Naslovna slika

Merni listići

Merni listići (kalibrisani listići, špijuni) su merni instrumenti za merenje zazora, međuprostora između dve površine. To su ravne metalne trake različitih debljina. Nominalna vrednost debljine označena je na svakom listiću. Isporučuju se u setovima različitih veličina u milimetrima ili inčima, najčešće u rasponu od 0,05 do 1 mm. Neki setovi sadrže merne listiće napravljene od mesinga koji se koriste za merenje magnetnih komponenti. Mesing je nemagnetni materijal i nesmetano može da se obavi merenje zazora.

Špijuni za merenje

Merni listići

Merni listići se koriste za određivanje zazora na ležajevima, klipovima, ventilima i dr.

Neki merni listići su savijeni (a) da bi se lakše umetali tamo gde je skučen prostor. Drugi su stepenasti (b), odnosno kraj listića je nominalne debljine a u unutrašnjosti je za broj veći. Za merenje razmaka elektroda na svećicama ne koriste se merni listići jer površine elektroda nisu savršeno paralelne. Za svećice se koriste žičani merači (c) ili posebni ovalni merači.

Savijeni (a), stepenasti (b) i žičani (c) merni listići

Pre merenja zazora proverite i uklonite prljavštinu i rđu sa mernih površina. Takođe, proverite merne listiće da nisu zarđali i ako je potrebno blago ih podmažite da lakše klize. Merni listići nikada se ne koriste za merenje na mašinama u radu. Nakon merenja obrišite masnom krpom listiće da bi sprečili pojavu rđe.

Za merenje zazora izabere se jedan od listića. Ako je premali uzima se sledeća veća veličina sve dok se čvrsto ne uglavi merni listić odgovarajuće debljine. Ako je izabrani listić preširok, uzima se listić manje debljine sve dok se ne uklopi u mereni zazor.

Ako nemate merni listić za merenje željene debljine, možete spajati dva ili više listića u čijem zbiru se dobija potrebna debljina. Takođe, kada želite da izmerite nepoznati zazor možete da kombinujete listiće dok se njihova debljina ne uklopi u taj međuprostor. Sabiranjem debljina svih upotrebljenih listića dobija se veličina izmerenog zazora.

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Čišćenje i rastavljanje glave motora
Pregled nivoa ulja motora
youtube - Provera opruge ventila