Naslovna slika

Pregled glave motora

Pregled glave motora sledi kada se ona detaljno očisti. Proverava se ravnost spojnih površina, postojanje pukotina, naprsnuća, deformacija i habanjа delova glave motora.

Vizuelni pregled na pukotine i oštećenja

Prvo se vizuelnim pregledom proverava da ne postoje neka vidljiva oštećenja na odlivku glavе motora. Često krupna oštećenja i deformacije mogu brzo da se otkriju bez primene drugih metoda ispitivanja. Potrebno je pažljivo pregledati spoljašnu površinu i šupljine glave motora na bilo kakva oštećenja ili deformacije. Svaku uočenu nepravilnost treba obeležiti, razmotriti stepen oštećenja i utvrditi dalje aktivnosti.

Provera ravnosti zaptivne površine

Nakon vizuelnog pregleda pristupa se proveri stanja zaptivne površine glave motora.

Pomoću ravne letve (lenjira) mere se deformacije zaptivne površine glave motora. Jednostavna metoda je upotreba svetlosnog izvora koji se postavlja iza lenjira. Svetlost jasno označi neravnine koje se pojavljuju između lenjira i zaptivne površine. Ovako možemo da procenimo stepen deformacije površine glave motora.

Za preciznije utvrđivanje stepena iskrivljenosti koriste se kalibrisani listići. Lenjir se postavi na zaptivnu površinu a kalibrisanim listićem 0,03 mm proverava se zazor  između lenjira i ravne ploče. Ako u celoj dužini lenjira ne može da prođe kalibrisani listić onda se nastavlja provera na drugom delu kako bi osigurali čitanje preko cele zaptivne površine glave motora. Kada u nekom delu prođe kalibrisani listić znači da postoji deformacija. Povećavanjem vrednosti listića (0.05 mm, 0.07 mm…) utvrđuje se veličina deformacije. Poslednji listić koji prođe ispod lenjira je veličina deformacije zaptivne površine glave motora. Na kraju se upoređuje očitana vrednost zakrivljenosti sa graničnim vrednostima iz servisnog kataloga za taj motor. Tipična dozvoljena iskrivljenost je do 0.07 mm.

Da biste obavili pregled glave motora, pratite sledeće korake:

Vizuelni pregled

Detaljno pregledati glavu motora da ne postoje neke vidljive deformacije i oštećenja. Obeležiti svaku nepravilnost i proceniti stepen oštećenja. Utvrditi dalje aktivnosti.

Provera ravnosti zaptivne površine

Postaviti ravnu letvu (lenjir) preko cele zaptivne površine glave motora. Iza letve postaviti jak izvor svetlosti i posmatrati neravnine. Obeležiti veća odstupanja. Pomoću mernih listića odrediti odstupanja između lenjira i površine. Merenja obaviti po dužini, dijagonalno i širini. Zabeležiti svako odstupanje koje veće od dozvoljene vrednosti i utvrditi dalje radnje na saniranju neravnina.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Klasičan sistem paljenja
youtube - Punjenje klime
youtube - Releji - ispitivanje