaonik sa belim trouglom.
Na slici je naslovna slika za youtube video Releji - ispitivanje. Serviser u plavoj zaštitnoj rukavici levom rukom u desnom delu slike drži crvenu mernu pipetu multimetra preko relejne ploče u motornom prostoru. Sa leve strane je deo gornjeg dela zelenog digitalnog multimetra sa displejem. Na displeju piše 11.59 V. U gornjem levom delu slike je plavi logo yotube kaanala AE AutoEdu u belom kružnom isečku. U nastavku preko slike belim slovima piše Releji - ispitivanje. U donjem delu slike preko sive providne trake krupnim belim slovima piše Releji - ispitivanje. U središnjem delu slike je crni kvadrat sa belim trouglom kao prikaz plejera za youtube video.