Naslovna slika

Sekači i izbijači

Sekači

Sekači se najčešće koriste za uklanjanje zarđalih matica ili vijaka čiju su glave zaobljene ili oštećene. Za ovu namenu biramo sekač sa ravnim sečivom koji je napravljen od visokokvalitetnog čelika. Ugao sečenja je oko 70°. Vrh sekača je kaljen i čvršći je od metala koji se seče. Glava sekača je mekša da ne dođe do lomljenja kada ga udara čekić.

Krstasti sekač se sužava i na vrhu ima oštricu duž širine sečiva. Služi sa čišćenje kanala ili izradu novih.

Pošto su glave sekača mekše od čekića, vremenom dolazi do deformisanja vrha glave i postoji mogućnost odvajanja delova koji mogu da nas povrede. Povremeno treba brusilicom da se uklone oštećeni delovi vrha sekača.

Sekač sa ravnim sečivom i krstasti

Sekač sa ravnim sečivom i krstasti

Obeleživači

Obeleživači služe za precizno obeležavanje na metalnom limu ili ploči.

Tačkasti obeležavač (kirner) ima tanak i veoma oštar vrh, tako da laganim udarcem čekića ostavlja jasno udubljenje.

Za obeležavanje središta otvora za bušenje rupa koristi se obeležavač centra. Utiskivanjem otvora olakšava se bušenje jer se izbegava lutanje burgije tokom započinjanja bušenja u metalu. Ovaj obeležavač ima širi vrh i može da se nanosi preko tačkastog udubljenja. Ugao vrha je između 60° i 90°.

Tačkasti i obeleživač centra

Tačkasti i obeleživač centra

Izbijači

Izbijači se koriste tamo gde glava čekića ne može da dopre bez oštećenja okolnih delova. Udarac čekića precizno se prenosi od mekanog gornjeg dela izbijača do tvrdog vrha izrađenog od kaljenog čelika.

Konusni izbijač služi za poravnjanje otvora za vijke iizmeđu dve površine, kao što su poklopac ventila i glave motora. Vrh konusnog kraja se postavlja u polu-poravnate otvore i laganim ubacivanjem konusa obavljamo poravnjanje otvora. Nakon poravnanja otvora lakše može da se ubaci vijak za spajanje dve površine.

Valjkasti izbijači služe za izbijanje zakivaka ili igličastih osigurača. Dostupni su u različitim debljinama i imaju dugu ravnu osovinu.

Konusni i valjkasti izbijač

Konusni i valjkasti izbijač

Takodje pogledajte

Preporuka za video

Zamena šolje amortizera 2
youtube - Provera kočionog diska
L4 E-gas