Naslovna slika

Električni alati

Električni alati za pogon koriste električnu energiju. Visokokvalitetni električni alati omogućavaju brzo i kvalitetno obavljanje posla.

Postoje električni alati koji se napajaju iz klasične mrežne utičnice i oni koji se napajuju iz baterija. U autoservisima sve više se koriste baterijski alati koji pružaju mogućnost rada daleko od utičnice ili rad u skučenom prostoru. Bežični električni alati su opremljeni snažnim, dugotrajnim baterijama sa mogućnošću brzog punjenja.

Budite oprezni pri radu sa električnim alatima na mrežni pogon. Pridržavajte se mere opreza od udara električne struje.
Električni alati zbog rizika od pojave varnice ne koriste se u oblasti zapaljivih tečnosti ili benzinskih rezervoara.
Tokom upotrebe pazite na zagrevanje električnih alata, jer preopterećenost može da dovede do uništenja.  Pre i nakon upotrebe proveriti stanje alata i električnih kablova i izvora od oštećenja.

Bušilica

Bušilica rotacionim kretanjem burgije stvara cilindrične rupe u materijalu. Električna bušilica može biti sa kablom za napajanje iz električne utičnice ili sa baterijom. Opširnije

Ugaona brusilica

Ugaona brusilica je svestran električni alat dizajniran za brušenje, rezanje, glačanje i poliranje. Za rad se koriste odgovarajući diskovi. Opširnije

Šrafilica

Šrafilica je korisna tamo gde treba da se obavi uklanjanje mnogo vijaka. Za upotrebu su najzgodnije baterijske šrafilice. Opširnije

Lemilica

Lemilica služi za topljenje lako topljivog metala za spajanje metalnih delova, najčešće provodnika. Postoje štapna i pištolj lemilica. Opširnije

Takodje pogledajte

Preporuka za video

youtube - Provera kočionog diska
youtube - Test MAP senzora
Klasičan baterijski sistem paljenja - 2 lekcija