Naslovna slika

Držači motora

Kada je zbog nekog zahvata na motoru ili skidanja menjača potrebno da se delimično ili potpuno odvoji motor od karoserije vozila, koristi se držač (greda) motora. Držač motora gumenim potporama se postavi na unutrašnji deo krila i pomoću lanca ili kuke se obuhvati motor. Kada se motor oslobodi, nosač drži motor koji visi i bezbedno je obavljati zahvate ispod vozila. Kod nekih držača može da se podesi ugao nosača a preko vijaka koji nose lance može da se spušta i podiže motor..

Držač motora

Nakon uklanjanja motora sa šasije vozila, koristite dizalicu (kran) za podizanje i premeštanje motora. Motor može da se odloži na pod radionice ili da se postavi na nosač motora.

Nosač motora je korisna oprema u radionici kada je motor van vozila i treba da se radi na njemu. Nosači su različitih veličina i nosivosti te treba da se koriste za motore predviđene veličine i težine.

Nosač motora

Nosači imaju ploču ili ruke na koje se montira motor sa najmanje četiri vijka odgovarajuće čvrstoće. Zbog sigurnosti obezbedite da vijci prodru u otvor najmanje šest do osam punih obrtaja.

Ploča motora u produžetku ima valjkastu glavu koja je umetnuta u postolje nosača, tako da motor može da se rotira. Motor treba postaviti na ploču/ruke tako da njegov centar težine bude u sredini ploče, odnosno glave nosača. U suprotnom, prilikom obrtanja motora prevelika težina na jednom kraju može da dovede do naglog okretanja i da vas povredi. Nosači imaju kočnicu (zavrtanj ili poluga) koja obezbeđuje mirovanje motora u odgovarajući položaj čime se omogućuje lak i bezbedan pristup.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera 2
youtube - Test senzora stanja
youtube - Provera sistema za pranje vetrobrana